{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600492", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Pleksgewijs herstel organische stofgehalte in de bodem", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pleksgewijs-herstel-organische-stofgehalte-in-de-bodem-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600492, "identifier": "mediaitem_600492", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pleksgewijs-herstel-organische-stofgehalte-in-de-bodem-1.htm", "title": "Pleksgewijs herstel organische stofgehalte in de bodem", "lead": "Veel telers zijn zich bewust van de rol van organische stof in de bodem en hebben er veel aandacht aan besteed. Maar het gehalte kan in een perceel sterk variëren, daarom is pleksgewijs herstel met compost soms nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/1/a/cid600492_soil-766281_640.jpg", "width": 640, "height": 425, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Organische stof is essentieel voor een gezonde bodem. Het is het materiaal in
de bodem dat ontstaat uit de afbraak van dode plantenwortels, bodemorganismen,
organische mest of compost. Die organische stof (OS) vervult een belangrijke
functie in de bodemgezondheid. Het zorgt ervoor dat een bodem weerbaarder wordt.
Organische stof houdt water vast, bindt nutriënten en organische stof speelt een
belangrijke rol in de opbouw van de ondergrondse biodiversiteit. Omdat
organische stof is opgebouwd uit koolstof kan het zo het broeikasgas CO₂ binden.<\/p>

Bodembeheer<\/h2>

Veel telers zijn zich bewust van de rol van organische stof en hebben daarom
veel aandacht besteed aan de verbetering van de organische stoftoestand in de
bodem, bijvoorbeeld door met compost te werken. Bedrijfsadviseur Henk van den
Berg benadrukt in het artikel 'Organische stof in stand houden<\/a>' in vakblad Greenity het belang van goed bodembeheer om het gehalte aan organische stof op peil te houden.<\/p>

Variatie<\/h2>

Een van de aandachtspunten in het artikel is dat de verdeling van organische
stof in een perceel vaak nogal varieert. Er zijn in een perceel vaak plekken te
vinden waar het OS-gehalte met meer dan 50% van elkaar verschilt. Op sommige
plekken wordt organische stof gewoon sneller afgebroken. Als het hele perceel
overal nog aanvullend een zelfde hoeveelheid compost krijgt, kunnen die
verschillen nog groter worden. <\/p>

Bodemscan<\/h2>

Hij pleit er daarom voor aan de hand van bodemonderzoek goed in beeld te
krijgen wat de toestand van de grond  op het hele perceel is. Aan de hand
van een bodemscan kun je pleksgewijs een strategie bepalen om de situatie te
verbeteren. Je kunt kaarten uit zo'n scan zelfs gebruiken in combinatie met
geavanceerde strooitechnieken om zo compost precies te strooien waar het nodig
is. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889225, "identifier": "element_18889225", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Organische stof in stand houden<\/a>, artikel Greenity, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ervaringen met plaatsspecifiek organische stof toedienen<\/a>, artikel Bloembollenvisie 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Organische stof is het goud van de bodem<\/a>, artikel Akker magazine 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tien vragen en antwoorden over organische stof<\/a>, rapport HLB 2013", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer publicaties over organische stof in de bodem<\/a>, zoekvraag Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889232, "identifier": "element_18889232", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Organische-stofbeheer<\/a>, handboek Bodem en Bemesting", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemgezondheid, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemscanner produceert digitale bodemkaart<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodembeheer met organische mest en biologische teelt<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet maart 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer organische stof in ouder grasland<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet september 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Organische stof is de bodem onder ons bestaan<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet januari 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }