{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601341", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Pierenpower, kennis over regenwormen voor het onderwijs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pierenpower-kennis-over-regenwormen-voor-het-onderwijs-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601341, "identifier": "mediaitem_601341", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Pierenpower-kennis-over-regenwormen-voor-het-onderwijs-1.htm", "title": "Pierenpower, kennis over regenwormen voor het onderwijs", "lead": "Om het belang van regenwormen onder de aandacht te brengen van diverse grondgebruikers, hebben Wageningse onderzoekers een demonstratieproject uitgevoerd. Daarnaast is er een poster en brochure 'Pierenpower' ontwikkeld die gebruikt kan worden in het onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/1/6/cid601341_wormen_regenworm_bodem_grond_sh_135939887.jpg", "width": 697, "height": 465, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-04-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In een gezonde bodem is het gewicht van alle wormen samen minstens net zo hoog als dat van koeien die op het land lopen, zo leert de poster Pierenpower<\/a>. In Nederland komen zo'n 23 soorten regenwormen voor. Ze spelen een belangrijke rol in het gezond houden van de bodem. Ze verbeteren de structuur van de bodem, mengen organische stof door de bodem en breken organisch materiaal af. Daarnaast vormen ze een belangrijke voedselbron voor vogels en zoogdieren.<\/p>

Graslandbeheer<\/h2>

Dat regenwormen een belangrijke rol spelen in de bodem, is al heel lang bekend. De vraag is hoe je als grondgebruiker regenwormen kunt stimuleren. Om het belang van regenwormen meer onder de aandacht te brengen, hebben Wageningse onderzoekers, in opdracht van de provincie Gelderland een demonstratieproject uitgevoerd. Ze hebben gekeken naar mogelijkheden om regenwormen te stimuleren op biologische bedrijven: op een melkveebedrijf, een geiten- en kaasboerderij en een groentekwekerij. Resultaten van dat onderzoek vind je in het rapport Liever regenwormen dan panda's in Gelderland<\/a>.<\/p>

Op het melkveebedrijf keken de onderzoekers wat het effect is van het graslandbeheer op regenwormen. Op percelen met een gericht maai- en weidebeheer was de regenwormpopulatie goed ontwikkeld. De structuur van de bodem op deze percelen was beter dan op een hooilandperceel zonder dit maai- en weidebeheer.<\/p>

Bodemstructuur<\/h2>

Op het geiten- en kaasbedrijf keken de onderzoekers naar het effect van graslandvernieuwing op de regenwormen. Door de droge zomer van 2018 was graslandherstel nodig. Het doorzaaien van de bestaande grasmat bleek voor de regenwormpopulatie een betere oplossing dan het onderploegen en opnieuw inzaaien van gras.<\/p>

Op de groentekwekerij werd gekeken of je regenwormen kunt stimuleren door gewasresten op het land achter te laten. Die gewasresten bleken een duidelijke aantrekkingskracht te hebben op de regenwormen. De bodemstructuur en beschikbaarheid van nutriënten werd verbeterd.<\/p>" } , { "id": 18914370, "identifier": "element_18914370", "type": "text", "title": "Rapport Liever regenwormen dan panda’s in Gelderland", "url": "https://edepot.wur.nl/519657", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Pierenpower<\/h2>

Tot slot is een interactieve biologieles ontwikkeld over de regenworm. Leerlingen van het Kandinsky college in Nijmegen verdiepten zich in de regenworm. Ze deden een Kahoot-quiz nadat ze de poster<\/a> en brochure Pierenpower<\/a> hadden bestudeerd. Daarnaast deden ze onderzoek naar het voorkomen van regenwormen in verschillende vormen van landgebruik. Ervaringen van die lessen vind je in hoofdstuk 5 van het rapport. <\/p>" } , { "id": 18914372, "identifier": "element_18914372", "type": "text", "title": "Poster Pierenpower", "url": "https://edepot.wur.nl/519662", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18914376, "identifier": "element_18914376", "type": "list", "title": "Downloads", "url": "", "items": [ { "item": " Liever regenwormen dan panda’s in Gelderland<\/a>, Wageningen University & Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Poster Pierenpower<\/a>, Wageningen University & Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Folder Pierenpower,<\/a> Wageningen University & Research 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biodiversiteit in de bodem : de rol van de regenworm : leerboek natuurinclusieve landbouw<\/a>, Nordwin College 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Herkenningskaart Regenwormen<\/a>, NMI/PPO AGV, 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18914383, "identifier": "element_18914383", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Regenwormen van Nederland in kaart gebracht<\/a>, bericht NatureToday februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bodemgezondheid, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18914388", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600108", "title": "Ruige stalmest voor een betere bodemgezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ruige-stalmest-voor-een-betere-bodemgezondheid-1.htm" }, "lead": "Het gebruik van ruige stalmest kan een belangrijke rol spelen bij herstel van de bodemgezondheid, de bodemvruchtbaarheid en herstel van de weidevogelstand, zo blijkt uit een werkschuurbijeenkomst.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/7/6/cid600108_dung-500353_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600018", "title": "Regenwormen van belang voor boer en weidevogel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Regenwormen-van-belang-voor-boer-en-weidevogel-1.htm" }, "lead": "Regenwormen spelen niet alleen een belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid, maar ook in de voedselvoorziening voor weidevogels. Met name de rode regenwormen, wormen die van grof organische stof leven, zijn belangrijk. Ruige stalmest en een hogere grondwaterstand stimuleren de aanwezigheid van die wormen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/9/c/cid600018_Web%252072%2520DPI-shutterstock_40934725_regenwormen.jpg", "width": 779, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598817", "title": "Betere bodem onder oud grasland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Betere-bodem-onder-oud-grasland-1.htm" }, "lead": "Naarmate grasland ouder wordt, bouwt het organische stof op in de bodem. Dat heeft een positief effect op bodemstructuur. Oud grasland, grasland ouder dan 20 jaar, presteert op een aantal factoren beter dan jong grasland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/5/cid598817_124389752_bodem_thinkstock.jpg", "width": 512, "height": 391, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }