{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601844", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Praktische maatregelen om erfemissie te beperken", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktische-maatregelen-om-erfemissie-te-beperken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601844, "identifier": "mediaitem_601844", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktische-maatregelen-om-erfemissie-te-beperken-1.htm", "title": "Praktische maatregelen om erfemissie te beperken", "lead": "Agrariërs, waterschappen en brancheorganisaties willen werken aan een schone landbouw. Een van de speerpunten is het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Een overzicht met praktische maatregelen kan helpen erfemissie te beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/8/cid601844_geograph-6076895-by-Gordon-Griffiths.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:17+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wanneer je op het erf een spuitmachine vult, schoonmaakt of andere landbouwmachines of fust reinigt, kunnen restanden van bestrijdingsmiddelen door afspoling, via riool of via de afvoer van regenwater terechtkomen in grond- en oppervlaktewater. Waterschappen en de agrararische sector spannen zich via brancheorganisaties en kennisorganisaties in om die erfemissie te beperken. Veel van die kennis is al beschikbaar via onderzoeksrapporten, filmpjes, infographics of vakbladartikelen. CLM en Brancheorganisatie voor de akkerbouw hebben onlangs een overzicht met praktische maatregelen<\/a> uitgebracht om erfemissie tegen te gaan. <\/p>

Overdekte wasplaats<\/h2>

Belangrijkste tip is op het erf geen enkel machine schoon te maken waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast. Denk aan de veldspuit, pootmachine, zaaimachine, rugspuit en inschuurapparatuur. Voor die machine moet je een wasplaats met een zuiveringssysteem gebruiken die bij voorkeur overdekt is. Het is belangrijk machines na gebruik op zo'n wasplaats schoon te maken omdat anders het risico bestaat dat resten van bestrijdingsmiddelen na een regenbui alsnog afspoelen en in het milieu terechtkomen. <\/p>

Voor een wasplaats voor machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast, moet het spoel en waswater worden opgevangen en gezuiverd. Het afval water mag niet worden geloosd. Voor andere landbouwmachines mag het waswater wel worden geloosd nadat het door een bezinkput, olieafscheider en monsternameput is gegaan. Op een wasplaats met alleen een slibvangput en olieafscheider mag je geen veldspuit of andere machines die zijn gebruikt voor gewasbeschermignsmiddelen schoonmaken. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Meer tips<\/h2>

Ook tijdens het vullen - wanneer je werkt met een geconcentreerd gewasbeschermingsmiddel - is het belangrijk secuur te werk te gaan. Je moet voorkomen dat gemorste resten van het geconcentreerde middel via regenwater in het riool of de sloot terecht komt. <\/p>" } , { "id": 18928937, "identifier": "element_18928937", "type": "text", "title": "Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan", "url": "https://edepot.wur.nl/543034", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

In de publicatie staan meer praktische tips. Er zijn verschillende powerpointbestanden toolboxkaarten en filmpjes beschikbaar. <\/p>

(Bron foto: cc-by-sa/2.0<\/a> - © Gordon Griffiths<\/a> - geograph.org.uk/p/6076895<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18928941, "identifier": "element_18928941", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan<\/a>, CLM en BO Akkerbouw februari 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Erfemissie? Natuurlijk niet!<\/a> Kennisboekje", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toolboxkaarten<\/a> Toolbox emissiebeperking november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aan de slag met emissiebeperking!<\/a> Powerpoint Toolbox water", "indentlevel": 0 }, { "item": "Emissiescan<\/a>, powerpoint Toolbox Water", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928948, "identifier": "element_18928948", "type": "list", "title": "Filmpjes", "url": "", "items": [ { "item": "Niet-overdekte wasplaats bij akkerbouwer en varkenshouder Arjen Stevens<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Niet-overdekte wasplaats met phytobac bij akkerbouwer & melkveehouder Janvan Leeuwen<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gescheiden wasplaatsen bij akkerbouwer De Sain<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928953, "identifier": "element_18928953", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Toolboxkaarten<\/a>: Toolboxwater", "indentlevel": 0 }, { "item": "Erfemissiescan<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18928957", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601194", "title": "Minder erfemissie met flow-schuimontsmetting van bloembollen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Minder-erfemissie-met-flow-schuimontsmetting-van-bloembollen-1.htm" }, "lead": "Op bloembollenteeltbedrijven is bolontsmetting een belangrijke bron voor erfemissie. Door over te stappen op een ontsmettingsmethode met schuim, kun je die emissie fors beperken. Er zijn goede praktijkervaringen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/b/cid601194_tulip-bulbs-1538938578Gyz.jpg", "width": 800, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601463", "title": "Emissieroutes gewasbeschermingsmiddelen in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Emissieroutes-gewasbeschermingsmiddelen-in-beeld-1.htm" }, "lead": "Drift en drainpijpafvoer zijn belangrijke routes voor emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Maar van veel emissieroutes ontbreekt nog te veel kennis om de bijdrage aan de waterverontreiniging te kunnen kwantificeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/2/cid601463_field-3483757_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600770", "title": "Bollentelers verminderen emissie voor Drentsche Aa", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Bollentelers-verminderen-emissie-voor-Drentsche-Aa-1.htm" }, "lead": "De Drentsche Aa is een belangrijk stroomgebied waar drinkwater uit gewonnen wordt voor de stad Groningen. In een artikel in het vakblad Gewasbescherming schrijven Yvonne Gooijer, Weijnand Saathof en Peter Knippels over de het belang van goede waterkwaliteit in het stroomgebied. Hierin belichten zij de inzet van bollentelers in het gebied om emissies terug te dringen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/0/9/cid600770_Drentsche_Aa_Oudemolen_1.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599894", "title": "Lespakket emissiescan beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Lespakket-emissiescan-beschikbaar-1.htm" }, "lead": "Bestrijdingsmiddelen horen niet in het water. Afspoeling of emissie van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlakte schaadt het milieu, de waterkwaliteit en het waterleven. Om emissie te voorkomen kun je werken met de emissiescan. De stuurgroep gewasbescherming ontwikkelde daarvoor een lespakket.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/e/e/cid599894_pesticiden_shutterstock_46592572.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-21T13:31+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }