{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600561", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onderwijscollectie vernieuwd", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwijscollectie-vernieuwd-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600561, "identifier": "mediaitem_600561", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwijscollectie-vernieuwd-1.htm", "title": "Onderwijscollectie vernieuwd", "lead": "De onderwijscollectie van Groen Kennisnet is vernieuwd. In de zoekbox op de pagina 'Leermateriaal' vind je ruim 5000 items met bruikbaar lesmateriaal uit de collectie van het Ontwikkelcentrum, Agriholland, Wikiwijs, GroenGelinkt, ARTIK+ en Edurep.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/8/cid600561_books-3348990_640.jpg", "width": 640, "height": 376, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-24T08:22+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_paardenhouderij", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT", "gkn_regioleren" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_paardenhouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_regioleren", "gkn_voeding", "gkn_onderwijs", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_dier", "gkn_bloembollen" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De onderwijscollectie van Groen Kennisnet is vernieuwd. In samenwerking met het Ontwikkelcentrum is de collectie geactualiseerd en ingeperkt. Voorheen bevatte de collectie ruimt 250.000 items, waarvan een deel niet echt geschikt was als lesmateriaal. Nu vind je in de zoekbox op de pagina 'Leermateriaal' ruim 5000 items met bruikbaar lesmateriaal uit de collectie van het Ontwikkelcentrum, Agriholland, Wikiwijs, GroenGelinkt, ARTIK+ en Edurep.<\/p>

Nieuwe items<\/h2>

Een deel van die inperking komt doordat uit de collectie van het Ontwikkelcentrum niet elk hoofdstuk meer apart beschikbaar is. Je vindt er nu alleen hele lesmodules. Daarnaast zijn in de collectie video's en praktijkkaarten van het Ontwikkelcentrum opgenomen en veel nieuwe Wikiwijs-arrangementen.

De onderwijscollectie wordt nog verder uitgebreid met de meest recente leermiddelen of met ander bruikbaar lesmateriaal. In de vernieuwde onderwijscollectie kun je ook op thema zoeken op de docentenpagina’s. Je vindt de docentenpagina’s in de groene kolom op de pagina 'Leermateriaal'.<\/p>

Toegesneden op onderwijs<\/h2>

De redactie van Groen Kennisnet wil graag weten of de collectie nu beter is toegesneden op het onderwijs. Mis je als docent nog lesmaterialen in de collectie? Wil je reageren? Neem dan contact met ons op via de chat of e-mail<\/a>. En heb je materiaal om aan de collectie toe te voegen? Ga dan naar de pagina 'Ik wil kennis delen?'<\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18891099, "identifier": "element_18891099", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Leermateriaal Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ik wil kennis delen, Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }