{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600284", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Pompgestuurde onderwaterdrainage tegen bodemdaling", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pompgestuurde-onderwaterdrainage-tegen-bodemdaling-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600284, "identifier": "mediaitem_600284", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pompgestuurde-onderwaterdrainage-tegen-bodemdaling-1.htm", "title": "Pompgestuurde onderwaterdrainage tegen bodemdaling", "lead": "Met onderwaterdrainage kun je niet alleen water afvoeren, je kunt ook water aanvoeren als het nodig is. Zo voorkom je verdroging van veengrond en bodemdaling. Met pompgestuurde onderwaterdrainage kun je het grondwaterpeil nog beter beheersen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/9/cid600284_cow-1940971_1280.jpg", "width": 1278, "height": 924, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderwaterdrainage is een effectief middel om veenafbraak te verminderen. Je kunt - als het nodig is - water aanvoeren. Dat zorgt ervoor dat veen niet verdroogt en afgebroken wordt. Zo voorkom je niet alleen bodemdaling, maar het vermindert ook de uitstoot van CO₂.<\/p>

Onderwaterdrainage<\/h2>

De aanleg van onderwaterdrains vraagt een forse investering, daarom willen veehouders ook zeker zijn van een goede werking. De werking is sterk afhankelijk van het slootpeil. Staat het slootpeil hoog, dan kan het zijn dat het grasland vernat waardoor er opbrengstvermindering is. Dat is nadelig voor het rendement van het bedrijf.<\/p>

Pompgestuurd<\/h2>

Met een pompgestuurde waterdrainage kun je de werking beter sturen. De werking is dan minder afhankelijk van het slootpeil. Bij deze drainage wordt aan- en afvoer gestuurd met een pomp, waarbij de drains zijn aangesloten op een ondergronds waterreservoir. Door het peil in het waterreservoir te regelen kun je de aan- en afvoer vergroten.<\/p>

Uit het onderzoek 'Precisiewatermanagement op veenweidegrond<\/a>', dat in 2016 en 2017 bij het melkveeproefbedrijf KTC Zegveld is uitgevoerd, blijkt dat pompgestuurde onderwaterdrains veel perspectief bieden. De maaivelddaling en en CO₂-emissie is lager dan bij het ontbreken van onderwaterdrainage.<\/p>

CO₂-emissie<\/h2>

Het onderzoeksrapport meldt dat de berekende reductie 59 à 63% lager ligt. Door scherp te sturen op de grondwaterstand kun je de CO₂-emissie fors terugbrengen. Maar het rapport meldt dat de verschillende drainagebehandelingen en slootpeilen geen effect hadden op de drogestof opbrengst. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18884003, "identifier": "element_18884003", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Precisiewatermanagement op veenweidegrond met pompgestuurde onderwaterdrains<\/a>, rapport Wageningen Livestock Research 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemdaling in de Nederlandse veengebieden: omvang en maatschappelijke kosten<\/a>, Artikel H2O juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vormgeven aan Sturen met Water: bodemdaling vertragen in het veenweidegebied met boeren en natuur<\/a>, rapport Wageningen University & Research, 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18884008, "identifier": "element_18884008", "type": "text", "title": "Dossier droogte", "url": "", "html": "" } , { "id": 18884010, "identifier": "element_18884010", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Onderwaterdrainage om bodemdaling in veenweidegebieden te verminderen<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet oktober 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gedraineerd veen bron van CO₂<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Forse schade door bodemdaling<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }