{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601771", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Perspectief voor eilander zuivelkringloop", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-eilander-zuivelkringloop-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601771, "identifier": "mediaitem_601771", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-voor-eilander-zuivelkringloop-1.htm", "title": "Perspectief voor eilander zuivelkringloop", "lead": "De ruim 20 miljoen liter melk die boeren op de waddeneilanden produceren, wordt nu naar het vasteland getransporteerd. Maar in de toekomst wordt die melk op de eilanden zelf verwerkt tot kaas en andere producten. Dat biedt kansen voor een nieuwe zuivelkringloop, stelt lector Peter de Jong.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/a/cid601771_cows-4358686_1280.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-21T16:33+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kansen Zuivelkringloop Waddeneilanden", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Food Professional", "region_abstract": "Waddeneilanden, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De melkveehouders op Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog produceren jaarlijks zo'n 20 miljoen kilo melk: 9 miljoen kilo op Ameland, 6 miljoen kilo op Terschelling en 5 miljoen kilo op Schiermonnikoog. De melk wordt naar het vasteland getransporteerd waar zuivelcoöperaties het verwerken tot zuivelproducten. Eilander boeren denken erover na of dit ook anders kan. Kun je die melk ook op de eilanden zelf verwerken? Welke mogelijkheden zijn er? <\/p>

De melkveehouders hebben daarom contact gezocht met onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein om te inventariseren welke mogelijkheden er zijn Wat is technisch mogelijk? Hoe zit het met afzet? En wat zijn de kosten? Daarbij kun je denken aan de investeringskosten, proceskosten, carbon footprint en water foot-print. Peter de Jong, lector Zuivelprocestechnologie schrijft over de mogelijkheden in een artikel in VMT<\/a>. <\/p>

Kaas<\/h2>

Je kunt melk verwerken tot bijvoorbeeld karnemelk, ijs, yoghurt, kaas. Op de eerste drie producten zijn grote marges te halen, maar de afzetmarkt is onvoldoende. Verwerking tot kaas biedt meer perspectief, zeker als je de wei ook kunt verwerken, bijvoorbeeld tot ricotta, een soort kaas. Voor elke kilo kaas heb je 10 kilogram melk nodig en komt er 10 kilo wei vrij. Je kunt zo per liter verwerkte melk een winst maken van 50 cent, schrijft De Jong in het artikel. <\/p>

De verschillende concepten worden onderzoekers van Van Hall Larenstein nu verder ontwikkeld en omgezet in producten voor een marktonderzoek. <\/p>

(Bron foto: Kobus van Leer<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19247550", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Nieuwe zuivelkringloop op de Waddeneilanden, Ondernemers, hogeschool en provincie slaan handen ineen, Artikel VMT december 2020", "link_url": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkz-lectoratenkennis/1027598" } } , { "identifier": "element_19247551", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "2290856", "2104113", "2195780" ]} } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19247563", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kansen voor meer eilander zuivel, Artikel Nieuwe Oogst november 2020", "link_url": "https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/11/06/kansen-voor-meer-eilander-zuivel" } } , { "identifier": "element_19247568", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lectoraat Zuivelprocestechnologie, Groen Kennisnet", "link_url": "https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Lectoraat-Zuivelprocestechnologie.htm" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }