{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601367", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Planten reageren op geluid", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planten-reageren-op-geluid-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601367, "identifier": "mediaitem_601367", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planten-reageren-op-geluid-1.htm", "title": "Planten reageren op geluid", "lead": "Planten die aan hard geluid worden blootgesteld, blijken in experimenten soms beter te groeien. Ze krijgen dikkere wortels of de zaadkieming lijkt beter te lukken. Planten lijken op geluid te reageren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/7/cid601367_plants-1331667_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In een Chinees onderzoek werden jonge chrysantenplanten in flinke herrie gezet. Planten die negen dagen werden blootgesteld aan geluid met een frequentie van 1000 Hz bij een geluidssterkte van 100 decibel, bleken beter te groeien. Ze kregen langere en dikkere wortels, en die wortels namen meer nutriënten op, meldt vakblad Onder Glas in een artikel<\/a>. Ook een Italiaans onderzoek liet zien dat wortels van net gekiemde maïsplanten in de richting van geluid bogen. <\/p>

Hard geluid<\/h2>

Er zijn meer onderzoeken geweest waaruit blijkt dat geluid effect heeft op planten. Meestal gaat het om hard en laag geluid. Sommige onderzoekers hebben ook gekeken naar het effect van muziek, maar die onderzoeken lieten geen duidelijke effecten zien. Duidelijk is dat geluid enig effect heeft op planten. <\/p>

De auteurs van het artikel vragen zich af hoe dat dan werkt. Hoe horen planten het geluid? En wat zou het evolutionair voordeel zijn? Planten hebben geen oren, maar plantencellen reageren wel op drukveranderingen. Geluid, zeker hard geluid, geven een drukverandering. Planten zullen daar op reageren, zoals ze op alle omgevingsfactoren reageren, aldus het vakblad.<\/p>

Nuttig<\/h2>

In het artikel wordt ook een mogelijke verklaring gegeven voor een mogelijk nuttig effect. Als een waterkolom in houtvaten van planten breekt door droogte, ontstaat er een klikgeluid. Het zou nuttig kunnen zijn voor buurplanten om daarop te reageren.
Hoewel er aanwijzingen zijn dat planten op geluid reageren, zijn er nog veel vragen. Een praktische toepassing is er nog niet, aldus het vakblad. <\/p>" } , { "id": 18915190, "identifier": "element_18915190", "type": "text", "title": "Lees het artikel uit Onder Glas", "url": "https://edepot.wur.nl/510412", "html": "" } , { "type": "text", "html": "<\/p>

(Bron foto: Julio César García<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915194, "identifier": "element_18915194", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Onderzoekers over de impact van geluid: verbeterde kieming en wortelgroei<\/a>, artikel Onder glas december 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Geluidsgolven stuwen groei planten en bloemen<\/a>, artikel Nieuwe Oogst januari 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18915198", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601025", "title": "Plantenherstel met biologische fungiciden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plantenherstel-met-biologische-fungiciden-1.htm" }, "lead": "Trianum, een biologisch fungicide op basis van sporen van de schimmel Trichoderma harzianum, bestrijdt niet alleen bodemschimmels, maar versterkt ook de weerstand van de plant.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/5/cid601025_shutterstock_115236781_scheuten_regen.jpg", "width": 904, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-02-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600970", "title": "Betere opbrengsten met biostimulanten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-opbrengsten-met-biostimulanten-1.htm" }, "lead": "Glastuinders gebruiken steeds vaker biostimulanten die de weerbaarheid van planten versterken. Hoewel de werking moeilijk is aan te tonen, zijn diverse telers overtuigd van een positief effect. De opbrengst is hoger en ziekten worden onderdrukt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/b/a/cid600970_tree-1552088_1280.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-01-07T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599643", "title": "Versterking plantweerbaarheid via de bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Versterking-plantweerbaarheid-via-de-bodem-1.htm" }, "lead": "Door antagonistische bacteriën te gebruiken die al in de bodem of in de plant aanwezig zijn, is de kans op een succesvolle onderdrukking van bodemziekten groter, blijkt uit een onderzoek. Je kunt de plantweerbaarheid ook versterken door micro-organismen of stoffen aan de bodem toe te voegen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/6/1/cid599643_sthutterstock-kiemplant.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-05-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }