{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601018", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Perspectief voor rozenteelt onder LED", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-rozenteelt-onder-LED-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601018, "identifier": "mediaitem_601018", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-rozenteelt-onder-LED-1.htm", "title": "Perspectief voor rozenteelt onder LED", "lead": "Door rozen onder LED-belichting te telen zou je in combinatie met koeling 25% energie kunnen besparen. Maar uit praktijkproeven in 2016 bleek dat dit lastig is. In de zomer van 2017 zijn rozen onder LED geteeld in een nieuwe praktijkproef, dit keer met goede resultaten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/4/a/cid601018_shutterstock_151163015_rozen_kas.jpg", "width": 867, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-03-15T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door energiezuinige LED-belichting toe te passen kun je in vergelijking met SON-T belichting zo'n 25% besparen op energie. Bij een praktijkproef in 2016 bleek dat de kwaliteit van de rozen niet goed genoeg was. Bij de overgang van zomer naar winter en gedurende wintermaanden ontwikkelden de rozen onder het rood/blauwe lichtspectrum zich wat afwijkend. <\/p>

Syndroom<\/h2>

De rozen kregen een opmerkelijke takopbouw, een andere bladonwikkeling en een relatief kleine knop op een stevige steel. De verschijnselen werden samengevat als 'syndroom'. Het resultaat was dat de winterkwaliteit onvoldoende was.<\/p>

Voor dit syndroom werden verschillende verklaringen genoemd. Zo zou de samenstelling van het spectrum rood/blauw van LED-belichting een rol kunnen spelen of misschien was de stook- en verwarmingsstrategie niet goed. Daarom is in de zomer van 2017 een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd met de teelt van Red Naomi!, met goede resultaten. Er zijn daarbij LEDs met een aangepast spectrum gebruikt.<\/p>

Energiebesparing<\/h2>

Uit het rapport 'LED in rozen het moet beter!<\/a>' blijkt dat het kwaliteitsprobleem onder het rood/blauwe lichtspectrum opnieuw optrad, maar in minder sterke mate. Het aangepaste spectrum gaf iets grotere knoppen, grotere bladeren en minder bedoorning. En de maatregelen, zoals een gelijke inbreng van warmte, hadden een gunstig effect op de temperatuurverdeling in het gewas en daarmee op de ontwikkeling van de takken. Ook de gewashandelingen zoals knipstrategie, onderdoor of bovendoor knippen, en in buigen hebben bijgedragen aan een betere kwaliteit. Het in 2016 geconstateerde syndroom was duidelijk minder aanwezig.

Uit het rapport blijkt ook dat de energiedoelstelling van 25% besparing gerealiseerd is. En de houdbaarheid van de onder LED geteelde rozen was vergelijkbaar met die van een praktijkbedrijf.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18904527, "identifier": "element_18904527", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "LED in rozen het moet beter!<\/a>, rapport Wageningen Plant Research, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Nieuw kleurenspectrum verrast onderzoekers en telers : rozenteelt onder 100% LED-toplicht vraagt om vervolg<\/a>, artikel Onder Glas 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "LED en energiezuinigheid en kwaliteit bij Red Naomi!<\/a> Rapport Wageningen UR Glastuinbouw 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Duurzaamheid als leidraad voor roos : vervolg onderzoek Perfecte Roos : energiezuinig geteeld<\/a>, rapport Wageningen UR Glastuinbouw 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Een perfecte roos: energiezuinig geteeld<\/a>, rapport Wageningen UR Glastuinbouw, juli 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18904534, "identifier": "element_18904534", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "LED-belichting in de glastuinbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": " Met minder energie een perfecte roos<\/a>, nieuwsbericht Groen Keninsnet april 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }