{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601285", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Overheden en waterschappen samen in actie bij verzilting kust", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overheden-en-waterschappen-samen-in-actie-bij-verzilting-kust-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601285, "identifier": "mediaitem_601285", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Overheden-en-waterschappen-samen-in-actie-bij-verzilting-kust-1.htm", "title": "Overheden en waterschappen samen in actie bij verzilting kust", "lead": "Provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de kustprovincies bundelen hun krachten rond de thema’s verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid in het Zoet Zout Knooppunt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/f/5/cid601285_213.jpg", "width": 950, "height": 634, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-11T15:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Sinds half september is het team van Regiomakelaars van het Zoet Zout Knooppunt op volle sterkte. De Regiomakelaars hebben de opdracht om kennis meer ten goede te laten komen aan de praktijk van boeren, natuurbeschermers en andere gebruikers ‘in het veld’.<\/p>

Het Zoet Zout Knooppunt heeft recent een nieuwe website gelanceerd: 'Zoet Zout Knooppunt: Het platform voor verziltingsvraagstukken<\/a>'. Groen Kennisnet is één van de partners van het Zoet Zout Knooppunt<\/a> en faciliteert bij het ontsluiten, zoeken en vinden van kennis over verzilting en zoetwaterbeschikbaarheid.<\/p>

Handelingsperspectief<\/h2>

Verzilting heeft in toenemende mate invloed op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Daarmee beperkt het de gebruiksmogelijkheden voor de land- en tuinbouw, maar bijvoorbeeld ook voor de drinkwaterwinning. De Regiomakelaars ontsluiten kennis, zodat de gebruikers beter bekend raken met de verziltingsproblematiek en de manieren om daarop in te spelen. <\/p>

Eén voorbeeld daarvan is ‘anti-verziltingsdrainage’. Ondergrondse opslag van zoet water is een andere techniek, waarmee de afgelopen jaren veel ervaring is opgedaan. De samenwerkende overheden vinden het bijzonder belangrijk dat het Zoet Zout Knooppunt bijdraagt aan het handelingsperspectief van de gebruikers.<\/p>

Kennisuitwisseling en coördinatie<\/h2>

De Regiomakelaars verbinden initiatieven die kennisontwikkeling tot doel hebben. Door onderlinge kennisuitwisseling tussen de kustregio’s ontstaat een sterk netwerk. Daarnaast dragen ze bij aan een versterking van het profiel van Nederland als internationaal gidsland op het gebied van verzilting en slim gebruik van zoet water.<\/p>" } , { "id": 18912689, "identifier": "element_18912689", "type": "text", "title": "Naar de website van ZZK", "url": "https://edepot.wur.nl/536984", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Zoet Zout Knooppunt)<\/p>

V.l.n.r. Patricia Braaksma (regio Holland), Marjan Sommeijer (regio Zuid), Peter Prins (regio Noord) en Hanneke Douma (regio Holland).<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18912693, "identifier": "element_18912693", "type": "list", "title": "Interessante publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Anti-verziltingsdrainage: een waardevolle zoetwatermaatregel op perceelsniveau<\/a> artikel H2O-Online, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Werken aan zoet water in de delta: Voortgangsrapportage<\/a> rapport Nationaal Deltaprogramma, 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18912698, "identifier": "element_18912698", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Platform voor verziltingsvraagstukken<\/a> website Zoet Zout Knooppunt", "indentlevel": 0 }, { "item": "Helpdesk water: Verzilting<\/a> website Rijksoverheid", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18912703", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601183", "title": "Kringlooplandbouw voor beter waterbeheer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kringlooplandbouw-voor-beter-waterbeheer-1.htm" }, "lead": "Agrarisch ondernemers zullen met het veranderende klimaat vaker geconfronteerd worden met wateroverlast of watertekort. Een overschakeling op kringlooplandbouw moet zorgen voor een productiesysteem dat zuiniger omgaat met natuurlijke hulpbronnen en beter bestand is tegen extreem weer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/e/a/cid601183_155324846.jpg", "width": 871, "height": 628, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_agrikennis", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_plantgezondheid", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600788", "title": "Klimaatverandering vraagt om watermanagement", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Klimaatverandering-vraagt-om-watermanagement-1.htm" }, "lead": "Door klimaatverandering is er meer kans op droge periodes, met waterschaarste en verzilting tot gevolg. We zullen ons watersysteem anders moeten gaan inrichten on hiermee om te gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/c/cid600788_webimage-39AD11C3-B301-4FF3-8C587044B2AB21D6.jpg", "width": 800, "height": 534, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-27T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600857", "title": "Meer kennis over verzilting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-kennis-over-verzilting-1.htm" }, "lead": "Door verschillende processen treedt in lager gelegen gebieden langs de Nederlandse kust verzilting op. Het grondwater wordt zouter. Voor zowel de landbouw als de natuur wordt die verzilting als bedreiging gezien. In drie artikelen vraagt het vakblad 'Stromingen' aandacht voor dit probleem.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/e/7/cid600857_reed-3166428_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601448", "title": "Het water moet schoner", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Het-water-moet-schoner-1.htm" }, "lead": "Het oppervlaktewater moet schoner. Daarover zijn landbouw, natuur- en milieuorganisaties en zakelijke watergebruikers het wel eens. Maar de inzichten over de oorzaak van het probleem en mogelijke oplossingen verschillen, blijkt uit een artikelenreeks in De Waterspiegel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/8/cid601448_shutterstock_15331588vaart__sloot.jpg", "width": 800, "height": 532, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-05-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }