{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600717", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onderzoeksresultaten WeideWinst online", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoeksresultaten-WeideWinst-online-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600717, "identifier": "mediaitem_600717", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoeksresultaten-WeideWinst-online-1.htm", "title": "Onderzoeksresultaten WeideWinst online", "lead": "WeideWinst publiceert berichten over het beheer van graslanden en de effecten hiervan op insecten en weidevogels. Dit zijn de resultaten van een onderzoeksproject.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/b/5/cid600717_shutterstock_247302493_weidevogel_kievit.jpg", "width": 4081, "height": 2703, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-05-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het beschermen van weidevogels en biodiversiteit staat op de politieke en maatschappelijke agenda. WeideWinst<\/a>, een initiatief van verschillende partijen die zich inzetten voor meer biodiversiteit en het behoud van weidevogels in de provincie Zuid-Holland, heeft daarom onderzoek gedaan naar het beheer van graslanden en de bijbehorende effecten op insecten en weidevogels. <\/p>

Delen van kennis, ervaring en onderzoek<\/h2>

Door kennis, ervaring en onderzoek te bundelen geeft WeideWinst praktische tips en maatregelen waarmee melkveehouders concreet aan de slag kunnen op hun bedrijf. De informatie op de website is onderverdeeld in de volgende thema's: kruiden, bemesting, beweiding, slootranden en moza├»ekbeheer. Hieronder lichten we twee publicaties toe.<\/p>

Vuistregels voor inzaaien kruidenrijk grasland<\/h2>

Een kruidenrijk grasland is niet alleen essentieel voor het bevorderen van de biodiversiteit, maar helpt ook bij het realiseren van een meerprijs voor de melk. Uit het onderzoek<\/a> blijkt dat herinzaaien, in tegenstelling tot doorzaaien, de beste slagingskans biedt voor een kruidenrijk grasland. De kruiden maken dan meer kans, omdat ze niet meteen concurrentie ondervinden van bestaande grassen die sneller groeien. <\/p>

Doorzaaien is altijd lastig en kan alleen bij optimale omstandigheden. WeideWinst heeft daarom een factsheet<\/a> gepubliceerd met tips voor doorzaaien. Daarnaast worden er ook aanbevelingen gedaan voor zowel herinzaaien als doorzaaien betreffende bemesting, bekalken, zaaidiepte en de beste tijd voor het zaaien. <\/p>

Effect van maaien op insecten <\/h2>

Een pas gemaaid perceel heeft gemiddeld een bijna drie keer zo laag aantal insecten dan een ongemaaid perceel. Er is dus een sterk negatief verband tussen maaien en het aantal insecten in de wei<\/a>. Omdat kort gras weinig voedsel en weinig broed-en schuilmogelijkheden biedt voor weidevogels, geeft WeideWinst advies voor mozaïekbeheer. Op deze manier kan slim grasmanagement bijdragen aan het beschermen van weidevogels. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18896439, "identifier": "element_18896439", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kruidenrijk graslandinzaaien: wachten op vochtig, groeizaam weer<\/a>, WeideWinst", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wat is het effect van maaien op insecten?<\/a>, WeideWinst", "indentlevel": 0 }, { "item": "Voorweiden voorkomt negatieve effecten van uitgestelde maaidatum<\/a>, WeideWinst", "indentlevel": 0 }, { "item": "Bemesting 'vogelstjesland' gunstiger na de 1e snede<\/a>, WeideWinst", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896445, "identifier": "element_18896445", "type": "list", "title": "Dossiers", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurinclusieve landbouw", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896449, "identifier": "element_18896449", "type": "list", "title": "Gerelateerd nieuws", "url": "", "items": [ { "item": "Gelderse weidevogels onder druk, Groen Kennisnet 2018<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer weidevogels met greppel plas-dras, Groen Kennisnet 2018<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Weidevogelbeheer op maat<\/a>, Groen Kennisnet 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Behoud grutto met ander weidevogelbeheer<\/a>, Groen Kennisnet 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Weidevogels vinden voedsel in slootrand, Groen Kennisnet 2016<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18896458, "identifier": "element_18896458", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Website WeideWinst<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lectoraat Weidevogels, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }