{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601085", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Praktijkadvies voor aanpak invasieve exotische planten", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktijkadvies-voor-aanpak-invasieve-exotische-planten-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601085, "identifier": "mediaitem_601085", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Praktijkadvies-voor-aanpak-invasieve-exotische-planten-1.htm", "title": "Praktijkadvies voor aanpak invasieve exotische planten", "lead": "Verschillende exotische planten, bomen of struiken die in Nederland worden ingevoerd, verspreiden zich in bos- en natuurgebieden en veroorzaken daar problemen. Bestrijding van die soorten is nodig. In een praktijkadvies zet VBNE de probleemsoorten op een rij en geeft de vereniging bestrijdingsmogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/5/cid601085_himalayan-balsam-60232_1280.jpg", "width": 958, "height": 692, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Exotische planten die in Nederland worden ingevoerd kunnen zich soms handhaven en verspreiden in Nederlandse bos- en natuurgebieden. Een deel van die soorten zorgt voor problemen omdat ze andere bedreigde inheemse soorten verdringen, Ze gaan overheersen of ze zorgen voor gezondheidsproblemen. In deze gevalenl moet je die soorten bestrijden.<\/p>

Praktijkadvies<\/h2>

Om een handvat te geven voor beheerders, gemeenten, tuinbezitters of handel, heeft de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) een 'Praktijkadvies invasieve exotische planten, struiken en bomen<\/a>' opgesteld. In dat advies is een lijst opgenomen van een veertigtal invasieve exotische soorten die een probleem kunnen geven. Het gaat om waterplanten, overplanten, landplanten, struiken en bomen. Bij elke soort staat vermeld waar problemen optreden en wat de bestrijdingsmogelijkheden zijn.<\/p>

Aanbevelingen<\/h2>

Tot slot geeft het praktijkadvies aanbevelingen voor de verschillende partijen: voor beheerders, gemeenten, handel, tuinbezitters. Zo is het voor beheerders van belang dat ze bij het aantreffen van invasieve exoten tijdig handelen. Van gemeenten mag verwacht worden dat ze de op de lijst genoemde soorten niet aanplanten. <\/p>

En tuinbezitters moeten geen tuinafval met de in de lijst opgenomen soorten in bos- en natuurterreinen dumpen. Het overheidsbeleid moet er op gericht te zijn de problemen voor het natuurbeheer zoveel mogelijk te voorkomen door de verspreiding van planten- en struiksoorten via de handel te voorkomen en het publiek te wijzen op de risico’s.<\/p>" } , { "id": 18906795, "identifier": "element_18906795", "type": "text", "title": "Download het praktijkadvies", "url": "https://edepot.wur.nl/516393", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Foto: reuzenbalsemien, bron: Hans Braxmeier<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906799, "identifier": "element_18906799", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Praktijkadvies invasieve exotische planten, struiken en bomen<\/a>, VBNE november 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verspreidingsonderzoek Invasieve vaatplanten 2018<\/a>, rapport Floron juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Invasieve waterplanten in Nederland<\/a>, veldgids, Ministerie LNV 2010", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over Invasieve exoten<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906805, "identifier": "element_18906805", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Q-bank Invasive Plants<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Unielijst NVWA<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lesmateriaal invasieve exoten NVWA <\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Risicobeoordelingen soorten<\/a>, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906811", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600995", "title": "Voedselbos met invasieve exoten vormt risico", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voedselbos-met-invasieve-exoten-vormt-risico-1.htm" }, "lead": "Het aantal voedselbossen groeit sterk in Nederland. Maar er is ook een risico, zo blijkt uit een onderzoeksrapport. 20% van de gebruikte uitheemse plantensoorten vormen een mogelijk risico voor biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/5/cid600995_aronia-3975584_640.jpg", "width": 640, "height": 428, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600606", "title": "Kennis over invasieve exoten voor burgers en professionals", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennis-over-invasieve-exoten-voor-burgers-en-professionals-1.htm" }, "lead": "Particulieren en professionals kunnen onbewust bijdragen aan de verspreiding van invasieve exoten. Deze niet-inheemse plantensoorten vormen een bedreiging voor de inheemse flora. Daarom werkt natuurorganisatie Floron aan bewustwording.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/9/cid600606_himalayan-balsam-60232_1920.jpg", "width": 800, "height": 577, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600164", "title": "Nieuw digitaal lesmateriaal over invasieve exoten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuw-digitaal-lesmateriaal-over-invasieve-exoten-1.htm" }, "lead": "In opdracht van de NVWA is er een virtuele 3D-omgeving waarin je kunt kennismaken met invasieve exoten: uitheemse plant- en diersoorten. Studenten van Helicon MBO Velp gaan op 2 november als eersten aan aan de slag met de Leeromgeving Invasieve Exoten (LINVEXO).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/e/cid600164_Linvexo_01.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-31T14:13+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601327", "title": "Nieuwe bestrijdingsmethoden Japanse duizendknoop", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-bestrijdingsmethoden-Japanse-duizendknoop-1.htm" }, "lead": "De Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en is lastig te bestrijden. Nieuwe methoden zoals injectie met heet water of elektrocutie lijken goed te werken. In Wageningen-Hoog pakken vrijwilligers het grondig aan door planten herhaaldelijk te verwijderen. Een uitputtingsslag die ze winnen door vol te houden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/a/5/cid601327_6146033305_3d182366d3_c.jpg", "width": 708, "height": 513, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }