{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601144", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Praktijkgids voor bloemenranden", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktijkgids-voor-bloemenranden-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601144, "identifier": "mediaitem_601144", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktijkgids-voor-bloemenranden-1.htm", "title": "Praktijkgids voor bloemenranden", "lead": "Wat kun je met bloemenranden? Welke functies vervullen ze? Waar kan je ze het best aanleggen? Hoe zaai je ze in? Welke bloemen kan je gebruiken? De praktijkgids 'Bloemenranden in de strijd tegen plagen' geeft antwoord op die vragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/7/6/cid601144_IMG_2494.JPG", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op het platteland zie je steeds vaker dat akkerbouwers bloemrijke akkerranden inzaaien. Die randen zorgen er niet alleen voor dat het agrarisch landschap aantrekkelijker wordt voor omwonenden, fietsers en wandelaars. Ze vervullen ook een nuttige functie. Als je de stroken met de juiste soort inzaait, trek je nuttige insecten aan die plagen in naburige teelten helpen onderdrukken. Door de biodiversiteit rond akkerbouwpercelen te versterken, kun je de bestuiving, de plaag- en ziektebestrijding, de bodem- en waterkwaliteit verbeteren. Een praktijkgids 'Bloemenranden in de strijd tegen plagen'<\/a> laat zien wat er mogelijk is.<\/p>

Vals zaaibed<\/h2>

In het eerste hoofdstuk gaat de gids uitvoerig in op de aanleg van bloemenranden. Om te voorkomen dat de ingezaaide soorten concurrentievoordeel hebben ten opzicht van ongewenste onkruidsoorten, kies je stroken in volle of halfvolle zon en grond die niet te rijk is aan voedingsstoffen. Inzaaien doe je in herfst of voorjaar waarbij de herfst de voorkeur heeft. Dit omdat tweejarige soorten tot bloei komen. En er zijn soorten die kou nodig hebben om te kiemen. <\/p>

Om de onkruiddruk te beperken, kun je een vals zaaibed aanleggen. Je maakt dan een zaaibed, maar wacht nog even met inzaaien, zodat aanwezige onkruidzaden kiemen. Na twee of drie weken schoffel je die onkruiden en zaai je het mengsel in. Als het om meerjarige bloemenranden gaat, moet je de randen ook onderhouden: je maait de bloemenranden wanner de meeste soorten zijn uitgebloeid. Het beste is de de bloemenranden niet lager dan 10 cm te maaien en het maaisel af te voeren. Maai je in de zomer, dan is alternerend maaien het devies. Daarbij bewerk je telkens een deel van de rand. Op die manier blijven er steeds bloemen aanwezig voor de insecten.<\/p>

Insecten<\/h2>

In de brochure worden verschillende bloemensoorten besproken. De een- en tweejarige soorten in hoofdstuk 2, de meerjarige soorten in hoofdstuk 3. Het vierde en vijfde hoofdstuk besteedt aandacht aan de aanwezige insecten. Welke soorten kom je tegen? Hoe herken je ze? Wat is hun bijdrage aan plaagonderdrukking? En met welke vangmethoden krijg je zicht op de ontwikkeling van de insectenpopulaties?<\/p>" } , { "id": 18908586, "identifier": "element_18908586", "type": "text", "title": "Praktijkgids voor bloemenraden", "url": "https://edepot.wur.nl/531187", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Jan Nijman<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908590, "identifier": "element_18908590", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Bloemenranden in de strijd tegen plagen<\/a> : Praktijkgids Brochure Boerennatuur Vlaanderen, juli 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Akkerranden in de knel<\/a>, Akker magazine 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzaamheidseffecten van akkerranden<\/a>, Wageningen University & Research november 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet bloeiende akkerranden<\/a>, Bijenkennisnet 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908596, "identifier": "element_18908596", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Boerennatuur.be<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18908600", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600901", "title": "Natuurlijke plaagbestrijding in aardappelteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurlijke-plaagbestrijding-in-aardappelteelt-1.htm" }, "lead": "Bladluizen en coloradokevers zijn de belangrijkste plaaginsecten in de teelt van aardappelen. Natuurlijke bestrijders als spinnen, kevers, zweefvliegen, sluipwespen en gaasvliegen kunnen de schade door bladluizen beperken. Een praktische handleiding laat zien wat er mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/e/cid600901_shutterstock_146166890_aardappel_veld.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600664", "title": "Natuurlijke plaagbestrijding vraagt ecologische kennis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurlijke-plaagbestrijding-vraagt-ecologische-kennis-1.htm" }, "lead": "Met gevarieerde vegetatie of bloemenranden kun je zorgen dat natuurlijke vijanden het optreden van plaaginsecten onderdrukken, is de algemene gedachte. Maar voor een goed effect is specifieke kennis nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/9/cid600664_field-of-poppies-1365898_1280.jpg", "width": 805, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599362", "title": "Gewasbescherming met bloemenranden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gewasbescherming-met-bloemenranden-1.htm" }, "lead": "Wil je minder afhankelijk worden van gewasbeschermingsmiddelen, dan moet je zorgen dat je het systeem van natuurlijke plaagbeheersing opkrikt en beter benut. Bloemrijke akkerranden kunnen er een belangrijke rol in spelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/4/5/cid599362_flowers-1785877_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-06T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601334", "title": "Biodiversiteitsherstel met veldbloemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biodiversiteitsherstel-met-veldbloemen-1.htm" }, "lead": "In het openbaar groen zie je dat veldbloemen een steeds belangrijkere plaats innemen. Inzaai van inheemse kruidensoorten kunnen een rol spelen bij herstel van de biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/8/2/cid601334_field-3279047_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-09-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }