{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600756", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onderzoekend leren voor vmbo-leerlingen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoekend-leren-voor-vmbo-leerlingen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600756, "identifier": "mediaitem_600756", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoekend-leren-voor-vmbo-leerlingen-1.htm", "title": "Onderzoekend leren voor vmbo-leerlingen", "lead": "Binnen onderzoekend leren gaan leerlingen zelf aan de slag met kleine onderzoeksopdrachten volgens een bepaalde systematiek. Docenten zien dat het een positief effect heeft bij vmbo-leerlingen. Dingen blijven beter hangen en ze hebben er plezier in.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/7/cid600756_people-2557399_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-21T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Als je vmbo-leerlingen meer onderzoekend laat leren, heeft dat positieve effecten op de manier waarop ze dingen leren, vinden vmbo-docenten. Onderzoeker Jantine bij Aeres Hogeschool, schrijft in een artikel in vakblad Didactief<\/a> over de ervaringen van vmbo-docenten met deze methodiek.<\/p>

Onderzoekende houding<\/h2>

Je kunt bij het onderzoekend leren verschillende elementen onderscheiden: leerlingen kunnen een onderzoekende houding hebben, ze kunnen zelf onderzoek doen, onderzoekskennis toepassen of het onderzoekend vermogen ontwikkelen. De docenten vinden met name de onderzoekende houding van leerlingen belangrijk. De nieuwsgierigheid van leerlingen wordt geprikkeld. Ze willen meer weten en gaan op zoek naar informatie. Je ziet dat ze zo eigenaar worden van hun eigen leerproces.<\/p>

Ook vinden de docenten de ontwikkeling van het onderzoekend vermogen belangrijk. Als een leerling weet hoe hij stappen kan zetten om antwoorden te vinden, kan hij dat ergens anders ook inzetten. Het is belangrijk dat leerlingen daarbij ondersteund worden. Die steun kan van docenten komen of van medeleerlingen. Belangrijk is - zo zegt een docent - dat leerlingen elkaar vertrouwen geven, samen op onderzoek gaan en samen overleggen over hun bevindingen.<\/p>

Ondersteuning<\/h2>

Over de manier waarop je leerlingen ondersteunt verschillen de meningen. Sommige docenten vinden dat een gestructureerde aanpak nodig is bij het doen van onderzoek. Anderen vinden dat leerlingen het zelf moeten ontdekken. Maar ook dan is er enige sturing met een beperkte uitleg en een gerichte opdracht. Het gaat erom - aldus een docent - dat leerlingen het vertrouwen krijgen dat ze zelf opdrachten kunnen oplossen.<\/p>

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers, Aeres Hogeschool Wageningen (AHW). Jantine van Beek is daar docent en onderzoeker en Niek van den Berg is lector.<\/p>

(Bron foto: StockSnap<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/em><\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18897481, "identifier": "element_18897481", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Onderzoekend leren in het vmbo<\/a>, Artikel in Didactief, december 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Het bevorderen van nieuwsgierigheid van leerlingen in het basisonderwijs<\/a>, Studentenscriptie Aeres Hogeschool 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Publicaties Lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18897486, "identifier": "element_18897486", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "TOOL : tool voor onderzoekend leren<\/a>, Wageningen University 2016", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lectoraat Grenspraktijken van opleiders en onderzoekers, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18897491", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600449", "title": "Kennisuitwisseling over nieuwe lesvormen en -methoden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Kennisuitwisseling-over-nieuwe-lesvormen-en-methoden-1.htm" }, "lead": "Tijdens een bijeenkomst over nieuwe lesvormen en -methoden stond kennisuitwisseling centraal. Onderwijsvernieuwing kun je niet voorschrijven, zo blijkt uit het verslag. Het vereist ook ruimte en vertrouwen om te experimenteren, te ontwikkelen en te implementeren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/8/f/cid600449_shutterstock_3158998_schrijven_vergadering.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-17T12:10+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_voeding", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600050", "title": "Onderzoek van betekenis in je eigen werkpraktijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoek-van-betekenis-in-je-eigen-werkpraktijk-1.htm" }, "lead": "Onderwijsprofessionals uit groen vmbo, mbo en hbo werken met hun begeleiders van Aeres Hogeschool in vijf bijeenkomsten aan het OVP-traject ‘Onderzoek van betekenis. Deelnemers voerden een kleinschalig onderzoek uit in hun eigen werkpraktijk.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/0/e/cid600050_shutterstock_67711519_studeren_boeken.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-12-12T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_leefomgeving", "gkn_voeding", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599849", "title": "Onderzoek toont aan: regioleren is effectief", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzoek-toont-aan-regioleren-is-effectief-1.htm" }, "lead": "Regioleren is effectief omdat studenten in multidisciplinaire projecten over grenzen van praktijken werken en leren. De rol van docenten is cruciaal in het leerproces, blijkt uit een promotieonderzoek.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2017-01-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_hbo", "gkn_regioleren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }