{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600887", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Positieve effecten van agroforestry", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Positieve-effecten-van-agroforestry-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600887, "identifier": "mediaitem_600887", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Positieve-effecten-van-agroforestry-1.htm", "title": "Positieve effecten van agroforestry", "lead": "De combinatie van bomen en landbouw - agroforestry - is niet alleen een manier om de landbouw te verduurzamen, het heeft ook een positief effect op de bedrijfsvoering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/6/cid600887_animal-4242685_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-07-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Agroforestry biedt veel mogelijkheden voor de landbouw, zo blijkt uit het promotieonderzoek van promovendus Paul Pardon (UGent en ILVO). Hij toonde aan dat het aanplanten van bomenrijen heeft een gunstig effect op de bodemkwaliteit en op de aanwezigheid van plaagbestrijdende insecten. Om de effecten van agroforestry in de praktijk te verkennen organiseerde het Vlaamse Consortium Agroforestry in september 2018 een excursie voor groep landbouwers, landbouwers in spé, onderzoekers, studenten en adviseurs naar Noord-Frankrijk. Op het programma stonden zeven agroforestrysystemen.<\/p>

Natuurlijke plaagcontrole<\/h2>

De ervaringen van die excursie zijn samengevat in het artikel 'De positieve effecten van agroforestry zijn geen fabeltje<\/a>'. Zo werd akkerbouwer Marc Lefebre bezocht die op 70 hectare 25.000 bomen heeft geplant. Doordat de bomen een deel van zijn landbouwareaal innemen, kost hem dat zo'n € 40/ha/jaar aan opbrenstderving. Daartegenover staat een winst van € 20/ha/jaar doordat hij door natuurlijke plaagcontrole minder bestrijdingsmiddelen hoeft in te zetten. Lefebre hoopt in de toekomst ook de resterende € 20 terug te verdienen door valorisatie van het hout. Hij denkt aan erosiecontrole, biodiversiteit, koolstofopslag, bestuiving en positieve effecten op luchtkwaliteit.<\/p>

Een ander voorbeeld is de biologisch melkveehouder Guillaume Fouble die op zijn bedrijf (55 hectare vooral grasland),aan de randen en in de weilanden houtsingels heeft aangeplant. Die bomen vormen schuilplaatsen voor het vee, zowel tegen felle zon als bij guur weer.<\/p>

Microklimaat<\/h2>

Een derde voorbeeld is een grootschalig akkerbouwbedrijf (445 hectare) in Picardië waar 13 kilometer houtsingels zijn aangeplant. De stroken bestaande uit Italiaanse els, schietwilg, winterlinde, gewone esdoorn, hazelaar en vlier zijn om de 150 meter aangeplant om zo een gunstig microklimaat te creëren. Door een betere natuurlijke plaagbestrijding is het gebruik van bestrijdingsmiddelen in tarwe met 50% en in aardappelen met 20% verminderd.<\/p>

Voor een goed effect is het wel belangrijk de juiste boom op de juiste plaats te planten, zo is te lezen in het artikel. Voor veel boomsoorten is het belangrijk dat je een goed microklimaat creëert door eerst windschermen aan te leggen met elzen-, wilgen- of populierensoorten.<\/p>

Het artikel besluit met de conclusie dat de excursie duidelijk maakt aan dat agroforestry in verschillende situaties positieve effecten heeft op perceels-, bedrijfs- en landschapsniveau en dat goede begeleiding op terrein onmisbaar is. Wil agroforestry doorbreken en economisch rendabel worden, dan is kennisoverdracht en begeleiding nodig. <\/p>

(Bron foto: <\/em> Michael Gaida<\/a> via Pixabay<\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900994, "identifier": "element_18900994", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "De positieve effecten van agroforestry zijn geen fabeltje<\/a>, Bosrevue 75a, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet Agroforestry: Bomen planten op landbouwgrond, wat mag ik? Handreiking voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf<\/a>, Wageningen University and Research 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18900998, "identifier": "element_18900998", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Verslag agroforestry-excursie Noord-Frankrijk 17 tot 19 september 2018<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Silvoarable agroforestry systems in temperate regions: impact of tree rows on crops, soil and biodiversity<\/a>, thesis Paul Pardon 2019, Ghent University", "indentlevel": 0 }, { "item": "Agroforestry met bomenrijen gunstig voor bodemkwaliteit en nuttige beestjes. Totale biomassaopbrengst positief<\/a>. Persbericht ILVO 13 december 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18901003", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600712", "title": "Notenbomen voor kippen en klimaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Notenbomen-voor-kippen-en-klimaat-1.htm" }, "lead": "Kippen zijn bosvogels die zich op hun gemak voelen onder bomen. Door walnoten te planten, bied je kippen niet alleen een veilige uitloopmogelijkheid, maar door opname van CO₂ verminder je ook de emissie van broeikasgassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/1/1/cid600712_outdoor-724538_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-13T20:49+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "Dierenwelzijn", "gkn_pluimveehouderij", "dww_diergedrag", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergedrag", "dww_huisvesting", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": ["Dierenwelzijn"], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Dierenwelzijn, Biologische veehouderij, Agroforestry", "target_audience_abstract": "Pluimveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Bekijk de bronnen" } }, { "identifier": "mediaitem_599900", "title": "Perspectief voor kippen in de boomgaard", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-kippen-in-de-boomgaard-1.htm" }, "lead": "Het laten scharrelen van kippen in een boomgaard biedt veel voordelen. De kippen vertonen een meer natuurlijk gedrag, terwijl voerconversieratio en eiproductie vergelijkbaar is met andere biologische bedrijven, zo blijkt uit een studentenonderzoek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/6/cid599900_outdoor-724537_1920.jpg", "width": 1280, "height": 1031, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_dier", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599541", "title": "Perspectief voor rendabele boslandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-rendabele-boslandbouw-1.htm" }, "lead": "Er is een aarzelende belangstelling voor boslandbouw of agroforestry, landbouw waarbij je kippenhouderij of graslandproductie combineert met de aanplant van noten- of fruitbomen. Er is angst voor schaduwwerking, maar er zijn ook voordelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/0/cid599541_blossom-2193372_640.jpg", "width": 640, "height": 464, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_fruitteelt", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600991", "title": "Voederbomen voor koeien", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voederbomen-voor-koeien-1.htm" }, "lead": "Bladeren van bomen en struiken kunnen een aanvulling zijn op het voer van koeien. De boomsoort blijkt een belangrijke factor voor de voederwaarde van het blad.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/b/6/cid600991_Koele_koe.JPG", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-08T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }