{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601156", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Op zoek naar verdienmodellen voor kringlooplandbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Op-zoek-naar-verdienmodellen-voor-kringlooplandbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601156, "identifier": "mediaitem_601156", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Op-zoek-naar-verdienmodellen-voor-kringlooplandbouw-1.htm", "title": "Op zoek naar verdienmodellen voor kringlooplandbouw", "lead": "De omschakeling naar kringlooplandbouw vraagt om investeringen. Een grotere efficiëntie in het gebruik naar grondstoffen kan kostenbesparing opleveren. Maar voor een gezonde exploitatie is meer nodig. Kleine stappen kunnen wel een positief effect hebben op het verdienvermogen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/4/cid601156_148053291.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_agrikennis", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het aanpassen van de bedrijfsvoering naar kringlooplandbouw is een proces dat tijd en geld kost. Er is steeds meer informatie beschikbaar over de stappen die agrarisch ondernemers kunnen zetten, maar er ligt nog geen blauwdruk klaar voor de omslag naar kringlooplandbouw, zo blijkt uit de publicatie Kringlooplandbouw van Wageningen University & Research<\/a>. <\/p>

Verdienvermogen<\/h2>

De omslag naar kringlooplandbouw vraagt investeringen van ondernemers. Dat geldt voor zowel akkerbouwers als veehouders. Kringlooplandbouw is deels gebaseerd op het zuiniger en efficiënter omgaan met grondstoffen. Daarmee kun je kosten besparen. Denk aan vermindering van het kunstmestgebruik, gewasbeschermingsmiddelen of aanschaf van krachtvoer. Maar een grotere efficiëntie is niet hetzelfde als streven naar kostenefficiëntie. <\/p>

De relatie tussen kringlooplandbouw, een juiste prijs voor producten en een goede economische toekomst voor de agrarisch ondernemers blijkt complex. Het onderzoek daarnaar is volop in gang. Dat onderzoek richt zich bijvoorbeeld op andere prijsvorming, werken binnen korte ketens, of het instellen voor een fonds voor ondernemers die de omslag maken. <\/p>

In de publicatie van Wageningen University & Research worden zowel voor de akkerbouw als de veehouderij verschillende mogelijkheden genoemd voor boeren die willen omschakelen naar kringlooplandbouw. Ondernemers hebben verschillende mogelijkheden om op kosten te besparen, maar er zijn ook mogelijkheden die geld opleveren. <\/p>

Kosten besparen<\/h2>

Zo kunnen akkerbouwers kosten besparen door bijvoorbeeld te werken met niet-kerende grondbewerking (NKG). Je bespaart immers tijd en geld. Door gebruik te maken van agrobiodiversiteit of natuurlijke manieren van gewasbescherming kun je besparen op de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. En door gebruik te maken van precisielandbouwtechnieken kun je ook besparen op middelen, zonder dat de opbrengst vermindert.<\/p>

Veehouders kunnen besparen op de aankoop van krachtvoer door meer voer van eigen bedrijf te winnen. Dat kan met beter graslandmanagement<\/a>. Je kunt ook zelf eiwitrijke gewassen verbouwen. Samenwerking met andere ondernemers kan veel financiële voordelen opveren omdat je dan makkelijker afspraken kunt maken met provincies of natuurorganisaties over agrarisch natuurbeheer. Melkveehouders kunnen meer inkomsten genereren door melk te produceren onder een keurmerk<\/a>. Ondernemers kunnen ook zoeken naar een andere bredere bedrijfsopzet waarbij je diensten aanbiedt, zelf producten verwerkt en vermarkt of een kleinschalige boerencamping begint.<\/p>

Bedrijfsadviseur<\/h2>

In veel gevallen is het raadzaam je te laten coachen door een bedrijfsadviseur. Je kunt het bedrijf samen met zo'n adviseur doorrekenen en de bedrijfsvoering analyseren. Adviseurs hebben kennis van Europese subsidieregels. Met zo'n adviseur kun je een bedrijfsstrategie opstellen. Uit onderzoek<\/a> blijkt dat de beste presterende ondernemers een duidelijke bedrijfsstrategie hebben. <\/p>" } , { "id": 18908938, "identifier": "element_18908938", "type": "text", "title": "Publicatie Verdienvermogen, Kringloop­landbouw", "url": "https://edepot.wur.nl/533457", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

Groen Kennisnet besteedt deze week extra aandacht aan kringlooplandbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.<\/em><\/p>

(Bron foto: Thinkstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18908943, "identifier": "element_18908943", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Verdienvermogen, Kringloop­landbouw De wetenschap en de boerderij<\/a>, Wageningen Unniversity & Research, oktober 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verdienvermogen voor akkerbouwers<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Verdienvermogen voor veehouders<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "De juiste prijs, Economm Roel Jongeneel<\/a>", "indentlevel": 1 }, { "item": "Hoe groot is de Valley of Death?<\/a>, Econoom Bert Smit", "indentlevel": 1 }, { "item": "‘De echte kringloopboer is zuinig op z’n resources<\/a>’ Jan Willem Erisman", "indentlevel": 1 }, { "item": "Een bloemenzee op de akker<\/a>, akkerbouwer Peter Harry Mulder", "indentlevel": 1 }, { "item": "Varkens, mais en... elektriciteit<\/a>, varkenshouder Sander Thus", "indentlevel": 1 }, { "item": "Het bewerkstelligen van een transitie naar kringlooplandbouw<\/a>, Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Goed boeren : kunnen boeren niet alleen<\/a> Taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "‘Klimaatmaatregelen landbouw hebben verdienmodel nodig’<\/a>, artikel Resource 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Verdienen aan koolstofopslag<\/a>, artikel Resource 2019", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18908957, "identifier": "element_18908957", "type": "text", "title": "Portal Kringlooplandbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18908959", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601051", "title": "'Transitie van het voedselsysteem loopt via het boerenerf'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Transitie-van-het-voedselsysteem-loopt-via-het-boerenerf-1.htm" }, "lead": "De landbouw en het systeem van voedselproductie zit in een veranderingsproces. Die transitie komt mogelijk in een versnelling door diverse ontwikkelingen zoals klimaatverandering of aandacht voor circulaire economie, zegt Joris Lohman. In een Food Hub College legt hij uit hoe die voedseltransitie tot stand komt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/4/c/cid601051_shutterstock_29983801_ploegen_landbouw.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600842", "title": "Vooral behoefte aan bedrijfseconomische kennis over natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vooral-behoefte-aan-bedrijfseconomische-kennis-over-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Vanuit de praktijk is er steeds meer interesse in natuurinclusieve landbouw. Agrariërs hebben vooral behoefte aan bedrijfseconomische kennis of praktische voorbeelden, maar die kennis is maar beperkt beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/5/b/cid600842_agricultural-machine-1918989_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_veehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600702", "title": "Andere verdienmodellen voor kringlooplandbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Andere-verdienmodellen-voor-kringlooplandbouw-1.htm" }, "lead": "Wil je de omslag naar kringlooplandbouw kunnen maken, dan zijn er andere verdienmodellen nodig. Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor producten. Maar wil dat slagen, dan moet dat wel in Europees verband worden opgepakt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/c/cid600702_shutterstock_139815130_%2520cows_sunset.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-08T12:28+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_retail", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601317", "title": "Tweedeling binnen melkveehouderij over verduurzaming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Tweedeling-binnen-melkveehouderij-over-verduurzaming-1.htm" }, "lead": "Een grote groep melkveehouders zoekt naar mogelijkheden voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering. Maar er is ook een groep die niet gelooft in verduurzaming. Er lijkt een tweedeling te ontstaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/e/7/cid601317_jenny-hill-qysVTP1OONk-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }