{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601031", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Precisielandbouw 2.0: kennis voor praktijk en onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-2.0-kennis-voor-praktijk-en-onderwijs-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601031, "identifier": "mediaitem_601031", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-2.0-kennis-voor-praktijk-en-onderwijs-1.htm", "title": "Precisielandbouw 2.0: kennis voor praktijk en onderwijs", "lead": "In een vierjarig onderzoeksprogramma Precisielandbouw 2.0 werkten bedrijven en organisaties samen om precisielandbouw te versnellen. Er zijn nieuwe praktijktoepassingen ontwikkeld en er is nieuw lesmateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/5/cid601031_dji-4204801_640.jpg", "width": 640, "height": 371, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bij precisielandbouw krijgen gewassen een heel precieze of nauwkeurige behandeling waardoor je kunt besparen op de inzet van meststoffen of bestrijdingsmiddelen en de opbrengst kunt verhogen. Daarvoor wordt slimme technologieën ingezet: gps, sensortechnologie, ict, robots of drones. Het verschil met de klassieke landbouw is dat er niet per perceel wordt bepaald wat er moet gebeuren, maar per vierkante meter of per plant.<\/p>

Slimme technologieën<\/h2>

Om precisielandbouw verder te ontwikkelen, is in 2015 de publiek-private samenwerking ‘Op naar Precisielandbouw 2.0’ gestart. In dit vierjarig onderzoeksproject van van de topsector Agrifood werkten ruim 20 bedrijven organisaties en kennisinstellingen samen om de ontwikkeling van precisielandbouw te versnellen. Er waren 13 projecten binnen vijf thema's: het gebruik van satellietbeelden, sensorontwikkeling, integratie van slimme technologieën, perceelskarakteristieken voor opbrengstpotentie en ondersteunende ict. Het eindrapport 'Op naar precisielandbouw 2.0<\/a>' laat zien wat er in vier jaar gebeurd is.<\/p>

Zo is gekeken hoe je satellietbeelden in combinatie met radarbeelden of beelden van drones beter kunt gebruiken om de biomassa van gewassen in kaart te brengen of de opbrengsten in te schatten. En sensoren zijn ingezet om de detectie van virus- en bacterieziekten in aardappelen te verbeteren. Uit dit project werd een prototype van een sensorsysteem voor veldonderzoek ontwikkeld.<\/p>

Lesmodules<\/h2>

Om te besparen op bestrijdingsmiddelen en meststoffen zijn er variabele doseertoepassingen (variable rate applicatieon, VRA) ontwikkeld voor een meer precise dosering van stikstof en herbiciden. Bedrijven kunnen zo in de praktijk 20% tot 30% besparen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Basis voor zo'n VRA is een bodem- of gewaskaart die de relevante variatie binnen de bodem of het gewas in kaart brengt.<\/p>

Het succes van het project ligt vooral in de ruime aandacht voor integratie van componenten van toepassingen voor precisielandbouw en de doorstroming naar praktijk en onderwijs, zo meldt het rapport.. Via een WURKS-project zijn negen lesmodules over gebruik van software en de inzet van taakkaarten in precisielandbouw opgeleverd. Die modulen zijn ontsloten in het dossier 'Smart farming' van Groen Kennisnet.<\/p>

(Bron foto: DJI-Agras<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18904858, "identifier": "element_18904858", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Op naar precisielandbouw 2.0<\/a> eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275 rapport", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Precisielandbouw 2.0’ ook in bollenteelt : NNPL gaat in 2019 breedte en diepte in<\/a>, artikel Greenity 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisielandbouw voor jou, voor het Groene Onderwijs, Onderwijsspecial Precisielandbouw 2019<\/a>, Nationale Proeftuin Precisie Landbouw", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18904863, "identifier": "element_18904863", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Smart Farming, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisielandbouw : wiki Groen Kennisnet<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Precisielandbouw 2.0<\/a>, Projectbeschrijving", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nationale proeftuin precisielandbouw<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18904869", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600615", "title": "Toepassingen Smart Farming voor onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Toepassingen-Smart-Farming-voor-onderwijs-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2019-07-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "", "theme": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600649", "title": "Onderwijsspecial over precisielandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwijsspecial-over-precisielandbouw-1.htm" }, "lead": "Vakblad de Boerderij heeft in een special gemaakt voor het groene onderwijs over precisielandbouw. Hierin onder meer een interview met minister Carola Schouten, verhalen uit de praktijk, achtergronden over duurzame manieren van boeren en interviews met studenten uit groen onderwijs. De uitgave is gemaakt door de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/a/d/cid600649_drone-2327580_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-16T09:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_precisielandbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600166", "title": "Precisielandbouw bespaart op kosten, maar het komt het nog niet van de grond", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-bespaart-op-kosten-maar-het-komt-het-nog-niet-van-de-grond-1.htm" }, "lead": "Akkerbouwers kunnen met precisielandbouw soms wel 50% besparen op meststoffen of bestrijdingsmiddelen. Toch ziet onderzoeker Corné Kempenaar dat er veel aarzeling is bij akkerbouwers. Het is complex en er is veel onduidelijkheid over kosten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/2/d/cid600166_agriculture-2654157_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599967", "title": "Precisielandbouw op het grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Precisielandbouw-op-het-grasland-1.htm" }, "lead": "In de melkveehouderij worden hightech-toepassingen in de stal veel gebruikt, maar op het land blijven melkveehouders nog wat achter in vergelijking met akkerbouwers. Toch zijn er veel perspectieven voor grasteelt met precisielandbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/4/cid599967_Web%252072%2520DPI-shutterstock_3170816_NL_maaien_tractor.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }