{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601198", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onderzaai van vanggewassen in maïs", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzaai-van-vanggewassen-in-mais-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601198, "identifier": "mediaitem_601198", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderzaai-van-vanggewassen-in-mais-1.htm", "title": "Onderzaai van vanggewassen in maïs", "lead": "Telers van snijmaïs op zand- en lössgrond zijn verplicht vanggewassen in te zaaien. Die vanggewassen kunnen voor een betere stikstofhuishouding zorgen. Je kunt die gewassen inzaaien in het jonge gewas of na de oogst. Wat het beste is, hangt af van de situatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/6/cid601198_corn-4457379_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-07-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_vollegrondsgroente", "GKN2IMPORT", "gkn_agri24" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Vanggewassen nemen, nadat maïs geoogst is, de resterende hoeveelheid stikstof op. Zo voorkom je nitraatuitspoeling. In Nederland zijn maïstelers op zand- en lössgrond verplicht vanggewassen in te zaaien. Je kunt dat vanggewas gelijk met de maïs inzaaien - gelijkzaai - onder het nog jonge gewas - onderzaai - of na de oogst. Elke methode kent zijn voor- en nadelen. Vakblad Boer & Tuinder zet informatie op een rij in het dossier over onderzaai van groenbedekkers in mais<\/a>.<\/p>

Gelijkzaai of onderzaai<\/h2>

Als vanggewassen wordt meestal gekozen voor een grassoort als rietzwenkgras, Engels raaigras, kropaar, Italiaans raaigras of voor rogge. Zaai je vroeg in, dan is rietzwenkgras een goede keuze volgens het vakblad. Italiaans raaigras is wat groeikrachtiger, die zaai je daarom liever in wanneer de mais zo'n 8 tot 10 bladeren heeft en kniehoog is. Het hangt van het zaaitijdstip af wat de beste keuze is.

Een nadeel van gelijkzaai of onderzaai kan zijn dat de maïsopbrengst wat lager uitvalt. Bij een vroege onderzaai kan de opbrengst wel 5% lager uitvallen. Om opbrengstderving te beperken, moet je zorgen dat er geen gras in de maïsrij zelf staat.<\/p>

Na de oogst<\/h2>

Zaai je in na de maïsoogst, dan wordt vaak gekozen voor Italiaans raaigras of rogge. Maar in alle gevallen geldt dat hoe later je het vanggewas zaait, hoe minder goed de bovengrondse biomassa zich ontwikkelt, schrijft het vakblad. Een nadeel van inzaai na de oogst kan ook zijn dat je een verhoogd nitraatresidu krijgt. De verklaring is dat de bodembewerking voor het zaaien - en na de maïsoogst - zorgt voor extra mineralisatie.<\/p>

Onderzaai is in een aantal gevallen af te raden: bijvoorbeeld wanneer je het vanggewas nog wil oogsten als veevoer, of wanneer de onkruiddruk hoog is. Onkruidbestrijding vraagt sowieso extra aandcht wanneer je een vanggewas onderzaait. Een laatste artikel in het dossier besteedt aandacht aan de mogelijkheden voor bestrijding van onkruiden. <\/p>" } , { "id": 18910201, "identifier": "element_18910201", "type": "text", "title": "Dossier Onderzaai van groenbedekkers in mais", "url": "https://edepot.wur.nl/523868", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Albrecht Fietz<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910205, "identifier": "element_18910205", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Dossier Onderzaai van groenbedekkers in mais<\/a>, dossier Boer & Tuinder, april 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zaaien in de mais : strengere regels vanggewassen<\/a>, artikel LandbouwMechanisatie maart 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "N-vanggewas na mais<\/a>, hoodstuk 9 Handboek Groenbemesters 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Op weg naar natuurinclusieve landbouw : onderzaaien vanggewas door loonbedrijf<\/a> Video RVO 2020", "indentlevel": 0 }, { "item": "Factsheet Onderzaaien vanggewas door loonbedrijf<\/a>, RVO 2020", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910213, "identifier": "element_18910213", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Vanggewas na maïs<\/a>, informatie RVO", "indentlevel": 0 }, { "item": "Groenbemesters, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18910217", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600637", "title": "Inzaai van vanggewassen na maïs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Inzaai-van-vanggewassen-na-mais-1.htm" }, "lead": "Telers van snijmaïs op zand- en lössgrond zijn verplicht vanggewassen in te zaaien. Dat moet voor 1 oktober. Gelijkzaai is volgens onderzoeker Brigitte Kroonen de beste methode van inzaai.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/4/cid600637_traktor-1234482_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599976", "title": "Meer nitraatuitspoeling bij afwisseling maïs en gras", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-nitraatuitspoeling-bij-afwisseling-mais-en-gras-1.htm" }, "lead": "Snijmaïs wordt als voedergewas vaak geteeld in rotatie met gras. Maar juist die rotatie leidt tot hogere nitraatuitspoeling dan bij een continuteelt. Toch is gewasrotatie gewenst. Om nitraatuitspoeling te beperken, kun je wel wat doen. Een aangepaste bemesting bij eerstejaars maïs op gescheurd grasland bijvoorbeeld.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/d/cid599976_corn-1841271_640.jpg", "width": 640, "height": 426, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-06-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600858", "title": "Vernieuwd handboek Snijmaïs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwd-handboek-Snijmais-1.htm" }, "lead": "Het Handboek Snijmaïs is geactualiseerd met onder meer informatie over de verplichte inzaai van vanggewassen of de oogst van verdroogde maïs. Het handboek is digitaal beschikbaar.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/c/6/cid600858_shutterstock_82794865_mais_veld.jpg", "width": 800, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }