{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601248", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Perspectief voor veenvervangers", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-veenvervangers-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601248, "identifier": "mediaitem_601248", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-veenvervangers-1.htm", "title": "Perspectief voor veenvervangers", "lead": "In de pot- en containerteelt van diverse gewassen wordt veel gebruik gemaakt van veen als grondstof voor het substraat. Omdat aan het gebruik van veen bezwaren kleven, zoeken plantentelers naar alternatieven. Mengsels van compost en standaardpotgrond lijken een goed alternatief te zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/5/b/cid601248_seedling-seedling-tray-gardening.jpg", "width": 910, "height": 607, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-08-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Veen is een belangrijke grondstof voor veel plantensubstraten. Maar aan het gebruik van veen kleven bezwaren. Zo verdwijnen natuurgebieden door het afgraven van veen, en draagt het gebruik van veen bij aan het vrijkomen van CO₂ als broeikasgas. Daarom zijn plantentelers op zoek naar veenvervangers.<\/p>

Het Vlaamse Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) heeft onderzoek gedaan naar mogelijke veenvervangers: bosplagsel, heidechopper en compost. Vakblad Sierteelt & Groenvoorzieningen besteedt in twee artikelen aandacht aan dit onderzoek.<\/p>

Mengsels<\/h2>

In een eerste artikel<\/a>, dat in 2019 werd gepubliceerd, wordt beschreven wat het effect is van verschillende mengsels met potgrond en veenvervangers op de groei van verschillende gewassen: Acer campestre, chrysant, Chamaecyparis ‘Ellwoodii en azalea. Uit het praktijkonderzoek op het proefstation blijkt dat voor azalea en chrysant die veenvervangers een goed substraat zijn. De planten ontwikkelen zich goed. Bij Chamaecyparis blijkt dat bosplagsel geen goed alternatief is, terwijl dit gewas zich juist wel goed ontwikkelt in een mengsel met heidechopper.<\/p>" } , { "id": 18911572, "identifier": "element_18911572", "type": "text", "title": "Artikel Lokale veenvervangers veelbelovend", "url": "https://edepot.wur.nl/512004", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Plantweerbaarheid<\/h2>

Omdat de veenvervangers vaak rijk zijn aan functionele gemeenschappen van micro-organismen, is gedacht dat die vervangers ook een effect kunnen hebben op de weerbaarheid van de plant. Een tweede artikel<\/a> beschrijft proeven waarbij bovengenoemde gewassen worden opgekweekt in een standaard potgrond en drie verschillend mengsels van 60% compost en 40% standaard potgrond.<\/p>

De resultaten verschillen per gewas, maar de algemene indruk is dat je bij gebruik van de composten een positief effect kunt zien op de plantweerbaarheid. Bosplagsel en heidechopper lijken geen effect te hebben. De onderzoekers willen in een vervolgproef kijken of de compostmengsels een duidelijker positief effect hebben als je biocontrolepreparaten aan de substraten toevoegt.<\/p>" } , { "id": 18911574, "identifier": "element_18911574", "type": "text", "title": "Artikel Leiden veenvervangers tot sterkere planten?", "url": "https://edepot.wur.nl/522103", "html": "" } , { "type": "text", "html": "(Bron foto Pxfuel<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18911578, "identifier": "element_18911578", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "
Leiden veenvervangers tot sterkere planten? <\/a>artikel Sierteelt&groenvoorziening 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Volop beweging in toepassingen van substraten<\/a>, artikel Boom in Buisness 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lokale veenvervangers veelbelovend<\/a>, artikel Sierteelt&groenvoorziening 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Telen in potgrond met houtvezel: Amerikanen doen het al : Grote stap richting veenarme en -vrije mengsels<\/a>, artikel Onder gals 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18911584, "identifier": "element_18911584", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Bodemgezondheid, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18911587", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600491", "title": "Veenvrije teelt om CO₂-uitstoot te beperken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veenvrije-teelt-om-CO2-uitstoot-te-beperken-1.htm" }, "lead": "Veen is een belangrijk bestanddeel van de tonnen potgrond die in de sierteelt gebruikt worden. Om CO₂-uitstoot te beperken is de zoektocht naar alternatieven bittere noodzaak.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/8/4/cid600491_peat-1265081_1280.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599547", "title": "Veenvrije boomkwekerij mogelijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Veenvrije-boomkwekerij-mogelijk-1.htm" }, "lead": "Veenvrij substraat is een goed alternatief voor boomkwekers die gewend zijn met veensubstraat te werken. Uit een vergelijkend onderzoek bij zes laanboomkwekers blijkt dat de groei nagenoeg gelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/c/cid599547_146001673.jpg", "width": 536, "height": 390, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-02-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596787", "title": "Duurzame teelt op organisch substraat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-teelt-op-organisch-substraat-1.htm" }, "lead": "Potgrond bestaat meestal uit veen, maar er is meer mogelijk: kokosvezels, houtvezels, biochar, compost, rietsnippers of champignonmest bijvoorbeeld. Telers hebben veel belangstelling voor organische substraten. De ziektedruk is minder.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/0/f/cid596787_123348051.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-10-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T02:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_klimaat_en_energie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }