{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601811", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Ongerief voor melkvee afgenomen, maar poot en uier blijven aandachtspunt", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ongerief-voor-melkvee-afgenomen-maar-poot-en-uier-blijven-aandachtspunt-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601811, "identifier": "mediaitem_601811", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ongerief-voor-melkvee-afgenomen-maar-poot-en-uier-blijven-aandachtspunt-1.htm", "title": "Ongerief voor melkvee afgenomen, maar poot en uier blijven aandachtspunt", "lead": "Op basis van inschattingen van experts heeft Wageningen Livestock Research in opdracht van Wakker Dier aspecten van ongerief bij melkvee systematisch geanalyseerd. Daarvoor is de methodiek gevolgd waarmee eerder (2007, 2011) in opdracht van LNV deze ongeriefanalyse is uitgevoerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/5/9/cid601811_JB19-0628-7004_1500%2520px%2520120%2520dpi.jpg", "width": 1009, "height": 673, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-23T12:35+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "2026-04-23T00:00+02:00", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "GKN2IMPORT", "one_health" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Over het algemeen lijkt het ongerief voor melkvee afgenomen; de betreffende dieren ervaren dat waarschijnlijk als een lichte verbetering van hun leven. Ongerief als gevolg van poot- en klauwaandoeningen en uierontstekingen wordt, evenals in de analyse van 2011, als hoogste ingeschat. De onderzoekers merken op er niet veel data is over deze aandoeningen en dat het lastig is om met onvolledige data een betrouwbaar beeld te krijgen. Later in 2021 worden de resultaten van de recente updates (vleeskuikens, vleeskalveren, varkens en melkvee) gebundeld gepubliceerd.<\/p>" } , { "id": 18928107, "identifier": "element_18928107", "type": "list", "title": "Lees het rapport", "url": "", "items": [{ "item": "Update Ongeriefanalyse Voorlopige deelrapportage onderdeel melkvee", "indentlevel": 0 }] } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "identifier": "element_18928111", "type": "contentitemslist", "title": "Lees ook", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601160", "title": "Drie vragen over minder antibiotica in de veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Drie-vragen-over-minder-antibiotica-in-de-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Het bestrijden van ziektes met antibiotica blijft alleen mogelijk als bacteriƫn niet resistent worden door overmatig antibioticagebruik. Antibioticaresistentie vormt een gevaar voor de publieke gezondheid. Ook in de veehouderij is antibioticaresistentie een aandachtspunt. Wij legden onderzoeker Dierenwelzijn en gezondheid Martien Bokma daarover drie vragen voor.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/e/d/cid601160_33e6159c-bc1a-40f5-bfb3-b00ebba524a4_JB19-0521-0783_1500%2520px%2520120%2520dpi.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-23T16:15+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:38+02:00", "expiration_date": "2025-11-23T16:15+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "news_pv", "antimicrobial_resistance", "one_health" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_18928112", "type": "contentitemslist", "title": "", "mediaitems": [] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }