{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600551", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Ploegen in najaar of voorjaar?", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ploegen-in-najaar-of-voorjaar-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600551, "identifier": "mediaitem_600551", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ploegen-in-najaar-of-voorjaar-1.htm", "title": "Ploegen in najaar of voorjaar?", "lead": "Ploegen doe je om grond te keren, gewasresten onder te brengen en een zaaibed te creëren. Op kleigronden gebeurt het ploegen in het najaar zodat de vorst kan inwerken op de kluiten. Kan het ook in het voorjaar? Zijn er alternatieven voor ploegen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/4/7/cid600551_shutterstock_22742791_tractor_ploegen.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-07-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_akkerbouw", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door inwerking van vorst kunnen de kluiten, die ontstaan na het ploegen op kleigronden, verweren en uiteenvallen waardoor de grond in het voorjaar veel makkelijker te bewerken is. Maar heeft het ploegen in het najaar wel zin, nu de winters steeds vaker nat en zacht zijn? Het is een vragen over ploegen waar vakblad 'Landbouwmechanischatie' antwoord op geeft in het artikel 'Tien vragen over ploegen in najaar of voorjaar<\/a>'. <\/p>

Kleigrond<\/h2>

Op zware kleigrond is later ploegen nauwelijks een optie, legt het vakblad uit. Niet alleen vorst werkt in op de kluiten. Ook de tijd is van belang. Tijdig ploegen is daarom zinvol. Op zand- en zavelgronden, grond met minder dan 25% afslibbaar, ploeg je bij voorkeur in het voorjaar. <\/p>

Grondbewerking<\/h2>

Natuurlijk zijn er alternatieven voor ploegen. Je kunt ook een goed zaaibed creëren met niet kerende grondbewerking,, bijvoorbeeld met een vastetandcultivator. Maar je kunt er geen stoppels mee onderwerken. Ook een aangedreven eg of spitmachine kun je afhankelijk van de situatie als alternatief inzetten. <\/p>

En in het voorjaar kun je ook ondiep ploegen overwegen. Het voordeel is dat je minder 'kwade' grond naar boven brengt. En de ploegzool ligt minder diep. Wortels van groenbemesters hebben al voor verwering van de bodem gezorgd onder de ploegzool. <\/p>

De artikelen in LandbouwMechanisatie zijn niet vrij toegankelijk. Om ze te kunnen lezen, kun je een gratis account op Landbouwmechanisatie aanmaken. <\/em>

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18890807, "identifier": "element_18890807", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Tien vragen over ploegen in najaar of voorjaar<\/a>, artikel LandbouwMechanisatie maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bovenover ploegen? : het kan iedereen passen<\/a>, artikel Landbouwmechanisatie 2012", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ploegen, hoe diep moet ik gaan? : voor- en nadelen en de praktijk van minder en ondieper ploegen<\/a>, artikel Ekoland 2012", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18890812, "identifier": "element_18890812", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Integraal bodembeheer, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemverdichting in de ploegvoor<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juli 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tips voor aankoppelen aan trekker<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Niet-kerende grondbewerking verbetert bodemkwaliteit<\/a> nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }