{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600494", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Onderwijsarrangement melkveehouderij en biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwijsarrangement-melkveehouderij-en-biodiversiteit-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600494, "identifier": "mediaitem_600494", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Onderwijsarrangement-melkveehouderij-en-biodiversiteit-1.htm", "title": "Onderwijsarrangement melkveehouderij en biodiversiteit", "lead": "Weidevogelexpert Ysbrand Galama maakte samen met docenten van Nordwin College het onderwijsarrangement ‘Melkveehouderij & Biodiversiteit in de weide’. Mbo-leerlingen vinden er stageopdrachten over natuurinclusieve landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/a/9/cid600494_vibe-1794803_640.jpg", "width": 640, "height": 427, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-22T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_onderwijs", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_economie" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Op 7 november 2017 organiseerde Nordwin College het symposium 'Het BOEren Natuurinclusief in beroepspraktijkopdrachten & HOE?!<\/a>' Tijdens dat symposium was er veel aandacht voor praktische invulling van natuurinclusief boeren. In aansluiting op het symposium ging Ysbrand Galama<\/a> - melkveehouder, weidevogelexpert en een van de sprekers tijdens het symposium - aan de slag met suggesties van symposiumdeelnemers en maakt in samenwerking met docenten opdrachten die belangrijk zijn voor jonge boeren.<\/p>

Stageopdrachten<\/h2>

Het resultaat is een wikiwijs-onderwijsarrangement 'Melkveehouderij & biodiversiteit in de weide<\/a>'. Het is een e-learning pakket, met daarin opgenomen vier stageopdrachten voor mbo-leerlingen. Zij kunnen hiermee aan de slag op het melkveebedrijf van een stagebieder. De input voor deze opdrachten kwam van docenten, stagebieders en deskundigen.<\/p>

Filmpjes<\/h2>

Naast de opdrachten bevat het arrangement relevante factsheets en diverse filmpjes. Die filmpjes kunnen gebruikt worden in de meningsvorming tijdens discussies in de les of aan de keukentafel. De opdrachten zijn geschreven voor MBO 1-2 maar kunnen ook ingezet worden bij MBO 3-4. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18889275, "identifier": "element_18889275", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Melkveehouderij & Biodiversiteit in de weide<\/a>, Wiki-arrangement Nordwin", "indentlevel": 0 }, { "item": "Publicaties over weidevogels<\/a>, zoekvraag Groen Kennsinet", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18889279, "identifier": "element_18889279", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Natuurinclusieve landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ysbrand Galama<\/a>, Boerenverstand", "indentlevel": 0 }, { "item": "Meer weidevogels met greppel plas-dras<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Filmpjes over weidevogelbeheer, bodem en koegezondheid<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, november 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Behoud grutto met ander weidevogelbeheer<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, september 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }