{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601111", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Perspectiefvolle maïsteelt op grasland met strokenploeg", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectiefvolle-maisteelt-op-grasland-met-strokenploeg-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601111, "identifier": "mediaitem_601111", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectiefvolle-maisteelt-op-grasland-met-strokenploeg-1.htm", "title": "Perspectiefvolle maïsteelt op grasland met strokenploeg", "lead": "Het in stroken telen van maïs op grasland is goed voor de bodem. Daarbij maak je gebruik van een ondergrondse strokenploeg die alleen in de rij onder de zode ploegt. Het grasland blijft in tact. Zo zorg je voor behoud van de bodemdiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/b/8/cid601111_still_youTube_OSP.JPG", "width": 1294, "height": 862, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Melkveehouder Job Postma uit het Groningse Zevenhuizen, die ervaring opgedaan heeft met maïsteelt in stroken is enthousiast over de ondergrondse strokenploeg. In een artikel in Nieuwe Oogst<\/a> zegt hij dat het goed is voor de bodem. Omdat de zode intact blijft, ziet hij dat de bodem meer draagkracht heeft, dat er meer vocht blijft in de bodem en dat de mineralisatie gelijkmatiger verdeeld is.  <\/p>

Bodemstructuur<\/h2>

De Ondergrondse Strokenploeg (OSP) is ontwikkeld door voormalig melkveehouder Henk Pol uit Uffelte. Met de machine kun je ondergronds een smalle strook bewerken terwijl de zode intact blijft. In die bewerkte strook zaai je maïs in. De rest van de bodem op het perceel blijft onbewerkt. Het idee is dat je zo de bodemstructuur en bodemleven in stand houdt, dat je de waterinfiltratie verbetert en dat je uitspoeling van overbodige stikstof beperkt. Maar is dat ook zo?<\/p>

Om antwoord te geven op die vraag is in een tweejarige proef op zandgrond in Drenthe gekeken naar het effect van dit teeltsysteem op de maïsproductie, de voederwaarde van de maïs en de bodemkwaliteit. In het onderzoek werd de ondergrondse strokenploeg vergeleken met  spitten en geen grondbewerking. Het onderzoek dat werd uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut in 2018 en 2019, werd mogelijk gemaakt door Provincie, de Europese Unie (POP3) en het Waterschap Drentse Overijsselse Delta. <\/p>" } , { "type": "text", "html": "

Regenwormen<\/h2>

Uit de resultaten van het onderzoek<\/a> blijkt dat gebruik van de ondergrondse strokenploeg een positief effect heeft op het aantal aanwezig regenwormen  in de bodem. Die was vier maal zo hoog als bij spitten. Dit hoge aantal is mogelijk ook een verklaring voor de betere waterinfiltratiesnelheid, die twee keer zo hoog is als bij spitten. Als je naar de opbrengsten kijkt, doet maïs in vruchtwisseling met grasland en gezaaid met de ondergrondse strokenploeg niet onder voor gangbare maïs. De onderzoekers van het Louis Bolkinstituut concluderen daarom dat Het gebruik van de OSP perspectiefvol is. <\/p>" } , { "id": 18907615, "identifier": "element_18907615", "type": "text", "title": "Innovatieproject Maisteelt met ondergrondse strokenploeg", "url": "https://projecten.netwerkplatteland.nl/en/project/maisteelt-met-ondergrondse-strokenploeg", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Still YouTube)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18907619, "identifier": "element_18907619", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Maïsteelt na grasland met de OSP<\/a>, artikel V-focus januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maïsteelt na grasland met de ondergrondse strokenploeg<\/a>: resultaten van proeven in Drenthe", "indentlevel": 0 }, { "item": "Melkveehouder enthousiast over ondergrondse strokenploeg<\/a>, artikel Nieuwe Oogst januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ondergrondse strokenploeg biedt perspectief bij maïs<\/a>, artikel Nieuwe Oogst januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzaam bodembeheer maïs, Proefresultaten 2018<\/a>, rapport Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut juni 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzaam bodembeheer maïs, Proefresultaten 2017<\/a>, rapport Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut juni 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18907627, "identifier": "element_18907627", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Maïsteelt met ondergrondse strokenploeg<\/a>, Innovatieproject Netwerk Platteland", "indentlevel": 0 }, { "item": "Maïsteelt in stroken<\/a>, website", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18907631", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600006", "title": "Maïs afwisselen met gras of groenbedekkers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Mais-afwisselen-met-gras-of-groenbedekkers-1.htm" }, "lead": "Bij een continuteelt van maïs loopt de opbrengst geleidelijk terug door afnemende bodemvruchtbaarheid. Daarom is afwisseling met gras zinvol. Een beslisboom laat zien welke keuzes je kunt maken. Groenbedekkers zijn zelfs verplicht op maïspercelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/9/f/cid600006_meadow-2636971_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-02-19T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599885", "title": "Alternatieve vormen van maïsteelt goed voor bodem", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Alternatieve-vormen-van-maisteelt-goed-voor-bodem-1.htm" }, "lead": "Verduurzaming van de maïsteelt staat centraal in het project 'Grondig boeren met maïs'. Alternatieve teeltsystemen met groenbemesters of een gras als ondervrucht zijn rijp voor de praktijk. De bodemkwaliteit lijkt te verbeteren in die systemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/7/cid599885_meadow-2636971_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-30T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598904", "title": "Strokenteelt tegen erosie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strokenteelt-tegen-erosie-1.htm" }, "lead": "De strokenteelt of striptill in maïs is in opkomst. Deze aanpak, waarbij je beperkte bodembewerking uitvoert, spaart het bodemleven, zorgt voor behoud van het organisch stofgehalte en voorkomt erosie. Een oplossing voor Vlaamse maïstelers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/f/7/cid598904_corn-1524981_1280.jpg", "width": 1280, "height": 869, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-08-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_udv" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596375", "title": "Strokenteelt: minder mest, wel Roundup nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Strokenteelt-minder-mest-wel-Roundup-nodig-1.htm" }, "lead": "'Een geschenk', zo noemt de landbouwvoorlichter van de Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen strokenteelt. Je zou met de helft minder mest toekunnen, maar Roundup is volgens hem wel nodig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/e/f/cid596375_plant-476918_640-mais.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-03-21T15:10+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_udv", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }