{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600414", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Perspectief voor groene gewasbeschermingsmiddelen in tulp", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-groene-gewasbeschermingsmiddelen-in-tulp-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600414, "identifier": "mediaitem_600414", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-groene-gewasbeschermingsmiddelen-in-tulp-1.htm", "title": "Perspectief voor groene gewasbeschermingsmiddelen in tulp", "lead": "De inzet van groene gewasbeschermingsmiddelen, middelen op basis van plantenextracten of micro-organismen, is een manier om teelt van gewassen te verduurzamen. In praktijkonderzoek wordt veel kennis ontwikkeld, bijvoorbeeld over de aanpak van vuur in tulp.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/e/7/cid600414_tulips-3350254_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-11-23T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er is een groeiende belangstelling voor Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong (GNO’s). Dat zijn middelen op basis van bijvoorbeeld plantenextracten of micro-organismen die je kunt inzetten om ziekten of plagen te bestrijden. Hogeschoolstudent Bram Mulder onderzocht als stagiaire bij het gewasbeschermingsbedrijf GMN zes van die middelen in een praktijkproef waarbij tulpen besmet waren met vuur, een schimmelziekte.<\/p>

Potentie groene middelen<\/h2>

In het artikel 'Kennis helpt bij keuze<\/a>' in vakblad Greenity vertelt de stagiaire dat in twee of drie behandelingen de GNO’s een zichtbaar effect hadden tegen vuur in tulp<\/a>. Tot op zekere hoogte was het effect van die natuurlijke middelen op de schimmel vergelijkbaar met een chemische behandeling. De proef is daarmee geslaagd, aldus Mulder. Het doel was de potentie van middelen in de vuurbestrijding te bepalen. Hoe krachtig zijn die middelen?<\/p>

Tijdens de proef kwamen meer zaken aan het licht. Zo blijkt dat die GNO's een meervoudige werking hebben. Zo zou je ze ook kunnen inzetten tegen een andere ziekte of plaag. Een volgende stap is daarom die GNO's te integreren in een spuitschema.<\/p>

Integrated Crop Management<\/h2>

Gerard Top, algemeen directeur van GMN, ziet voor die groene middelen een belangrijke rol in de toekomst. Om te vergroenen streeft hij Integrated Crop Management (ICM) na, waarbij de plant of het gewas centraal staat. Dat is een andere benadering dan bij Integrated Pest Management (IPM) waabij de ziekte het uitgangspunt is. Bij ICM verzorg je de plant op basis van kennis, observatie en preventie. Omdat er nog veel vragen zijn over de groene middelen, steekt zijn bedrijf energie in onderzoek naar groene middelen.<\/p>

Bram Mulder zegt dat telers nieuwsgierig zijn naar de werking van die groene middelen, maar dat er nog veel vragen zijn. Door dit onderzoek kun je telers helpen bij hun beslissing. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887324, "identifier": "element_18887324", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kennis helpt bij keuze: gangbaar of geïntegreerd?<\/a>, artikel Greenity, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ontwikkeling teeltstrategie voor weerbare planten tegen bovengrondse ziekten<\/a>, rapport Wageningen Plant Research 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘We gaan samen met de sector voor vergroening en harmonisatie’ : José van Bijsterveldt, senior beleidsmedewerker NVWA<\/a>, artikel Onder Glas 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Procedures drukken tempo van vergroening gewasbescherming : Producenten en distributeurs investeren in groene middelen<\/a>, artikel Onder glas 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gebruik van groene middelen Inventarisatie laanboomkwekerij<\/a>, rapport Wageningen Plant Reseracht augustus 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18887330, "identifier": "element_18887330", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Trage vergroening gewasbescherming<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet mei 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Vergroening gewasbescherming nodig maar lastig<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, maart 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }