{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601204", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw goed bezocht", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwijsdag-Natuurinclusieve-Landbouw-goed-bezocht-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601204, "identifier": "mediaitem_601204", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwijsdag-Natuurinclusieve-Landbouw-goed-bezocht-1.htm", "title": "Onderwijsdag Natuurinclusieve Landbouw goed bezocht", "lead": "De onderwijsdag Natuurinclusieve landbouw op 28 november 2019 is goed bezocht met totaal 110 deelnemers. Docenten en andere medewerkers van onderwijsinstellingen waren goed vertegenwoordigd en men was tevreden over het programma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/6/c/cid601204_Greener_Future-3_lr_72f379dd_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-03-23T14:28+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Met name de workshops over de natuurinclusieve verdienmodellen, de strokenteelt met landschapselementen en Groen Kennisnet als bron voor lesmateriaal NIL werden gewaardeerd. De pdf’s van alle presentaties zijn hier te vinden<\/a> en kunnen ook als lesmateriaal over Natuurinclusieve landbouw gebruikt worden.<\/p>

Verdienmodellen<\/h2>

De dag heeft er voor gezorgd dat het begrip natuurinclusieve landbouw voor meer docenten is gaan leven en dat zij een beter beeld hebben bij de invulling hiervan. Verwachtingen ten aanzien van de kansen die nieuwe verdienmodellen bieden zijn vaak hoog gespannen, zo ook op deze onderwijsdag. In de praktijk blijkt dit toch ingewikkelder dan verwacht en worden deze kansen mede bepaald door het type bedrijf, de regio maar ook het boerenondernemerschap. De gepresenteerde voorbeelden hielpen om een goed beeld te schetsen van de mogelijkheden voor een boerenbedrijf.<\/p>

Lesmateriaal<\/h2>

De docenten die dag hebben bijgewoond gaven wel aan dat ze vooral concreet lesmateriaal in verschillende werkvormen hebben gemist met in het bijzonder voor het vmbo. Ook bleef de akkerbouw onderbelicht. Verder werden studenten alsook natuurinclusieve ondernemers zelf gemist om mee in discussie te gaan. Toch was de onderwijsdag voor sommige docenten aanleiding om het lesmateriaal aan te passen of te actualiseren. Ook wil men meer aandacht besteden aan biodiversiteit in de lessen en kennis over natuurinclusieve landbouw in bouwen in lessen over bijvoorbeeld duurzaamheid.<\/p>

Praktijkvoorbeelden<\/h2>

Voor een vervolg is vooral behoefte aan goede voorbeelden uit de praktijk, proeflessen, concreet lesmateriaal en onderwijsmodules, maar ook een betere verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. De behoefte aan de praktische doorvertaling van onderzoek naar onderwijs is groot. Onderwerpen die aansluiten bij de actualiteit zoals stikstof en de transitie naar kringlooplandbouw moeten daarin zeker aanbod komen.<\/p>

(Bron foto: Vogelbescherming)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18910358, "identifier": "element_18910358", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Presentaties 27 november 2019<\/a>", "indentlevel": 0 }, { "item": "Presentaties 28 november 2019<\/a>", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18910362, "identifier": "element_18910362", "type": "text", "title": "Portal Natuurinclusieve landbouw", "url": "", "html": "" } , { "identifier": "element_18910364", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600778", "title": "Docenten willen aan de slag met natuurinclusieve landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Docenten-willen-aan-de-slag-met-natuurinclusieve-landbouw-1.htm" }, "lead": "Natuurinclusieve landbouw leeft in het onderwijs. Tijdens een drukbezochte onderwijsdag – de tweede dag van een tweedaags congres over natuurinclusieve landbouw – maakten docenten kennis met diverse aspecten van natuurinclusieve landbouw. Docenten willen aan de slag met het thema. Er is vooral behoefte aan lesmateriaal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/c/cid600778_Greener_Future-3_lr.jpg", "width": 1095, "height": 730, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-12-17T10:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_groenpact", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_dier" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600761", "title": "Natuurinclusieve landbouw in het onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurinclusieve-landbouw-in-het-onderwijs-3.htm" }, "lead": "Docenten van de groene mbo en hbo opleidingen in Nederland willen graag samen met boeren, ondernemers en onderzoekers aan de slag met het thema natuurinclusieve landbouw in hun opleidingen. Ze zijn er van overtuigd dat dit helpt bij het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw in Nederland. Integratie van het thema in bestaande vakken is daarvoor de basis.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/0/d/cid600761_mei2017-Leeuwarden-dairycampus-49.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-11-20T09:14+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "gkn_groenpact", "gkn_kcnl" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_groenpact", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_kcnl" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }