{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601379", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Piekbelasters veroorzaken veel stikstofuitstoot", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Piekbelasters-veroorzaken-veel-stikstofuitstoot-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601379, "identifier": "mediaitem_601379", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Piekbelasters-veroorzaken-veel-stikstofuitstoot-1.htm", "title": "Piekbelasters veroorzaken veel stikstofuitstoot", "lead": "Enkele tientallen veehouderijbedrijven hebben een onevenredig groot aandeel in de stikstofdepositie op natuurgebieden, schrijven onderzoeksjournalisten van Investico. Door piekbelasters uit te kopen, kun je het stikstofprobleem oplossen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/2/cid601379_shutterstock_88563097_koeien_weiland.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-25T15:43+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:42+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Een kleine groep van enkele tientallen veehouderijen op of rond beschermde natuurgebieden veroorzaakt onevenredig veel stikstof op de natuur, schrijven onderzoeksjournalisten van het onderzoeksplatform Investico<\/a> in artikelen in onder meer de Groene Amsterdammer<\/a> en Trouw<\/a>. De journalisten baseren die conclusie op basis van een analyse van gegevens van ruim negentienduizend veehouderijen. Ze doken in de vergunningenregisters van provincies en gebruikten de Aerius Calculator van het RIVM waarmee je kunt berekenen hoeveel stikstofdepositie een bedrijf veroorzaakt.<\/p>

Piekbelasters<\/h2>

Uit die analyse blijkt dat sommige bedrijven piekbelasters zijn. Ze veroorzaken tot wel 61 keer meer stikstofuitstoot dan een gemiddelde veehouder. Die piekbelasters zijn verantwoordelijk voor honderden keren meer stikstofneerslag dan woning- en wegenbouwprojecten in dezelfde regio, die vanwege de stikstofbelasting nog steeds stil liggen. Als voorbeeld wordt een kalkoenenbedrijf op de Veluwe genoemd dat meer stikstof uitstoot dan wat alle Nederlandse automobilisten samen besparen met de verlaging van de maximumsnelheid tot 100 km/uur. Het sluiten van de meest vervuilende veehouderijen kan de noodzakelijke stikstofruimte bieden voor de bouw die dichtbij natuurgebieden nog steeds stil ligt, aldus de onderzoeksjournalisten.<\/p>

Hoewel er sinds 2002 binnen een zone van minder dan 250 meter van een beschermd natuurgebied geen veestal meer gebouwd mag worden, zijn er nog steeds honderden bedrijven die zich in deze zone bevinden, waaronder 25 van die piekbelasters. Het probleem is - zo constateren de onderzoeksjournalisten - dat de overheid geen actief beleid voert om bedrijven uit te kopen. Veehouders moeten zich zelf aanmelden voor een opkoopregeling. De door Investico gepolste veehouders zeggen niet van plan te zijn deel te nemen aan een opkoopregeling. En een deel weet niet eens dat ze een 'piekbelaster' zijn. <\/p>

Vrijwilligheid<\/h2>

Als reactie schrijft brancheorganisatie LTO in een persbericht<\/a> dat de realiteit helaas een stuk complexer is dan wat uit de publicatie van de onderzoeksjournalisten blijkt. Waarom is er alleen naar de veehouderij gekeken? En als je zo'n piekbelaster uitkoopt, is dat dan een oplossing voor de vergunningverlening in een ander gebied? Ook onderzoeksjournalist Geesje Rotgers stelt kanttekeningen bij het onderzoek. In een bericht op Boerenbusiness<\/a> schrijft ze dat dit typisch een voorbeeld is van een onderzoek waarbij de uitkomsten worden bepaald door de keuzes die je maakt. <\/p>

De journalisten hadden ook de keuze kunnen maken om een biomassaverbrander te saneren, aldus Rotgers. Het verwijderen van een centrale is ook genoeg om voldoende stikstofruimte te creƫeren. Investico had ook kunnen kiezen voor het doorrekenen van industriƫle stikstofbronnen rondom natuurgebieden in de westelijke helft van Nederland.<\/p>

LTO schrijft dat het al langer bekend is dat er piekbelasters zijn. Er wordt al jaren in goed overleg met veehouders gewerkt aan een oplossing. Goed overleg met veehouders over hun keuzes over al dan niet innoveren, verplaatsen of stoppen op basis van vrijwilligheid is bovendien een stuk effectiever en sneller, stelt LTO.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18915508, "identifier": "element_18915508", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Handvol agrarische bedrijven houdt Nederland op slot<\/a>, Platform Investico 25 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verantwoording onderzoeksmethode grote vervuilers<\/a>, Platform Investico", "indentlevel": 0 }, { "item": "Stikstof in een verstikkend politiek debat<\/a>, Stichting Mesdag-Zuivelfonds NLTO 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet Emissies en depositie van stikstof in Nederland<\/a>, TNO, 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Inzichten stikstofdepositie op natuur<\/a> Rapport Wageningen Environmental Research oktober 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18915515, "identifier": "element_18915515", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "De sleutel van de stikstofcrisis ligt in handen van 25 boeren<\/a>, Trouw 24 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Waar kalkoenen klokken zwijgen de hijskranen<\/a>, artikel De Groene Amsterdammer 25 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Keuzes Investico bepalen uitkomst stikstofcalculaties<\/a>, Boerenbusiness 25 november 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Investico-onderzoek mist complexiteit stikstofdossier<\/a>, LTO Nederland 25 november 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18915521, "identifier": "element_18915521", "type": "text", "title": "Dossier Stikstof", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18915523", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601177", "title": "Uitstoot stikstof en fosfaat daalt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Uitstoot-stikstof-en-fosfaat-daalt-1.htm" }, "lead": "In 2019 werd door de veestapel minder stikstof en fosfaat uitgescheiden via de mest dan in het voorgaande jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de melkveehouderij was de daling het grootst door afname van het aantal runderen met bijna 100 duizend stuks.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/5/cid601177_shutterstock_6144718_mestvork_mesthoop.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601132", "title": "Stikstofreductie en natuurverbetering: de maatregelen voor stikstofaanpak op een rij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stikstofreductie-en-natuurverbetering-de-maatregelen-voor-stikstofaanpak-op-een-rij-1.htm" }, "lead": "In de stikstofwet staat dat in 2030 de stikstofuitstoot 26 procent lager moet zijn dan nu. De aanpak richt zich op natuurherstel. Landbouw, verkeer, bouw en industrie leveren een bijdrage.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/0/e/cid601132_Web%252072%2520DPI-shutterstock_11626684_NL_bos_heide.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-10-15T15:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agri24", "gkn_agrikennis", "gkn_agrikennis", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_leefomgeving", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601148", "title": "Twee webinars over stikstof, landbouw en natuur", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Twee-webinars-over-stikstof-landbouw-en-natuur-1.htm" }, "lead": "Op 1 en 2 juli verzorgde het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) twee webinars over stikstof. Het eerste webinar ging met name in op de effecten op de landbouw door de te nemen maatregelen. Het tweede webinar gaat in op de effecten op de natuur. Beide webinars van elk een uur zijn terug te kijken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/8/cid601148_shutterstock_88563097_koeien_weiland.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }