{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_588772", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Online module Pootgoedteelt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Online-module-Pootgoedteelt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 588772, "identifier": "mediaitem_588772", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Online-module-Pootgoedteelt-1.htm", "title": "Online module Pootgoedteelt", "lead": "Met de mededeling dat de pootgoedteelt de komende jaren drastisch gaat veranderen komt het bedrijf AardEvo – een joint venture tussen zaadfirma KWS en het Amerikaanse aardappelverwerkersbedrijf Simplot – met veel tromgeroffel de sector in. Een hoop gemekker en weinig wol?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/4/588803_fullimage_pootgoedmodule_8a694c2f_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Piepers in kratten", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "https://www.google.nl", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Unsplash", "source_info_hyperlink": "https://unsplash.com/" }, "publication_date": "2021-07-29T01:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-25T11:51+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_tuinbouw", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "extra_image": { "title": "26 soorten microplastics en -rubbers in Nederlandse rivieren opgespoord", "url": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/26-soorten-microplastics-en-rubbers-in-Nederlandse-rivieren-opgespoord.htm" }, "link_extra_image": "https://www.google.nl", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Als het aan Paul van den Wijngaard ligt niet, want de diploïde hybride aardappel die het aardappelveredelingsbedrijf AardEvo op de markt brengt, is volgens hem “een noodzakelijke oplossing voor het blijven voeden van de wereldbevolking bij een afname van het landbouwareaal”, zo vertelde hij tijdens de Themadag aardappelen in Dronten.<\/p>

Het doel van AardEvo is om de diploïde hybride aardappelen via zaad – en dus niet meer via pootgoed – te vermeerderen en op de markt te brengen. Van den Wijngaard: “Het eerste wat iedereen dan denkt is: wat gaat er dan gebeuren met pootaardappelen? Wij denken dat zaad in de toekomst pootgoed gaat vervangen. Dat heeft een aantal belangrijke voordelen: een hectare aardappelen planten kan al met honderd gram zaad (uitgangsmateriaal), terwijl er drie ton pootaardappelen (drieduizend kilo uitgangsmateriaal) nodig is om diezelfde oppervlakte in te planten. Daar komt nog eens bij dat uit één zaadje uitgangsmateriaal ongeveer honderd zaadjes vermeerderd kunnen worden. Kortom: het poten en de productie wordt een stuk efficiënter.”<\/p>

Verduurzaming akkerbouw<\/h2>

 “De belangrijkste stap voorwaarts die we hiermee zetten is de verduurzaming van de akkerbouw”, zo stelt Van den Wijngaard. “In de toekomst ontkomen we er niet aan dat de gangbare akkerbouw, duurzaam is. Als er straks zestig procent meer mensen op de planeet zijn en het aantal hectare akkerbouwgrond neemt af, dan betekent dat er minstens zestig procent meer voedsel van een hectare moet afkomen dan nu het geval is. En dan heb ik het nog niet eens over klimaatverandering, die ervoor zorgt dat de teeltomstandigheden steeds minder voorspelbaar zijn. Tot slot wordt de input (water en mest) minder beschikbaar en staan veel gewasbeschermingsmiddelen onder druk. Ik zou er niet op vertrouwen dat middelen die nu echt noodzakelijk zijn voor de aardappelteelt beschikbaar blijven zolang er geen alternatief is.”<\/p>

 “Een deel van de antwoorden ligt in de veredeling”<\/blockquote>

Van den Wijngaard vervolgt: “De aardappelteelt moet nog hogere opbrengsten realiseren, leren omgaan met beperkte input en (chemische) gewasbeschermingsmiddelen. Het deel van het antwoord op die uitdagingen is gelegen in veredeling. Telers moeten kunnen vertrouwen op resistentie van rassen als de omstandigheden ongunstig zijn. Denk aan droogte, maar ook grote neerslaghoeveelheden.”<\/p>

Achterstand inlopen<\/h2>

Er zullen volgens Van den Wijngaard de komende teeltjaren nog grotere verschillen merkbaar zijn in de verschillende teeltgebieden in ons land. “De aardappel is al een duurzame teelt, maar op het gebied van veredeling loopt de sector nog wat achter. Met diploïde hybride aardappelen kunnen we die achterstand inlopen. Dat begint met het realiseren van een diploïde (twee exemplaren van chromosoom, red.) aardappel waarin eigenschappen die homozygoot (waarin twee exemplaren van een chromosoom exact hetzelfde zijn, red.) samenkomen. Daarmee kunnen lijnen gekruist en terug gekruist worden. Dit proces gebeurt in alle hybride-veredelingsprogramma’s: goede eigenschappen worden behouden (droogte- en ziekteresistentie) en afkomstig zijn uit meerdere genen. Na het opbouwen van verschillende ouderlijnen gaan wij die lijnen combineren tot een hybride product en daaruit komt het hybride zaadproduct dat eigenschappen bevat van zijn vader- én moederlijn. Dit product is flexibeler aan te passen aan de omstandigheden en de wensen van bepaalde teeltgebieden. Het introduceren van nieuwe rassen gaat sneller omdat er al een verzameling is opgebouwd die enkel nog gecombineerd dienen te worden tot een zaadproduct.”<\/p>

Opbrengsten<\/h2>

De algemene aanname is dat diploïde aardappelen voor lagere opbrengst zorgen, maar Van den Wijngaard spreekt die stelling tegen: “Het is een kwestie van geduld, selecteren en combineren. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat een diploïde hybride aardappel minder presteert qua groei, knol- en plantontwikkeling dan de aardappelen waarmee nu gewerkt wordt. Dat betekent overigens wel dat er nieuwe teeltmodellen moet komen. Er zullen minder cycli van pootgoedaardappelen nodig zijn om tot een eindproduct te komen. Met één stap kan voldoende zaad geproduceerd worden om aan de vraag van pootaardappelen te voldoen. Dat zorgt ervoor dat het proces voor telers simpeler wordt.”<\/p>

Einde pootgoedteelt?<\/h2>

Het verhaal van AardEvo roept veel vragen op, waarvan de belangrijkste is: betekent dit het einde van de pootgoedteelt? Van den Wijngaard heeft daar op dit moment ook nog geen duidelijk antwoord op, maar er gaat volgens hem wél zeker veel veranderen in de komende jaren: “We weten nog niet wat er gaat gebeuren, maar het is onvermijdelijk dat de teelt van pootgoed gaat veranderen”, bevestigt hij zijn openingsstelling nogmaals.<\/p>" } ] }, { "area": " related", "title": "related", "elements": [ { "identifier": "element_18334408", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_617433", "title": "De Green Deal Natuurinclusieve Landbouw op Groen Kennisnet", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-Green-Deal-Natuurinclusieve-Landbouw-op-Groen-Kennisnet.htm" }, "lead": "De Natuurinclusieve Landbouw (NIL) ontwikkelt zich snel in Nederland. In de beroepspraktijk en in het groene onderwijs is er veel aandacht voor deze landbouwmethodiek. In de kamerbrief van 22 november geeft minister Schouten aan hoe deze ontwikkelingen samenhangen en welke rol Groenpact en Groen Kennisnet daarin spelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/5/612415_fullimage_grutto%20in%20weiland.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto in weiland - door Psubraty via Pixabay", "photographer": "Psubraty", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/psubraty-4765334/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4198002", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/black-tailed-godwit-limosa-limosa-4198002/" }, "publication_date": "2021-11-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-24T08:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_biobased_economy", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve Landbouw", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_617411", "title": "Kunstmatige intelligentie in de groene sector", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kunstmatige-intelligentie-in-de-groene-sector.htm" }, "lead": "Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij. De Nederlandse overheid zet zich samen met het bedrijfsleven, onderzoekers en maatschappelijke organisaties volop in om kunstmatige intelligentietechnieken verder te ontwikkelen. Dit dossier werpt een blik op de toepassingen van kunstmatige intelligentie in de groene sector: agri, tuinbouw, dier, voeding en natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/2/613839_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_267539714_robotica_appel.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Robot met appel - luchschenF via Shutterstock", "photographer": "luchschenF", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/luchschen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/red-apple-robot-arm-267539714" }, "publication_date": "2021-11-23T10:21+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-23T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "Dossier" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_616783", "title": "Heeft het zin om zonnepanelen met bloemenstroken te combineren?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Heeft-het-zin-om-zonnepanelen-met-bloemenstroken-te-combineren.htm" }, "lead": "Akkerranden en bloemstroken in het gewas kunnen een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit in het landschap. Daarnaast is er de vraag naar meer zonne-energie. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut bedachten een innovatief systeem waarbij een combinatie van mobiele zonnepanelen met een akkerrand het voor de boer aantrekkelijker maakt om een gedeelte van het perceel niet in productie te hebben.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/5/cid616783_akkerranden.JPG", "width": 1360, "height": 742, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-11-22T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-23T12:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_klimaat_en_energie" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_klimaat_en_energie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Strokenteelt, biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_616763", "title": "Functionele agro­biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/functionele-agrobiodiversiteit-2.htm" }, "lead": "De diversiteit aan soorten organismen als planten, dieren, micro-organismen – biodiversiteit – is een samenhangend geheel. De natuurlijke soortenrijkdom in agrarische systemen, agrobiodiversiteit, kun je benutten voor meer duurzame teeltsystemen. In dit dossier vind je hier meer kennis en informatie over.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/0/f/617256_fullimage_gerst.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 710, "focuspoint-y": 412, "alternative_text": "Gerst en klaprozen - geraldfriedrich2 via Pixabay", "photographer": "geraldfriedrich2", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/geraldfriedrich2-4331363/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/zomer-veld-natuur-korrel-landschap-2404769/" }, "publication_date": "2021-11-19T08:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-25T11:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_schapenhouderij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_agrikennis", "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_schapenhouderij", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_616224", "title": "Impact van het Europese ‘farm to fork’-beleid in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Impact-van-het-Europese-farm-to-fork-beleid-in-beeld-.htm" }, "lead": "De EU Green Deal is de routekaart naar een klimaatneutraal Europa in 2050: een serie beleidsinitiatieven zorgen ervoor dat we in 2030 als ‘tussenstap’ de CO2-uitstoot al met 40% verminderd hebben. Een van die initiatieven die moeten bijdragen is de ‘farm to fork strategy’: het bewuster produceren en consumeren van ons voedsel. WUR-onderzoekers hebben de effecten van de Europese Green Deal in kaart gebracht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/0/616225_fullimage_afbeeldingen%20op%20maat.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graan zaaien - Chepko Danil Vitalevich via Shutterstock", "photographer": "Chepko Danil Vitalevich", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/chepko", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/sowing-wheat-3375211" }, "publication_date": "2021-11-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-18T08:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Esmee en Mark", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Esmee-en-Mark.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Farm to fork strategy", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, Tuinders, Beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": " content3", "title": "related", "elements": [ ] } ] }