{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600354", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onkruidbestrijding in landbouw is lastig zonder glyfosaat", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onkruidbestrijding-in-landbouw-is-lastig-zonder-glyfosaat-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600354, "identifier": "mediaitem_600354", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onkruidbestrijding-in-landbouw-is-lastig-zonder-glyfosaat-1.htm", "title": "Onkruidbestrijding in landbouw is lastig zonder glyfosaat", "lead": "Boeren maken voor de bestrijding van onkruiden dankbaar gebruik van glyfosaat, maar de toelating van de onkruidmiddel staat onder druk. Er zijn wel vervangende middelen of methoden beschikbaar, maar niet voor elke situatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/0/cid600354_161003189.jpg", "width": 768, "height": 492, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-11T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De toelating van glyfosaat staat onder druk nadat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) glyfosaat als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ classificeerde. Omdat glyfosaat in de landbouw veel gebruikt wordt, organiseerde de Vlaamse onderzoek- en adviesorganisatie Inagro een studiedag over de vraag 'Kunnen wij boeren zonder glyfosaat?'<\/p>

Toepassing<\/h2>

Vakblad Management&Techniek schrijft in een verslag van deze studiedag<\/a> dat in België de land- en tuinbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 75% van het glyfosaatgebruik. Dat middel wordt het meest gebruikt voor niet-selectieve toepassingen, vooral na de oogst, bijvoorbeeld om resistente onkruiden aan te pakken. Ook het afdoden van grassen als groenbedekker bij niet-kerende bodembewerking is een belangrijke toepassing.<\/p>

Vervangende middelen<\/h2>

Er zijn wel vervangende middelen beschikbaar, maar veel van die middelen hebben een beperkter onkruidspectrum. En de bestrijding van wat grotere onkruiden is vaak wat lastiger. Bovendien bestaat bij die middelen een wat grotere kans op resistentieontwikkeling, aldus Professor Benny De Cauwer van de Universiteit van Gent, een van de sprekers op de studiedag.<\/p>

Natuurlijk kun je wortelonkruiden ook anders bestrijden bijvoorbeeld door mechanische of fysische methoden zoals afsnijden, onderploegen of het gebruik van hitte. Maar de combineerbaarheid van die methoden is beperkt. En De Crauwer merkt op dat de milieueffecten van veel van die methoden niet in beeld is gebracht. Hij denkt dan aan de broeikasemissie of de microplastics die vrijkomen van het nylonkoord van een bosmaaier of antiworteldoek. De Crauwer verwacht daarom dat een combinatie van chemische en andere methoden noodzakelijk blijft.<\/p>

Alternatieven<\/h2>

Onderzoeker Jean-Marie Michielsen van Wageningen UR ging tijdens de studiedag in op andere methoden van onkruidbeheersing zoals het volvelds eggen, schoffelen tussen de rijen of het gebruik geavanceerde selectieve onkruidwieders die werken met sensoren of beeldanalyse.<\/p>

Het vakblad schrijft dat boeren glyfosaat graag blijven gebruiken omdat het werkzaam is tegen een breed spectrum van planten. Je kunt het plaatselijk toepassen, er is een korte wachttijd en - niet onbelangrijk - het is goedkoop. Onderzoeker Alex de Vlieger constateert dat glyfosaat onderdeel geworden is van een bedrijfssysteem in de gangbare landbouw. Soms zijn er alternatieven, zegt hij, maar niet altijd, zoals bij niet-kerende bodembewerking, direct-zaai en sommige probleemonkruiden. <\/p>

(Bron foto: Thinkstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18885726, "identifier": "element_18885726", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kunnen we boeren zonder glyfosaat?<\/a>, artikel Management&Techniek, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Onkruidbeheersing<\/a>, IRS gewasbeschermingsbulletin suikerbieten, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Dossier Glyfosaat<\/a>, Wageningen University & Research", "indentlevel": 0 }, { "item": "Feiten of emotie? : discussie glyfosaat<\/a>, artikel Greenity 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18885732, "identifier": "element_18885732", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Nuance in discussie rond Roundup ontbreekt<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, december 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Helft landbouwgrond bevat glyfosaat<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Glyfosaat, minder giftig dan je denkt<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, oktober 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }