{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600379", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Perspectief voor insect als agroproductiedier", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-insect-als-agroproductiedier-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600379, "identifier": "mediaitem_600379", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-insect-als-agroproductiedier-1.htm", "title": "Perspectief voor insect als agroproductiedier", "lead": "Uit een in juni gepresenteerde zienswijze over insectenteelt blijkt dat we mogelijk aan de vooravond staan van een groei van het insect als productiedier. Die groei is veelbelovend, vindt ook minister Carola Schouten. Ze zal kijken waar wettelijke belemmeringen liggen en waar meer onderzoek nodig is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/3/5/cid600379_shutterstock_335793020_meelwormen_boerderij.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-08-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De grootschalige kweek van insecten als bron van hoogwaardige voeding voor mens en dier maakt een snelle groei door. Door het duurzame karakter is die groei veelbelovend, maar er is wel aandacht nodig voor het welzijn van de dieren en openheid in de hele productiesector.<\/p>

Groei<\/h2>

Uit de Zienswijze 'De ontpopping van de Insectensector<\/a>' die de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in juni presenteerde blijkt dat we waarschijnlijk aan de vooravond staan van een sterke groei van het gebruik van insecten als productiedier. Door het duurzame karakter is die groei veelbelovend. Maar of de groei ook echt plaatsvindt, hangt af van diverse factoren zoals kostprijs, risicobeheersing en maatschappelijke acceptatie. De raad geeft aan dat het om een integraal vraagstuk gaat met veel verschillende aspecten.<\/p>

Eiwitten<\/h2>

Duidelijk is dat insecten een veelbelovende alternatieve bron zijn voor hoogwaardige eiwitten. Die eiwitten kun je gebruiken voor menselijke consumptie of in diervoer. Voor menselijke consumptie liggen er al producten van insecten in de supermarkt en ze worden verwerkt in het voer voor vissen en gezelschapsdieren. Maar op voer voor varkens en kippen liggen nog wettelijke beperkingen. Op Europees niveau wordt onderzocht of het ook mogelijk is insecten te verwerken in voer voor varkens en kippen.<\/p>

Circulaire economie<\/h2>

Een belangrijk voordeel is dat insectenkweek in het algemeen milieuvriendelijker is dan de traditionele veehouderij. Er is minder water en grondoppervlak nodig en de uitstoot van broeikasgassen is ook minder. Daarnaast kun je afvalstromen uit de landbouw gebruiken als voedselbron voor insecten, waardoor ketens worden gesloten en een circulaire economie kan ontstaan.<\/p>

Vragen<\/h2>

Maar naast die voordelen blijven er veel vragen over. Vragen over de risico's voor de volksgezondheid, over het productieproces of het welzijn van de insecten. En het is onduidelijk wat de mogelijkheden zijn voor opschaling. In de zienswijze gaat de raad in op die vragen.<\/p>

Zo vindt de raad dat aandacht nodig is voor het welzijn van de dieren en openheid in de hele productiesector. De raad schrijft dat we, zoals dat voor alle dieren geldt, ook de intrinsieke waarde van insecten en andere ongewervelden moeten respecteren. Het houdt in dat insecten recht hebben op passende zorg.<\/p>

Onderzoek<\/h2>

Daarnaast is er meer kennis nodig. Zo vindt de raad dat er meer onderzoek nodig is om mogelijkheden van restmaterialen optimaal te benutten. Welke materialen zijn in voldoende mate beschikbaar voor een efficiënte en veilige grootschalige insectenproductie? Omdat er vaak nog niet voldoende kennis aanwezig is, adviseert de raad de vorming van een platform te stimuleren waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken om een verantwoorde ontwikkeling mogelijk te maken.<\/p>

Wettelijke belemmeringen<\/h2>

Minister Carola Schouten schrijft op 28 augustus in een Kamerbrief als reactie op de zienswijze<\/a>, dat ze het advies en de aanbevelingen van RDA onderschrijft. De sector zal zelf een leidende rol in het proces moeten vervullen. De minister zegt toe te kijken waar wettelijke belemmeringen liggen en waar meer onderzoek nodig is. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18886378, "identifier": "element_18886378", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Zienswijze De ontpopping van de Insectensector<\/a>, rapport RDA, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "De ontpopping van de insectensector – Ongewervelden als productiedier<\/a>, RDA Zienswijze, samenvatting, publieksversie, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kamerbrief met zienswijze RDA over insecten als productiedier<\/a>, augustus 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18886382, "identifier": "element_18886382", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Veelbelovende groei van grootschalige insectenkweek vraagt om openheid en aandacht voor welzijn<\/a>, nieuwsbericht RDA juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Eiwitbronnen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "RDA: grootschalige insectenkweek vraagt om openheid en aandacht voor welzijn<\/a>, artikel Dierenwelzijnsweb juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Rendabele insectenkweek mogelijk<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Regelgeving belemmert toepassing van insecten als veevoer<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }