{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601133", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Planten filteren fijnstof en formaldehyde", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planten-filteren-fijnstof-en-formaldehyde-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601133, "identifier": "mediaitem_601133", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planten-filteren-fijnstof-en-formaldehyde-1.htm", "title": "Planten filteren fijnstof en formaldehyde", "lead": "Door binnenlucht met hulp van een ventilator langs een plantensysteem te leiden, kun je fijnstof verwijderen. Bovendien blijkt uit experimenten van TNO dat de planten in staat zijn formaldehyde af te breken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/5/cid601133_chlorophytum-3530413_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-01-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Jaarlijks sterven voortijdig 8.000 tot 12.000 mensen door fijnstof. Ook binnen kan fijnstof voor problemen zorgen. Je kunt fijnstof verwijderen en de luchtkwaliteit verbeteren door mechanische luchtfilters in te zetten. Omdat er steeds meer belangstelling is voor het postitief effect van planten op het binnenklimaat, heeft TNO in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) experimenten uitgevoerd.<\/p>

Experiment<\/h2>

Voor de experimenten maakten de onderzoekers gebruik van zes moderne plantsystemen en twee klassieke systemen met mechanische filters. De systemen zijn getest in een 12m² grote klimaatkamer onder realistische condities. Naast het effect op fijnstof, werd ook onderzocht of de planten in staat zijn formaldehyde af te breken. Formaldehyde is een schadelijke stof die in vrijwel elk binnenklimaat voorkomt. De stof komt uit sommige bouwmaterialen, textiel of lijmen.<\/p>

Onderhoud<\/h2>

Uit het onderzoeksrapport<\/a> blijkt dat de plantensystemen goed scoorden op hun vermogen om formaldehyde af te breken. En waar er een hoge luchtverplaatsing was, kon ook fijnstof goed verwijderd worden. De uitkomsten bieden perspectief, zo is te lezen in de samenvatting van het onderzoek. Voordelen van plantensystemen zijn dat er geen filter vervangen hoeft te worden en dat ze het welbevinden van mensen verhogen. Maar goed onderhoud is cruciaal. En bij systemen met weinig ventilatie, is het effect beperkt. <\/p>" } , { "id": 18908269, "identifier": "element_18908269", "type": "text", "title": "Download het onderzoeksrapport", "url": "http://edepot.wur.nl/496441", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: zoosnow<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908273, "identifier": "element_18908273", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Moderne plantesystemen tegen fijnstof<\/a>, rapport TNO rapport juli 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Hoe goed zuiveren planten de lucht nu echt?<\/a> artikel Onder Glas, februari 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "De invloed van een groene wand op de luchtkwaliteit<\/a>, afstudeeronderzoek Aeres Hogeschool 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plantkampioen luchtzuivering binnenruimtes<\/a>, rapport Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Luchtzuivering door kamerplanten: een literatuurstudie<\/a>, rapport Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908280, "identifier": "element_18908280", "type": "text", "title": "Portaal Groen en Welbevinden", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18908282", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600943", "title": "Planten op de werkvloer voor beter klimaat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Planten-op-de-werkvloer-voor-beter-klimaat-1.htm" }, "lead": "Planten kunnen het fysieke binnenklimaat positief beïnvloeden: ze zuiveren lucht, nemen CO₂ op en produceren O₂. Uit onderzoek bij bedrijven is nu ook aangetoond dat planten een positief effect hebben op het welbevinden van medewerkers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/f/a/cid600943_apartment-architecture-chair-221537.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600329", "title": "Plantkampioen luchtzuivering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plantkampioen-luchtzuivering-1.htm" }, "lead": "Van vier geteste kamerplanten is Cyperus de best luchtzuiveraar van formaldehyde. Niet alleen de planten, maar ook het substraat, de pot met potgrond, speelt een rol bij luchtzuivering.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/1/9/cid600329_357207791_cc728fb36c_b.jpg", "width": 1024, "height": 576, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600150", "title": "Kamerplanten zuiveren lucht", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kamerplanten-zuiveren-lucht-1.htm" }, "lead": "Veel onderzoek laat zien dat kamerplanten de lucht kunnen zuiveren. Ze nemen vluchtige organische stoffen op zoals benzeen of formaldehyde. Maar over het effect op lange termijn is nog niet zo veel bekend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/4/cid600150_plant-2754303_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-20T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }