{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601159", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Overheid moet sturen op innovatie in de landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overheid-moet-sturen-op-innovatie-in-de-landbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601159, "identifier": "mediaitem_601159", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overheid-moet-sturen-op-innovatie-in-de-landbouw-1.htm", "title": "Overheid moet sturen op innovatie in de landbouw", "lead": "Wil de Nederlandse landbouw verduurzamen, zoals minister Schouten in de in 2018 gelanceerde kringloopvisie heeft geschreven, dan moet de overheid meer sturen op kennis, op regulering van de eigendomsrechten en op nieuwe businessmodellen, zo blijkt uit een publicatie van het Rathenau Inistituut.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/c/5/cid601159_potatoes-2356076_1920.jpg", "width": 1494, "height": 1079, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De landbouw staat voor grote uitdagingen: wereldwijde voedselzekerheid en een meer duurzame voedselproductie. De Nederlandse landbouw kan als internationale koploper hierin een belangrijk rol spelen. Met dat idee heeft minister Schouten in 2018 een ambitieuze kringloopvisie voor de Nederlandse landbouw<\/a> geformuleerd.<\/p>

Innnovatiekracht<\/h2>

De landbouw moet overschakelen van een landbouw gericht op een lage kostprijs naar een landbouw gericht op een verlaging van het gebruik van grondstoffen. Wil die omschakeling vorm krijgen, dan moet de landbouw innoveren. In het realisatieplan Visie LNV<\/a> van 2019 schrijft de minister hoe die innovatie op gang kan komen: door een verminderde regeldruk en door het stellen van heldere doelen. <\/p>

Het Rathenau Instituut denkt dat er meer moet gebeuren, wil die innovatie vorm krijgen. In de publicatie 'Sturen op innovatiekracht in de landbouw<\/a>' schrijft het instituut dat beloftevolle innovaties niet vanzelf bijdragen aan de transitie naar een duurzamere landbouw. De overheid zou meer moeten sturen op technologische innovaties - op eigendomsrechten van data bijvoorbeeld - en op nieuwe businessmodellen in de Nederlandse landbouw.<\/p>

Technologische innovatie<\/h2>

Het belang van meer sturing wordt in de notitie geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld uit de aardappelveredeling. In 2014 werd een hybride aardappelveredeling gepresenteerd als 'Nationaal icoon'. Door die manier van veredeling zou je veel sneller tot aardappelrassen kunnen komen die resistent zijn tegen ziekten. En omdat je nieuwe rassen uit zaad kunt telen, kun je ze bovendien veel sneller in de markt introduceren. Maar zo'n innovatie lukt niet vanzelf. Omdat het ook een bedreiging voor de pootgoedsector kan zijn, moet een overheid er in sturen, wil je die innovatie van de grond krijgen, schrijft het Rathenau Instituut.<\/p>

In de publicatie worden twee aspecten nader uitgewerkt. Naast aandacht voor technologische aspecten zoals bijvoorbeeld het eigenaarschap van data bij digitaliserin en eigendomsrechten van genetisch materiaal, moet de overheid ook sturen op nieuwe businessmodellen. Dat is essentieel voor behoud van de voortrekkersrol en de internationale marktpositie van de Nederlands landbouw. Daarnaast vragen stakeholders om sturing door de overheid op kennis voor een diversiteit aan landbouwpraktijken. <\/p>" } , { "id": 18909038, "identifier": "element_18909038", "type": "text", "title": "Publicatie Sturen op innovatiekracht in de landbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/521217", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Henryk Niestrój<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18909042, "identifier": "element_18909042", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Sturen op innovatiekracht in de landbouw<\/a>, Rathenau Instituut februari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "De aardappel heeft de toekomst : drie scenario's over de hybride aardappel en de wereldvoedselvoorziening<\/a>, Rathenau Instituut januari 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Technologie in de veehouderij<\/a> , Rathenau Instituut september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Debatbijeenkomst transitie over Kringlooplandbouw<\/a>, Rathenau Instituut september 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Realisatieplan Visie LNV : op weg met nieuw perspectief<\/a>, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden: Nederland als koploper in kringlooplandbouw<\/a>, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit september 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18909050, "identifier": "element_18909050", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Kringlooplandbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18909054", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599952", "title": "Meer geld voor innovatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-geld-voor-innovatie-1.htm" }, "lead": "Innovatie is een belangrijke pijler in de begroting van het ministerie van LNV zoals die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd werd. In 2019 is € 90,8 miljoen gereserveerd voor kennisontwikkeling en agrarische innovatie. Aan de Ontwikkelagenda Groen onderwijs wordt € 4,4 mln extra besteed.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/0/cid599952_bank-note-bills-cash-63635.jpg", "width": 2212, "height": 1474, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-19T09:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_paardenhouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_paardenhouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_groenpact" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596068", "title": "Innovatie in aardappelveredeling Nationaal Icoon", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Innovatie-in-aardappelveredeling-Nationaal-Icoon-1.htm" }, "lead": "Solynta is een van de vier Nationale Iconen 2014. Het Wageningse bedrijf heeft een nieuwe methode ontwikkeld om aardappels te veredelen. Hiermee kan men veel sneller nieuwe eigenschappen in een ras inkruisen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/1/cid596068_potatoes.jpg", "width": 529, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2014-11-11T12:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-24T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plantaardige_bronnen", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_plantaardige_bronnen", "gkn_akkerbouw", "gkn_greenport", "gkn_hbo", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601301", "title": "Voorbeelden van innovatieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Voorbeelden-van-innovatieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "In de publicatie ‘Toekomstige voedselproductie’ komen innovatieve boeren die bijdragen aan de kringlooplandbouw in beeld. Doel is ondernemers te inspireren en belemmeringen inzichtelijk te maken voor de overheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/f/cid601301_Web%252072%2520DPI-shutterstock_14019343_koeien_koe_weide_weiland_gras_grazen_zwartbont.jpg", "width": 800, "height": 511, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }