{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601421", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Phytophthora ramorum in eiken en rododendrons", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Phytophthora-ramorum-in-eiken-en-rododendrons-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601421, "identifier": "mediaitem_601421", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Phytophthora-ramorum-in-eiken-en-rododendrons-1.htm", "title": "Phytophthora ramorum in eiken en rododendrons", "lead": "Phytophthora ramorum is een nieuwe ziekteverwekker die Amerikaanse eik en rododendrons kan aantasten, maar er zijn veel meer waardplanten zoals Pieris, Viburnum of beuk. Voor boomkwekers is het van belang dat ze risicoplekken voor infecties herkennen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/3/cid601421_16042357784_b84bc59d35_k.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Phytophthora ramorum<\/em> staat in de Verenigde Staten bekend als de 'Sudden oak death<\/em>' omdat een ernstige aantasting tot een vrij snelle sterfte van de Amerkaanse eik kan leiden. De ziekteverwekker is een oömyceet of pseudoschimmel die zich vooral verspreidt via water of door de grond. De schade die veroorzaakt wordt door deze ziekte is enorm. In het Verenigd Koninkrijk wordt de jaarlijkse schade geschat op 900 miljoen euro, aldus een artikel in vakblad Bomen<\/a>.<\/p>

Quarantaineziekte<\/h2>

Ook in Nederland komt de ziekte voor. Naast waardplanten als Amerikaanse eik en rododendron zijn er meer waardplanten bekend zoals Pieris, Viburnum, Kalmia of Fagus. De ziekte heeft in Nederland de status van quarantaineziekte. Boomkwekers die de ziekte aantreffen, moeten dit melden bij de NVWA<\/a>.<\/p>

Lastig is dat de ziekte weinig kenmerkende symptomen laat zien. Bij een aantasting zie je dat bladeren verwelken en plaatselijk afsterven, soms langs de hoofdnerf, soms aan de bladpunten. Ook kun je bij eiken zien dat er scheurtjes in de stam ontstaan. Bloedingen lijken soms op de verschijnselen van de kastanjebloedingsziekte.<\/p>

Risicoplekken<\/h2>

Net als alle oömyceten vespreidt deze ziekteverwekker zich vooral via water. Risicoplekken voor infectie zijn die plekken die zich dicht bij vocht of stromend water bevinden. Daar kunnen de sporen een invalspoort vinden en wordt de stam geïnfecteerd. Voor boomkwekers is het daarom van belang dat zij die risicoplekken herkennen. Bij een infectie kunnen ze dan snel handelen om een uitbraak van de ziekte te voorkomen.

Bestrijding van de ziekte is lastig. Bij een beginnende infectie kan het wegsnoeien van geïnfecteerde takken afdoende zijn. Om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen moet je dat snoeiafval verbranden. In het artikel wordt de schimmel Trichoderma asperellum<\/em> als mogelijke biologische bestrijder genoemd. Deze ziekte zou de Phytopthora ramorum<\/em> kunnen onderdrukken. <\/p>" } , { "id": 18916710, "identifier": "element_18916710", "type": "text", "title": "Artikel over Phytophthora ramorum", "url": "https://edepot.wur.nl/523991", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Joseph OBrien, USDA Forest Service, Bugwood.org Creative Commons Attribution 3.0 License)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18916714, "identifier": "element_18916714", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Gaat die grote eik ineens dood? : Phytophthora ramorum, een verraderlijke infectie<\/a> Artikel Bomen 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Praktijkadveis Phytophthora ramorum<\/a>, VBNE november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Phytophthora ramorum rukt op : besmettelijke bomendoder duikt op in Nederland<\/a>, artikel Boom in Business 2013", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18916719, "identifier": "element_18916719", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Phytophthora ramorum<\/a>, NVWA", "indentlevel": 0 }, { "item": "Phytophthora ramorum<\/a>, beeldenbank ziekten, plagen, onkruiden Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18916723", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600834", "title": "Strengere importinspecties voor plantenmateriaal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strengere-importinspecties-voor-plantenmateriaal-1.htm" }, "lead": "De EU-importinspecties voor plantaardig teeltmateriaal worden strenger. Op 14 december gaat de nieuwe Plantgezondheidsverordening van de EU in. De lijst met planten die plantenpaspoortplichtig zijn, wordt uitgebreid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/3/cid600834_buxus-1609747_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599330", "title": "Exotische bedreigingen voor plataan en tamme kastanje", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Exotische-bedreigingen-voor-plataan-en-tamme-kastanje-1.htm" }, "lead": "Door de toegenomen mobiliteit, internationale handel en het klimaatopwarming liggen nieuwe exotische bedreigingen voor verschillende bomen op de loer. In België houden onderzoekers een achttal schimmelziekten angstvallig in de gaten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/2/2/cid599330_1396146-PPT.jpg", "width": 748, "height": 485, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599512", "title": "Quarantaine-organismen: zwarte lijst van plantenziekten en plagen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Quarantaine-organismen-zwarte-lijst-van-plantenziekten-en-plagen-1.htm" }, "lead": "Plantenziekte veroorzakende quarantaine-organismen vormen een bedreiging voor de export van planten. Met controle aan de grens is niet alles tegen te houden. Daarom moet je weten om welke organismen het gaat zodat je ze aan kunt pakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/f/d/cid599512_alrak-long-horned-beetle-1693597_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1387, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-03-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }