{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600815", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onkruidbestrijding zonder chemie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onkruidbestrijding-zonder-chemie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600815, "identifier": "mediaitem_600815", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onkruidbestrijding-zonder-chemie-1.htm", "title": "Onkruidbestrijding zonder chemie", "lead": "Platspuiten van onkruid kan niet meer. De laatste twee jaren zijn groenbeheerders overgeschakeld naar andere methoden, zoals borstelen, branden, hete lucht of warm water. De methoden zijn volop in ontwikkeling. Op het gebied van niet-chemisch onkruidbeheer heeft Nederland in Europa een koploperspositie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/f/5/cid600815_onkruid_verharding.JPG", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_groenvoorziening", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In 2017 werd het professionele gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen en onverharde oppervlakten verboden. Bovendien kwamen er Green Deals tot stand om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Sinds die tijd zijn groenbeheerders in rap tempo overgeschakeld op andere manieren van onkruidbestrijding.<\/p>

Niet-chemische methoden<\/h2>

Deze niet-chemische methoden maken gebruik van borstels, branden, hete lucht, warm water, stoom of hogedruk-koud water. Er is discussie over welke methode het beste is. Uit het artikel 'Onkruid vergaat niet, toch?' dat zowel in vakblad de Hovenier<\/a> als in Stad en Groen<\/a> verscheen, blijkt dat er de laatste twee jaar een flinke ontwikkeling heeft plaatsgevonden in die methoden. Menno Looman van Hoaf Infrared Technology geeft als verklaring dat door het toegenomen intensieve gebruik van de niet-chemische methoden verbeterpunten opeens aan het licht kwamen.<\/p>

Verbeterpunten<\/h2>

Er zijn veel verbeterpunten mogelijk. Zo zijn er nu machines die elektrisch worden aangedreven, waardoor je ze makkelijk kunt koppelen aan elektrische voertuigen. Ook noemt het artikel de mogelijkheid van cameradetectiesystemen. Machines kunnen onkruiden herkennen, waardoor je ze heel gericht kunt aanpakken. Beheerders krijgen ook meer inzicht in de toepassingsmogelijkheden. Zo groeit het besef dat het belangrijk is de voedingsbodem voor onkruiden weg te nemen. Daarom is vegen zo'n belangrijke schakel in onkruidbeheersing. Je ziet dan ook dat sectoren reinigen en onkruidbeheersing steeds meer integreren.<\/p>

De innovatie van de onkruidbestrijdingsmethoden is een proces dat de laatste jaren een flinke versnelling heeft gekregen, zo is te lezen in het artikel. Maar de perfecte machine die het op alle fronten kan winnen van de onkruidplanten is nog niet gevonden. <\/p>

(Bron foto: Jan Nijman<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18899012, "identifier": "element_18899012", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Onkruid vergaat niet, toch? : overzicht onkruidland na twee jaar Green Deal<\/a>, artikel Vakblad de Hovenier 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onkruid vergaat niet, toch? : overzicht onkruidland na twee jaar Green Deal<\/a>, artikel Stad en Groen 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen<\/a>, Ministerie van Economische Zaken 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen<\/a>, Rijksoverheid januari 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Green Deal Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden<\/a>, Rijksoverheid 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18899019, "identifier": "element_18899019", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Onkruidbestrijding op verhardingen, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18899022", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600156", "title": "Onkruidbeheer met een veeg-zuigwagen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onkruidbeheer-met-een-veeg-zuigwagen-1.htm" }, "lead": "Nadat chemische onkruidbestrijding op verhardingen sinds 2016 goeddeels verboden is, worden steeds vaker veegmachines ingezet. Met de veeg-zuigwagen zorg je ook dat onkruiden minder makkelijk kiemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/d/4/cid600156_sweeper-1687445_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600109", "title": "Terugdringing gebruik bestrijdingsmiddelen verloopt traag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Terugdringing-gebruik-bestrijdingsmiddelen-verloopt-traag-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse overheid vindt dat de land- en tuinbouw het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moet verminderen. Maar tv-programma de Monitor ziet aan de hand van verkoopcijfers dat het middelengebruik niet terugloopt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/f/cid600109_fieldwork-2333641_640.jpg", "width": 640, "height": 450, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-10-16T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599635", "title": "Zoektocht naar alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Zoektocht-naar-alternatieven-voor-chemische-bestrijdingsmiddelen-1.htm" }, "lead": "Boomkwekers en greenkeepers zijn steeds vaker op zoek naar alternatieven voor de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen. Boomkwekers zetten alternatieve methoden in voor bestrijding van onkruid op verhardingen of in de teelt. En voor golfterreinen zijn er ook mogelijkheden, maar bij veel greenkeepers ontbreekt het aan kennis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/7/b/cid599635_shutterstock_88512739_golfbaan.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-11-10T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "gkn_boomkwekerij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_plant", "gkn_boomkwekerij", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599773", "title": "Daling gebruik bestrijdingsmiddelen door overheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Daling-gebruik-bestrijdingsmiddelen-door-overheid-1.htm" }, "lead": "Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door de overheid ligt in 2013 op een vergelijkbaar niveau als in 2009, maar is 65% lager dan in 1992. In 2013 werd chemische onkruidbestrijding gedomineerd door middelen op basis van glyfosaat en MCPA.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/9/3/cid599773_weed-2525923_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-10-17T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599873", "title": "Innovatie in onkruidbestrijding op verharding", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Innovatie-in-onkruidbestrijding-op-verharding-1.htm" }, "lead": "Ontwikkelingen staan niet stil sinds glyfosaat niet meer is toegestaan voor onkruidbestrijding op verhardingen. Er zijn thermische technieken ontwikkeld om onkruid te bestrijden. Maar voor een goed effect ontbreekt het soms aan kennis over de juiste bestrijdingsstrategie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/b/6/cid599873_shutterstock_98016839_paardenbloem_straat.jpg", "width": 903, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-26T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599435", "title": "Van onkruidbestrijding naar onkruidbeheersing", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Van-onkruidbestrijding-naar-onkruidbeheersing-1.htm" }, "lead": "De gemeente Enschede is in 2013 al overgestapt op chemievrij groenbeheer, maar de uitvoering ervan blijft lastig. Beheerders spreken tegenwoordig van onkruidbeheersing in plaats van onkruidbestrijding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/a/cid599435_stone-602537_640.jpg", "width": 640, "height": 362, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-05-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598942", "title": "Sportveldbeheer zonder chemie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Sportveldbeheer-zonder-chemie-1.htm" }, "lead": "Chemievrij beheer van sportvelden staat in de belangstelling nu toelating van bestrijdingsmiddelen steeds verder beperkt wordt. Voor sportveldbeheerders zijn er veel mogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/2/cid598942_lawn-mower-1320061_1280.jpg", "width": 960, "height": 596, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-11-01T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599155", "title": "Geen Roundup meer op verhardingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Geen-Roundup-meer-op-verhardingen-1.htm" }, "lead": "Professionele gebruikers mogen het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat niet meer toepassen op verhardingen. Hoveniers en groenvoorzieners zullen andere methoden moeten inzetten. Maar particulieren mogen het middel nog wel gebruiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/5/e/cid599155_solidago-839492_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-04T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }