{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601189", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Praktisch toepasbare kennis uit AquAVlan2", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktisch-toepasbare-kennis-uit-AquAVlan2-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601189, "identifier": "mediaitem_601189", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktisch-toepasbare-kennis-uit-AquAVlan2-1.htm", "title": "Praktisch toepasbare kennis uit AquAVlan2", "lead": "Het Vlaams-Nederlandse onderzoeksprogramma AquAVlan2 heeft veel kennis opgeleverd over aquacultuur, vinden zowel onderzoekers, coördinatoren en ondernemers. Verschillende onderzoeksprojecten leverden 15 direct toepasbare resultaten en producten op.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/1/cid601189_41476075701_b1f5e00cfc_c.jpg", "width": 799, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_duurzame_visserij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Doel van het Europese project AquAVlan2 was om bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland te ondersteunen met technische innovatie. Via een vouchersysteem konden ondernemers hun bedrijfsspecifieke vragen die binnen een van de vier onderzoeksthema’s vielen, laten beantwoorden. <\/p>

Binnen het driejarig programma, dat op 11 september met een minisymposium werd afgesloten, zijn 19 vouchers toegekend voor onderzoeksvragen ( € 300.000). Het leverde 15 direct toepasbare resultaten en producten op, schrijft vakblad Aquacultuur in een artikel<\/a>.<\/p>

Vismeelvrij visvoer<\/h2>

Zo ontwikkelde het bedrijf Empro, een verwerker van slachtafval uit de pluimvee industrie, vismeelvrij visvoer voor forel op basis van kippenveren. Het bedrijf TREVI weet nu hoe je water dat mest bevat zodanig kunt zuiveren dat het geschikt is voor visteelt. Het bedrijf is nu op zoek naar manieren om de vaste stof uit mest om te zetten in visvoer. En het bedrijf Seafarm heeft stappen gemaakt in de kweek van tarbot en heeft zich nu gestort op de ontwikkeling van kweeksystemen voor tong.<\/p>

Samenwerking<\/h2>

Het programma omvatte in totaal een bedrag van € 3,5 miljoen en werd gefinancierd door de EU (50%) en de provincies Zeeland, West- en Oost-Vlaanderen. De projectpartners waren: Inagro, de Universiteit van Gent, de HZ University of Applied Sciences (Middelburg), de Hogeschool Odisee (Brussel en St Niklaas), het PCG (proefstation groenteteelt te Kruishoutem), het ILVO (het Vlaamse Instituut voor Landbouwkundig en Visserijonderzoek) en Empro Europe. <\/p>

De grensoverschrijdende samenwerking loont: De coördinatoren van het programma, de onderzoekers en de deelnemende ondernemers zijn tevreden met de bereikte resultaten van het project, schrijft het vakblad.<\/p>" } , { "id": 18909935, "identifier": "element_18909935", "type": "text", "title": "Download het artikel", "url": "https://edepot.wur.nl/512556", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Flickr, Delphinidaesy)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909939, "identifier": "element_18909939", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Grenzeloos samenwerken loont<\/a>, artikel Aquacultuur 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Aquaponics: van een waardevolle hobby naar een waardevolle onderneming?<\/a> artikel Aquacultuur 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zoetwaterkabeljauw: Op weg naar de fijnproever<\/a>, artikel Aquacultuur 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vouchers binnen Aquavlan2 bieden unieke mogelijkheden voor bedrijfsleven<\/a>, artikel Aquacultuur 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18909945, "identifier": "element_18909945", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "AquaVlan2<\/a>, projectinformatie Interreg", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18909948", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600845", "title": "Aquaponics op praktijkschaal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Aquaponics-op-praktijkschaal-1.htm" }, "lead": "Aquaponics, de teelt van vis gecombineerd met de teelt van groenten, is een duurzame vorm van voedselproductie. In een inspiratiesessie laat onderzoeker Sara Crappé zien dat aquaponics mogelijk is op praktijkschaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/c/cid600845_Aquacultuur%2520goed%2520beeld.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599444", "title": "Kweekvis voor iedereen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kweekvis-voor-iedereen-1.htm" }, "lead": "We zouden wel honderd keer zoveel vis kunnen kweken als wat we op kunnen, blijkt uit onderzoek. Gekweekte vis kan de groeiende wereldbevolking makkelijk voorzien in voldoende dierlijk eiwit. Visteelt kan veel efficiënter. Maar voor het zover is, is er nog wel aanvullend onderzoek nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/6/d/cid599444_shutterstock_52746178_visteelt_aquacultuur.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-08-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_huisvesting", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599783", "title": "Reststromen als veevoer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Reststromen-als-veevoer-1.htm" }, "lead": "In de circulaire economie verwerk je reststromen weer tot waardevolle producten. Bij de verwerking tot hoogwaardige producten blijkt het lastig goede businesscases te ontwikkelen, maar de verwerking tot veevoer biedt perspectief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/5/a/cid599783_shutterstock_5103733_kokkels_schelpdieren.jpg", "width": 720, "height": 549, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT", "gkn_eiwittransitie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_eiwittransitie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }