{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600439", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onderzoeksresultaten 'Biodiversiteit werkt' gebundeld", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoeksresultaten-Biodiversiteit-werkt-gebundeld-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600439, "identifier": "mediaitem_600439", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoeksresultaten-Biodiversiteit-werkt-gebundeld-1.htm", "title": "Onderzoeksresultaten 'Biodiversiteit werkt' gebundeld", "lead": "Het boekje ‘Samen werken aan biodiversiteit’ geeft een overzicht van de resultaten van de veertien projecten in het onderzoeksprogramma ‘Biodiversiteit werkt’. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/0/cid600439_UYKVJQ_Copyright_Theo_Rombout.jpg", "width": 862, "height": 510, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-05-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het onderzoekprogramma ‘Biodiversiteit werkt'<\/a> van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zijn sinds 2010 veertien verschillende onderzoekprojecten uitgevoerd. Die onderzoeksprojecten hadden betrekking op een reeks aan vragen op het gebied van biodiversiteit, landbouw en natuur. Hoe reageren vogelpopulaties op klimaatverandering? Wat is de invloed van bodemprocessen op natuurontwikkeling? Of welke rol speelt verzuring in een ecosysteem en zijn er mogelijkheden voor beheerders om processen te beïnvloeden?<\/p>

Biodiversiteit<\/h2>

Het boekje 'Samen werken aan Biodiversiteit<\/a>' geeft een overzicht van die onderzoeksprojecten. Zo wordt er aandacht besteed aan onderzoek naar de manier waarop regenwormen reageren op ploegen, naar het effect van randbeplantingen in het akkerbouwgebied van de Hoeksche Waard of het effect van neonicotinoïden op insecten. Zo blijkt dat bloemenvelden in de nabijheid van akkers al op korte termijn zorgen voor meer bestuivers in het landschap en dat neonicotinoïden niet alleen schadelijk zijn voor insecten maar ook een negatief effect hebben op boerenlandvogels.<\/p>

Natuurinclusieve landbouw<\/h2>

In het afsluitende hoofdstuk wordt gewezen op het belang van natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw waarbij ecosysteemprocessen worden ingezet voor een meer duurzame bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat er een balans wordt gezocht tussen landbouwkundig gebruik en natuurherstel.<\/p>

De NWO meldt dat het onderzoeksproject veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd die interessant zijn voor beleidsmakers, grondeigenaren, beheerders, gebruikers, planners en bestuurders van het landschap. Het boekje is begin februari overhandigd aan minister Carola Schouten. <\/p>

(Bron <\/em>Fotowedstrijd Groen Kennisnet, foto Theo Rombout<\/em><\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18887969, "identifier": "element_18887969", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Samen werken aan Biodiversiteit: resultaten uit het ‘Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt’ in de praktijk<\/a>, NWO, september 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biodiversiteit werkt<\/a>, artikel Landschap, 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18887973, "identifier": "element_18887973", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt<\/a>, NWO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Functionele Agrobiodiversiteit, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Regenwormen van belang voor boer en weidevogel<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, januari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biodiversiteit werkt<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, april 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Wildplukken als ecosysteemdienst<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, april 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Natuurherstel in de bodem<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, april 2016", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }