{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600830", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plaagbestrijding-met-omnivore-roofwantsen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600830, "identifier": "mediaitem_600830", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Plaagbestrijding-met-omnivore-roofwantsen-1.htm", "title": "Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen", "lead": "Omnivore roofwantsen kunnen zich voeden met zowel prooidieren als plantensappen. Dat lijkt een gunstige eigenschap, maar ze kunnen bloemen en vruchten ook beschadigen. Toch blijken sommige soorten inzetbaar in de biologische bestrijding van plagen in tomaat en gerbera.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/3/b/cid600830_Dicyphus_errans_female_Petro_Pynnonen_Finland_1.jpg", "width": 756, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Omnivore roofwantsen van de familie Miridae<\/em> hebben de bijzondere eigenschap dat ze zowel van plantmateriaal als van prooien kunnen leven. Dit brede voedselmenu heeft enorme voordelen voor de biologische bestrijding, omdat ze daardoor verschillende plaagsoorten kunnen bestrijden en tegelijkertijd preventief ingezet kunnen worden. Omnivore roofwantsen hebben daarmee een voordeel op de vaak ingezette roofwants Macrolophus pygmaeus <\/em>die vooral prooidieren op het menu heeft staan. Maar dit voordeel van plantenvoeding is tegelijkertijd een nadeel, omdat de wantsen ook schade kunnen geven aan bloemen en vruchten.  <\/p>

Populatie-ontwikkeling<\/h2>

In een onderzoeksproject is de potentie voor plaagbestrijding met een aantal soorten omnivore roofwantsen onderzocht in gerbera, roos en tomaat. De plaagbestrijding was gericht op wittevlieg (gerbera en tomaat), Echinothrips<\/em> (roos en gerbera), Tuta absoluta<\/em> (tomaat), Turkse mot (gerbera en tomaat) en Nesidiocoris tenuis<\/em> (tomaat). Daarnaast keken de onderzoekers naar de schade die ze veroorzaken in gerbera en tomaat en is er gekeken naar methoden om vestiging te verbeteren.<\/p>

Uit het onderzoeksrapport 'Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen<\/a>' blijkt dat alle vier onderzochte soorten wantsen (Macrolophus pygmaeus<\/em>, Dicyphus errans<\/em>, Dicyphus bolivari <\/em>en Dicyphus cerastii<\/em>) zich in tomaat kunnen vestigen en een populatie kunnen opbouwen. Bij zeer hoge dichtheden gaven die wantsen wel schade aan het gewas. De Dicyphus-soorten geven de meeste vruchtschade, terwijl M. pygmaeus<\/em> zorgde voor bloemabortie. <\/p>

Nesidiocoris<\/h2>

Daarnaast onderzocht het project het effect van die roofwantsen op de mediterrane roofwants Nesidiocoris tenuis<\/em> (Nesi), die steeds vaker in tomaat wordt aangetroffen. Hoewel deze soort een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bestrijding van wittevlieg en de tomatenmineermot, geeft die wants ook gewasschade waardoor de rover in feite een plaag is. De Nesi-wantsen prikken in vruchten en bloemen, zorgen voor necrotische ringen waardoor stengels afbreken en ze belemmeren de groei van de plant. Een besmetting met Nesi kan bovendien een populatie van de ingebrachte en gewenste roofwants Macrolophus pygmaeus<\/em> verdringen. <\/p>

De vraag rees of je de ontwikkeling van de omnivore roofwants Nesidiocoris<\/em> kunt beperken door andere omnivore roofwantsen uit de zelfde familie (Miridae<\/em>) in het gewas te brengen. In de zomer van 2018 is door Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw in een kasproef gekeken of je de schade van deze ongewenste wants zo kunt beperken. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat drie soorten Dicyphus-wantsen (D. errans<\/em>, D. bolivari<\/em> en D. cerastii<\/em>) de vestiging van Nesi aanzienlijk kunnen terugdringen.<\/p>

(Bron foto: <\/em>Dicyphus errans: Petro Pynnönen [CC BY-SA 4.0<\/a>], via Wikimedia Commons<\/a> <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899441, "identifier": "element_18899441", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen : effecten van omnivore roofwantsen op plagen in gerbera, tomaat en roos en de risico’s op bloem- en vruchtschade<\/a>, rapport Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe roofwants beperkt vestiging Nesidiocoris tenuis in tomaat : ook positieve resultaten in roos en gerbera<\/a>, artikel Onder Glas 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen<\/a>, factsheet Wageningen UR Glastuinbouw 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899446, "identifier": "element_18899446", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen<\/a>, projectbeschrijving Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuwe roofwantsen beperken vestiging Nesidiocoris<\/a>, nieuwsbericht Wageningen University & Research 23 januari 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18899450", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_598921", "title": "Trips steeds moeilijker te bestrijden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Trips-steeds-moeilijker-te-bestrijden-1.htm" }, "lead": "Tripsen, kleine insecten, zorgen steeds vaker voor kopzorgen bij telers. De verschillende soorten tripsen zijn lastig te bestrijden. Biologische methoden zijn er wel, maar nog niet genoeg.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/b/2/cid598921_039_parthenotrips_ppo.jpg", "width": 800, "height": 535, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598780", "title": "Tabakswittevlieg, een groeiend probleem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tabakswittevlieg-een-groeiend-probleem-1.htm" }, "lead": "De tabakswittevlieg wordt steeds vaker gevonden bij Nederlandse glastuinders. In 2015 waren er drie keer zoveel meldingen als het jaar ervoor. Dat is zorgelijk. Dit insect brengt virussen over en is lastig te bestrijden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/0/f/cid598780_Bemisia_tabaci_from_USDA_2.jpg", "width": 2160, "height": 1311, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-05-26T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599659", "title": "Zicht op alternatieven voor neonicotinoïden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zicht-op-alternatieven-voor-neonicotinoiden-1.htm" }, "lead": "Voor sommige plagen in de sierteelt, zoals bladluis en tabakswittevlieg lijken alternatieve bestrijdingsmethoden perspectief te bieden. Maar voor preventieve bestrijding is het effect nog beperkt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/6/cid599659_Whitelfies%2520biocomes%2520-%2520small.jpg", "width": 448, "height": 299, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }