{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601114", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Pocketvergisting, biogasvergisting op kleine schaal", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pocketvergisting-biogasvergisting-op-kleine-schaal-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601114, "identifier": "mediaitem_601114", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pocketvergisting-biogasvergisting-op-kleine-schaal-1.htm", "title": "Pocketvergisting, biogasvergisting op kleine schaal", "lead": "In de grotere installaties voor vergisting wordt biogas geproduceerd uit mest en diverse biomassastromen. Maar die installaties zijn voor veel landbouwbedrijven te grootschalig. In Vlaanderen is veel belangstelling voor kleinschalige vergistingsinstallaties: de pocketvergisters of microvergisters.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/7/cid601114_pocketvergister.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_agrikennis", "gkn_mestverwaarding", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_veehouderij", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In grote vergistingsinstallaties worden diverse biomassastromen verwerkt tot biogas en digestaat. Met het biogas kun je elektriciteit en warmte produceren. Een deel ervan is nodig om het digestaat te drogen, zodat het geëxporteerd kon worden. Maar die grote installaties zijn voor veel landbouwbedrijven te grootschalig, schrijft vakblad Boer&Tuinder in een artikel<\/a>. Nu zijn er ook kleine vergistingsinstallaties: de pocketvergisters of microvergisters. Die vergisters werken op pure mest.<\/p>

In België is er veel belangstelling voor die pocketvergisters. Daar staan nu al 94 pocketvergisters, aldus het vakblad. De meeste pocketvergisters staan op een rundveebedrijf, maar er zijn ook varkensbedrijven die er een in gebruik genomen hebben. Voor een effectieve werking is wel specifieke kennis nodig.<\/p>

Investering<\/h2>

Een installatie voor kleinschalige vergisting kost zo'n 90.000 tot 150.000 euro, meldt het vakblad. Wil een investering rendabel zijn, dan is het het beste om die energie direct te gebruiken. Saldering van overtollige elektrische energie is mogelijk, maar de vraag is of dat voor de volledige energieprijs blijft gelden. Uit de drie bedrijfsreportages blijkt dat een vergister goed past op een veebedrijf.<\/p>

Uit informatie van het Vlaams Departement Landbouw & visserij<\/a> blijkt dat een kubieke meter mest gemiddeld 32 m³ biogas levert. Een m³ biogas levert 2 kWh elektriciteit en 3 kWh warmte, afhankelijk van het elektrisch en thermisch rendement van de motor. Een pocketvergister van 10 kW (microvergister) kan per jaar netto tot 60.000 kWh produceren. Hiervoor is dan mest nodig van zo’n 80 – 100 koeien.<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Aandachtspunten<\/h2>

In het vakblad staan er ook een aantal aandachtspunten vermeld. Zo is het verstandig om zo veel mogelijk verse mest van goede kwaliteit te gebruiken. Voor een optimale vergisting blijft de mest zo'n dertig dagen in de reactor. Je moet rekening houden met dagelijks gemiddeld minimaal 15 minuten werk aan de vergister. Verder is het zinvol om rekening te houden met de elektriciteitsbehoefte van het bedrijf.<\/p>

(Bron foto: Still YouTube<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907691, "identifier": "element_18907691", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Vergisting op maat van een landbouwbedrijf, het kan!<\/a> artikel Pocketvergisting artikel Boer&Tuinder 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "(Pocket)vergisting in Vlaanderen<\/a>, artikel Management&techniek 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gas uit mest : zo werkt monovergisting<\/a>, artikel Veehouderij Techniek 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Pocketvergisting onder de loep genomen<\/a>, Management & techniek, maart 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907697, "identifier": "element_18907697", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Pocketvergisting: meerwaarde voor de veehouderij?<\/a> Vlaams Departement Landbouw & visserij", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw & klimaat pocketvergisting<\/a>, Departement Landbouw en Visserij YouTube", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907701", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599533", "title": "Energieneutrale melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Energieneutrale-melkveehouderij-1.htm" }, "lead": "Steeds meer melkveehouders werken aan verduurzaming van hun energieverbruik. De fotonenboer, een melkveehouder in Vierakker, produceert niet alleen elektriciteit met zonnepanelen. Hij slaat het ook op in batterijen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/0/cid599533_solar-panels-1273129_640.jpg", "width": 640, "height": 387, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-08-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596599", "title": "Het hoe en wat van pocketvergisting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-hoe-en-wat-van-pocketvergisting-1.htm" }, "lead": "In Vlaanderen is pocketvergisting bezig met een opmars. Maar hoe werkt die kleinschalige vergisting op het eigen bedrijf nou precies?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/0/cid596599_thinkstock-koekont-147044300.jpg", "width": 950, "height": 640, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-06-02T12:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_biobased_economy", "gkn_paardenhouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biobased_economy", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_melkveehouderij", "gkn_paardenhouderij", "gkn_udv", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }