{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600943", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Planten op de werkvloer voor beter klimaat", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planten-op-de-werkvloer-voor-beter-klimaat-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600943, "identifier": "mediaitem_600943", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planten-op-de-werkvloer-voor-beter-klimaat-1.htm", "title": "Planten op de werkvloer voor beter klimaat", "lead": "Planten kunnen het fysieke binnenklimaat positief beïnvloeden: ze zuiveren lucht, nemen CO₂ op en produceren O₂. Uit onderzoek bij bedrijven is nu ook aangetoond dat planten een positief effect hebben op het welbevinden van medewerkers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/f/a/cid600943_apartment-architecture-chair-221537.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Planten hebben een positief effect op het binnenklimaat omdat ze CO₂ (koolstofdioxide) opnemen en O₂ (zuurstof) produceren. Planten zuiveren ook de lucht door de opname van VOC’s (vluchtige organische componenten) en ze verhogen de relatieve luchtvochtigheid in een ruimte. In experimenteel onderzoek is al aangetoond dat planten een positief effect kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. De vraag is of die effecten ook in de praktijk bij bedrijven en zorginstellingen meetbaar zijn. <\/p>

Binnenklimaat<\/h2>

Om die vraag te beantwoorden is een conceptueel model uitgewerkt dat het korte-, middellange- en langetermijneffect van planten op het binnenklimaat en gezondheid en welzijn van mensen beschrijft. Bij elf locaties – drie bedrijven en acht zorginstellingen – is gemeten wat het effect is van planten op het fysieke binnenklimaat en op de gezondheid en het welzijn van medewerkers. In het onderzoeksrapport 'Planten voor binnenklimaat: industriële spoor<\/a>' zijn de resultaten van dat onderzoek beschreven.<\/p>

Het fysieke binnenklimaat werd gemeten met sensoren die elke vijf minuten gegevens doorgaven over temperatuur, CO₂, luchtvochtigheid en totaal VOC. Aan de hand van een digitale vragenlijst die door medewerkers werden ingevuld, werd het effect op gezondheid en welzijn gemeten. <\/p>

Duidelijke effecten<\/h2>

Uit het rapport blijkt dat er na analyse van de gegevens duidelijke effecten gemeten zijn bij de bedrijven. Zo was de de relatieve luchtvochtigheid zo'n 5% hoger dan in ruimten zonder planten. Een werkplek met planten werd door de medewerkers duidelijk als aantrekkelijker ervaren. De aanwezige planten bleken een positief effect te hebben op de gemoedstoestand van mensen: ze zijn meer tevreden over hun eigen functioneren en de planten zorgden ook voor minder ziekteverzuim. Het rapport meldt een daling van het ziekteverzuim van 20%.<\/p>

Aan het onderzoek namen ook acht zorginstellingen deel. Hoewel de medewerkers in die instellingen de aanwezigheid van planten positief waardeerden, konden de onderzoekers vanwege onderzoekstechnische problemen de effecten niet meten.<\/p>

Terugverdientijd<\/h2>

De onderzoekers schrijven dat de effecten van het aanbrengen van planten op de werkvloer veelbelovend zijn. Op basis van die conclusie hebben ze een eerste verkennende berekening gemaakt van de terugverdientijd van de investering in het groen. Ze denken dat de investering in planten, inclusief het onderhoud, in minder dan een jaar terugverdiend kan worden. <\/p>

(Bron foto: Pexels)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18902488, "identifier": "element_18902488", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Planten voor binnenklimaat: industriële spoor<\/a>, rapport Wageningen Environmental Research juni 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plant power<\/a>, artikel Resource, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Handboek Plant in de Kas<\/a> Westland, Rabobank, Royal Flora Holland, Gemeente Westland, WNTWEB 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18902493, "identifier": "element_18902493", "type": "text", "title": "Portal Groen en Welbevinden", "url": "", "html": "" } , { "id": 18902495, "identifier": "element_18902495", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Planten voor een prima binnenklimaat<\/a>, project Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18902498", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600247", "title": "Gezonder kantoorwerk met planten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Gezonder-kantoorwerk-met-planten-1.htm" }, "lead": "Dat groen buiten een positief effect heeft op het welbevinden van mensen is bekend, maar over het effect van planten op het binnenklimaat is nog weinig bekend. Onderzoek op kantoren moet laten zien wat het effect is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/5/cid600247_arboretum-174916_960_720.jpg", "width": 960, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-12T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600150", "title": "Kamerplanten zuiveren lucht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kamerplanten-zuiveren-lucht-1.htm" }, "lead": "Veel onderzoek laat zien dat kamerplanten de lucht kunnen zuiveren. Ze nemen vluchtige organische stoffen op zoals benzeen of formaldehyde. Maar over het effect op lange termijn is nog niet zo veel bekend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/4/cid600150_plant-2754303_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599151", "title": "Groene planten voor een beter leerklimaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groene-planten-voor-een-beter-leerklimaat-1.htm" }, "lead": "Potplanten kunnen de lucht zuiveren. Ze zorgen zo voor een goed binnenklimaat en zelfs voor een beter leerklimaat. Maar zet het echt zoden aan de dijk? Vakblad Onder Glas besteedt in een achtergrondartikel aandacht aan het effect van groene planten op de binnenlucht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/9/cid599151_the-scenery-1326042_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_basis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_onderwijs", "gkn_plant", "gkn_basis", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }