{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601279", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Praktische kennis voor een groene en gezonde wijk", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktische-kennis-voor-een-groene-en-gezonde-wijk-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601279, "identifier": "mediaitem_601279", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktische-kennis-voor-een-groene-en-gezonde-wijk-1.htm", "title": "Praktische kennis voor een groene en gezonde wijk", "lead": "Steden moeten bij het ontwerp en herinrichting van wijken meer rekening houden met maatschappelijke opgaven als gezondheid, wateroverlast, droogte en hittestress. Groen in de stad zorgt voor een gezonde leefomgeving. Maar hoe doe je dat?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/b/3/cid601279_doelbeelden12244.jpg", "width": 598, "height": 432, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wat is een groene gezonde wijk? Hoe ziet die eruit? Waar moet je rekening mee houden bij ontwerp of herinrichting van stadswijken? Dat zijn de vragen die centraal stonden in het KCNL Project Groene gezonde wijk, dat het lectoraat Groene en Vitale Stad van Aeres Hogeschool uitvoerde met studenten van Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein, InHolland en de aoc's Wellantcollege en Clusius College. De studenten werden bijgestaan door medewerkers van BTL Advies Woerden en Staatsbosbeheer. <\/p>

Tuinconcepten<\/h2>

Onder begeleiding van Dinand Ekkel, lector groene en vitale stad bij Aeres Almere, werkten de studenten in cases aan de vragen. Zo zochten ze voor de wijk Spoorwijk - een sterk versteende wijk in Den Haag - naar mogelijke groene oplossingen voor bewoners. In Zoetermeer keken studenten met bewoners naar mogelijkheden om het Westerpark beter te benutten voor recreatie, ontspanning, sport en spel. En in een wijk in Heiloo keken ze hoe particuliere tuinen een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteit en klimaat. <\/p>

De website 'Groene Gezonde Wijk<\/a>' laat zien wat de resultaten van dit project zijn. Zo is te lezen dat de studenten voor de wijk in Heiloo vijf tuinconcepten ontwikkelden, van een strakke groene tuin tot een gezonde biodiverse tuin. Hoe groener de tuinconcepten, hoe beter de bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. <\/p>

Studentenprojecten<\/h2>

Voor de wijk Spoorwijk ontwikkelden de studenten een toolbox. Die toolbox maakt het effect van 25 maatregelen op 9 verschillende doelen inzichtelijk. Om het gesprek over de waarde van het groen in een wijk te stimuleren en met elkaar over groene interventies na te denken, is het 'We Value Green spel' ontwikkeld. Dat spel kan met twaalf personen in twee rondes worden gespeeld. <\/p>

De rapportages van de studenten geven niet alleen nieuwe inzichten, maar er gebeurde meer: Studenten durven vragen te stellen die professionals aan het denken zetten over de manier waarop ze werken. En omdat de studentenprojecten meestal een half jaarlijkse cyclus lopen, ontstaan er veel contactmomenten met de gemeente. Gemeentelijke projecten lopen vaak veel langer. Die halfjaarlijkse cyclus zorgt zo voor meer structuur in de samenwerking. <\/p>" } , { "id": 18912518, "identifier": "element_18912518", "type": "text", "title": "Project Groene Gezonde Wijk", "url": "https://edepot.wur.nl/531857", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: doelbeelden.nl)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912522, "identifier": "element_18912522", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Groene Gezonde Wijk<\/a>, Project van KennisCentrum Natuur en Leefomgeving", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groene, gezonde wijken Kijken hoe het beter kan<\/a>, artikel Stadswerk april 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912526, "identifier": "element_18912526", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Projectbeschrijving Groen gezonde wijk<\/a>, KCNL", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gezond Leven in de Groene Stad<\/a>, digitaal magazine Team Praktijkgericht Onderzoek Aeres Hogeschool Almere 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Portaal Groen en Welbevinden", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912531", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600517", "title": "Burgerinitiatieven voor versterking van stedelijke natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Burgerinitiatieven-voor-versterking-van-stedelijke-natuur-1.htm" }, "lead": "Externe ontwikkelingen zijn vaak aanleiding voor burgerinitiatieven om stedelijke natuur te versterken. Ze ontstaan soms uit bezorgdheid of onvrede met bestaande plannen. Die initiatieven leiden tot een ruimere variatie aan groen en dragen soms bij aan versterking van de biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/4/cid600517_doelbeelden14573.jpg", "width": 964, "height": 718, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600500", "title": "Factsheets over ecosysteemdiensten in de stad gepresenteerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Factsheets-over-ecosysteemdiensten-in-de-stad-gepresenteerd-1.htm" }, "lead": "Stedelijk groen heeft veel positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van mensen. Kennis over de baten van het groen is gebundeld in vier factsheets en een soortentabel die vanmiddag zijn gepresenteerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/1/cid600500_doelbeelden4477.jpg", "width": 600, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-27T16:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601355", "title": "Grijze steden moeten groen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Grijze-steden-moeten-groen-1.htm" }, "lead": "Natuur draagt bij aan gezondheid en welzijn. Meer groen in onze steden leidt tot een aangenamere woonomgeving voor de inwoners en een beter vestigingsklimaat voor bedrijven. Ook is voldoende groen belangrijk voor de biodiversiteit en het milieu. Welke rol speelt de vastgoedsector in de transitie naar meer natuurinclusieve steden?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/5/b/cid601355_shutterstock_154494854_groen_stad_.jpg", "width": 2295, "height": 1744, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "gkn_groeneagenda", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }