{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601621", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Pleidooi voor nationaal akkoord vitaal platteland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pleidooi-voor-nationaal-akkoord-vitaal-platteland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601621, "identifier": "mediaitem_601621", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pleidooi-voor-nationaal-akkoord-vitaal-platteland-1.htm", "title": "Pleidooi voor nationaal akkoord vitaal platteland", "lead": "Een brede coalitie van wetenschappers, bestuurders, boeren, mensen uit het bedrijfsleven komt met zeven aanbevelingen voor de grote knelpunten op gebied van landbouw, natuur en economie. Het nieuwe kabinet moet een minister van ruimte, landbouw en natuur aanstellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/4/cid601621_DPI-20120512_LELYSTAD_FvW_WUR2096.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-31T09:28+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:13+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het nieuwe kabinet moet een plan maken voor een breed gedragen nationaal ruimte- en landbouwakkoord waarin gezonde bodems, een gevarieerd landschap en biodiversiteit voorop staan. En er moet jaarlijks € 1,5 tot 2 miljard uitgetrokken worden voor de landbouwtransitie. Want het is tijd voor een omslag in denken over landbouw, zegt oud landbouwminister Cees Veerman op 31 maart in een artikel in de Volkskrant. <\/p>

Veerman is woordvoerder van de Transitie Coalitie Voedsel, een brede coalitie van wetenschappers, bestuurders, boeren, mensen uit het bedrijfsleven en 29 bedrijven en organisaties, waaronder Rabobank, Cosun, Friesland Campina. Om het pleidooi kracht bij te zetten, komt de coalitie met zeven aanbevelingen voor de grote knelpunten op gebied van landbouw, natuur en economie.<\/a> <\/p>

Landrinrichting<\/h2>

Een van die aanbevelingen is gericht op een andere inrichting van de ruimte: landinrichting 3.0. Bodemgezondheid, biodiversiteit, water en landschap moeten leidende uitgangspunten zijn voor zowel landbouw en natuur als voor andere ruimtegebruikers zoals woningbouw, energie en bedrijfsleven. Dat is nodig omdat zich er nu een strijd afspeelt om de schaarse ruimte voor landbouw, woningbouw, zonneparken en natuur. Daarom zou er ook een coördinerend ministerie voor beleid op het brede gebied van Ruimte, Landbouw en Natuur moeten komen. Daarnaast pleit de coalitie voor een Landschapscommissaris en een goed toegeruste uitvoeringsorganisatie. <\/p>

Nationaal akkoord<\/h2>

Belangrijkste aanbeveling is dat er een Nationaal akkoord moet komen: een plan voor een breed gedragen nationaal akkoord dat aansluit bij de EU Green Deal. Daarin moeten vastgelegde doelen worden opgenomen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, lucht (stikstof), bodemgezondheid, water en landschap. Maximale landbouwproductie is geen doel op zichzelf. Het akkoord gaat ook over maatschappelijke diensten die boeren leveren zoals als het beheer van natuur en landschap en behoud van biodiversiteit. Boeren moeten beloond kunnen worden voor maatschappelijke diensten zodat je verdienmodellen kunt ontwikkelen.<\/p>" } , { "id": 18922853, "identifier": "element_18922853", "type": "text", "title": "Zeven aanbevelingen voor landbouw, natuur en economie.", "url": "https://edepot.wur.nl/544568", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Wageningen UR - Fred van Welie<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18922857, "identifier": "element_18922857", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Samen werken aan regie op ruimte Naar een vitaal platteland, gezonde bodems en duurzame voedselproductie Aanbevelingen aan het nieuwe kabinet voor de slag om ruimte en stikstof<\/a>, Transitiecoalitie Voedsel 29 maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomstverkenning Agrofood 2050<\/a>, Transitiecoalitie Voedsel, januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Toekomst in de land- en tuinbouw in 2050: 3 scenario's<\/a>, artikel BNDR 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18922862, "identifier": "element_18922862", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Bodem centraal: zeven aanbevelingen voor de slag om ruimte en stikstof<\/a>. Persbericht Transitie Coalitie Voedsel 31 maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Brede coalitie voor omwenteling landbouw: ‘Beloon boeren ook voor de bescherming van natuur’<\/a>, artikel Volkskrant 31 maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Podcast: 'Help boer met geld, regie en uitvoeringskracht<\/a>' Nieuwe Oogst 29 maart 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "Commissaris nodig voor inrichten landelijk gebied'<\/a>, Boerenbusiness 3 februari 2021", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18922868", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601414", "title": "Het toekomstige voedselsysteem: gezond en circulair", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-toekomstige-voedselsysteem-gezond-en-circulair-1.htm" }, "lead": "Hoe ziet het Nederlandse voedselsysteem er in 2050 uit? Om ons voedselsysteem circulair en duurzaam te maken moet het roer om. We moeten toe naar een circulaire landbouw, strokenteelt en het eten van meer plantaardige producten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/c/cid601414_346.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601059", "title": "Drie toekomstscenario's voor de landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drie-toekomstscenarios-voor-de-landbouw-1.htm" }, "lead": "De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. Voor de productie van voldoende voedsel zijn verschillende ontwikkelscenario’s mogelijk: Landbouw in voedselkringen met lokale producten of hoogefficiënte landbouw op basis van technologische ontwikkeling. Een toekomstverkenning laat zien wat er mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/4/cid601059_shutterstock_58954621_tarwe_koren.jpg", "width": 808, "height": 584, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601150", "title": "Verduurzaming landbouw in EU met 'Farm to fork'-strategie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Verduurzaming-landbouw-in-EU-met-Farm-to-fork-strategie-1.htm" }, "lead": "De Europese Commissie wil dat in 2030 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gehalveerd is, het gebruik van meststoffen met 20% vermindert en dat 25% van de landbouwgrond gebruikt wordt voor biologische landbouw. Dat staat in de op 20 mei vastgestelde ‘Farm to Fork’-strategie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/d/7/cid601150_hanna-schwichtenberg-dWGIyfMCzO4-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601703", "title": "Vijf toekomstbeelden over landbouw en voedsel in 2050", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vijf-toekomstbeelden-over-landbouw-en-voedsel-in-2050-1.htm" }, "lead": "Er is een systeeminnovatie nodig van de manier waarop we landbouw bedrijven en voedsel produceren, stelt de Transitiecoalitie Voedsel. In een toekomstverkenning voor 2050 wordt een beeld geschetst van vijf verschillende transitiescenario’s.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/2/cid601703_shutterstock_224663569_kas_aardbeien.jpg", "width": 947, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }