{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601398", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Plaatsspecifiek bekalken van grasland", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plaatsspecifiek-bekalken-van-grasland-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601398, "identifier": "mediaitem_601398", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plaatsspecifiek-bekalken-van-grasland-1.htm", "title": "Plaatsspecifiek bekalken van grasland", "lead": "Bekalken van grasland is nodig om de zuurgraad (pH) op peil te houden. Een optimale pH zorgt voor een betere mineralenbenutting. Maar in de praktijk blijkt dat de pH-waarde binnen een perceel kan variëren. Daarom is op proefbedrijf de Marke dit jaar voor het eerst plaatsspecifiek kalk gestrooid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/b/cid601398_still_youtube_kalk_demarke.jpg", "width": 1073, "height": 737, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-02-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

(Bron KennisOnline<\/a>)<\/p>

Een goede pH bevordert de biologische activiteit in de bodem, waardoor organische stof beter wordt omgezet en meer mineralen beschikbaar komen voor het gras en de mais. Bovendien verbetert de structuur en bij een optimale pH wordt de beworteling gestimuleerd. Maïs, goede grassen en klaver op zandgrond doen het goed bij een pH rond 5,7. <\/p>

Bodemscan<\/h2>

Op de Marke is een bodemscan gemaakt met de Veriscan. Hieruit kwam naar voren dat de pH toestand van de bodem verschillend kan zijn binnen een specifiek perceel. De Veriscan heeft het perceel in vlakjes van 10 bij 10 meter ingedeeld en per vlakje pH gemeten. Dit is omgezet in een taakkaart. Deze informatie en GPS zorgen er voor dat de kalkstrooier de afgiftehoeveelheid aanpast aan de behoefte van kalk op de desbetreffende plek in het perceel. Zo ontstaat er dus een egale pH-waarde op het hele perceel.<\/p>

<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Tips voor optimale bekalking<\/h2>