{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601063", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Polyculturen in Amsterdam", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Polyculturen-in-Amsterdam-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601063, "identifier": "mediaitem_601063", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Polyculturen-in-Amsterdam-1.htm", "title": "Polyculturen in Amsterdam", "lead": "In de Fruittuin van West in Amsterdam telen Wil en Lisan Sturkenboom fruit in polyculturen. Kersen worden bijvoorbeeld gecombineerd met frambozen en wilgen. En kippen scharrelen onder de bomen. Op deze manier bouw je een sterk systeem met grote biodiversiteit dat in staat is ziekten en plagen te onderdrukken, denkt Sturkenboom.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/9/3/cid601063_fruit-tree-blossoming-4156119_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de Fruittuin van West<\/a> in Amsterdam telen Wil en Lisan Sturkenboom verschilldende soorten biologisch fruit. Van de 16 hectare is 4,5 hectare boomgaard met vooral appels, peren en kersen. Soms vindt er combinatieteelt plaats, zoals kersen met frambozen. En onder de bomen scharrelen vlees- en legkippen. Die dragen zo bij aan de bemesting van de bomen en bestrijding van schadelijke insecten, zoals de wintervlinder, de appelzaagwesp en de roze appelluis.<\/p>

Suzuki-fruitfvlieg<\/h2>

Vakblad Ekoland besteedt in een artikel<\/a> aandacht aan de fruittuin. Wil Sturkenboom denkt dat de combinatie van gewassen kan helpen ziekten en plagen te onderdrukken. Met een grotere diversiteit aan soorten kun je een sterker systeem bouwen dat zichzelf in balans kan houden, is zijn idee. Hij teelt daarom de verschillende gewassen in gemengde rijen. <\/p>

Hij heeft de indruk dat het werkt tegen de Suzuki-fruitvlieg die dit jaar voor het eerst toesloeg in de kersen. Om de diversiteit te vergroten, is een voedselbosrand aangelegd. In die rand vind je verschillende soorten noten en vruchten - denk aan hazelaar, bramen en kweepeer - en kruiden, zoals klaver, daslook en smeerwortel.<\/p>

Polycultuur<\/h2>

Het artikel gaat uitvoeriger in op het ontwerp van de fruittuin. Zo is de kersenboomgaard in een polycultuur aangeplant met onder andere wilgen. Die snelgroeiende wilgen moeten zorgen dat de bodemstructuur verbetert. Daarnaast is de wilg belangrijk voor bloembezoekende insecten. Tussen de kersen zijn herfstframbozen geplant en worden aardappelen in compostruggen geteeld.<\/p>" } , { "id": 18906178, "identifier": "element_18906178", "type": "text", "title": "Download artikel uit Ekoland", "url": "https://edepot.wur.nl/507628", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Een deel van de tuin, een halve hectare, is ingericht voor CSA-tuinbouw (community supported agriculture). Klanten kunnen daar zelf groenten oogsten tegen een jaarlijkse vergoeding. Verder is er 4 hectare natuur en 6,5 hectare weiland met koeien. Ook is er een biologische winkel, een speelplaats, een café en zijn er vergaderzalen.<\/p>

(Bron foto: Thomas B.<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18906182, "identifier": "element_18906182", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Polyculturen in biologische fruitteelt<\/a> Artikel Ekoland 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De positieve effecten van agroforestry zijn geen fabeltje<\/a>, Bosrevue 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "4 Factsheet Agroforestry : Agroforestry, wat levert het financieel op? : Handreiking voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf<\/a>, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Boeren met dieren en planten door elkaar: agroforestry<\/a>, artikel Boerenvee 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18906188, "identifier": "element_18906188", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Fruittuin van West<\/a>, website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voedselbossen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18906192", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600664", "title": "Natuurlijke plaagbestrijding vraagt ecologische kennis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurlijke-plaagbestrijding-vraagt-ecologische-kennis-1.htm" }, "lead": "Met gevarieerde vegetatie of bloemenranden kun je zorgen dat natuurlijke vijanden het optreden van plaaginsecten onderdrukken, is de algemene gedachte. Maar voor een goed effect is specifieke kennis nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/7/9/cid600664_field-of-poppies-1365898_1280.jpg", "width": 805, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600957", "title": "Agroforestry: biodiversiteit in de landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Agroforestry-biodiversiteit-in-de-landbouw-1.htm" }, "lead": "De biodiversiteit in de Nederlandse landschappen neemt af. Hierin speelt de intensieve landbouw een grote rol. Agroforestry is een landbouwvorm die mogelijkheden biedt om de biodiversiteit weer te vergroten op het agrarische bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/8/cid600957_agroforestry.jpg", "width": 1024, "height": 768, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-08-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600256", "title": "Strokenteelt voor een weerbaar gewas", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strokenteelt-voor-een-weerbaar-gewas-1.htm" }, "lead": "Door gewassen in stroken te telen kun je de ziektedruk verminderen. Bovendien is strokenteelt goed voor de bodemdiversiteit. Een video van Kennisonline laat zien dat strokenteelt perspectief biedt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/1/cid600256_5bab9671-a166-426f-abc7-6d649f5413bb_9_48675b99_490x330.jpg", "width": 490, "height": 330, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-26T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }