{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600198", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Perspectief emissieloze teelt Cymbidium", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-emissieloze-teelt-Cymbidium-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600198, "identifier": "mediaitem_600198", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Perspectief-emissieloze-teelt-Cymbidium-1.htm", "title": "Perspectief emissieloze teelt Cymbidium", "lead": "Cymbidiumtelers recirculeerden tot voor kort geen drainwater omdat er een vrijstelling gold. De reden is dat het gewas sterk zoutgevoelig is. Inmiddels zijn de normen aangepast. Een meerjarig onderzoek laat zien dat hergebruik van drainwater toch mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/1/cid600198_orchid-53062.jpg", "width": 800, "height": 578, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Telers van de snij-orchidee Cymbidium hadden jarenlang een ontheffing voor de lozing van drainwater op het oppervlaktewater, omdat Cymbidium sterk zoutgevoelig is. Inmiddels is die ontheffing opgeheven. Voor Cymbidium gelden nu ook de emissienormen. Op verzoek van de gewascoƶperatie Cymbidium is daarom door onderzoekers van Wageningen University & Research een onderzoek uitgevoerd.<\/p>

Natriumgevoeligheid<\/h2>

Centrale vraag was bij welk natriumniveau bij Cymbidium nadelige effecten optreden. Omdat de negatieve effecten van een hoge zoutconcentratie op productie en kwaliteit van dit gewas pas na lange tijd zichtbaar wordt, werd dit onderzoek in meerdere teeltjaren uitgevoerd. Het laatste onderzoeksrapport 'Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium in 3 teeltjaren<\/a>' laat zien wat de effecten zijn.<\/p>

Meerjarige proef<\/h2>

Vanaf februari 2015 werd in een proefgewas water gegeven met een gelijkblijvende EC van 0,8, maar met drie verschillende natrium-concentraties: 2 - 3.5 en 5 mmol/l. In het eerste teeltjaar zagen de onderzoekers weinig effecten, maar in het tweede en derde teeltjaar werden nadelige effecten gevonden bij concentraties vanaf 2 mmol/l natrium. Dit maakt duidelijk dat Cymbidium gevoeliger is voor natrium dan veel andere tuinbouwgewassen.<\/p>

Praktijkproef<\/h2>

Daarnaast zijn bij enkele praktijkproeven uitgevoerd bij bedrijven die begonnen waren met het recirculeren van drainwater waarbij de natriumconcentratie kan oplopen. Bij die bedrijven bleek de natriumconcentratie daar minder sterk op te lopen dan de concentraties in de proeven en vertoonde het gewas geen schade.<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18881899, "identifier": "element_18881899", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium in 3 teeltjaren : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater<\/a>, rapport Wageningen Plant Research 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natriumgevoeligheid en recirculatie bij Cymbidium. Tussenrapport na 1e teeltjaar : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater<\/a> , rapport Wageningen Plant Research 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Recirculatie bij Cymbidium<\/a>, Poster Wageningen UR Glastuinbouw 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18881904, "identifier": "element_18881904", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Cymbidium gevoeliger voor Natrium dan veel andere tuinbouwgewassen<\/a>, nieuwsbericht Glastuinbouw Waterproof april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "'Nullozing in cymbidium gaat al anderhalf jaar goed'<\/a>, nieuwsbericht Glastuinbouw Waterproof januari 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }