{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600693", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Omzet multifunctionele landbouw verdubbeld", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omzet-multifunctionele-landbouw-verdubbeld-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600693, "identifier": "mediaitem_600693", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omzet-multifunctionele-landbouw-verdubbeld-1.htm", "title": "Omzet multifunctionele landbouw verdubbeld", "lead": "De omzet van de multifunctionele landbouw is in de afgelopen 5 jaar verdubbeld. Circa 1 op de 4 agrarische bedrijven is actief in deze sector. Boerderijverkoop is de grootste activiteit. En boerderijeducatie levert in omvang de kleinste bijdrage, maar vervult wel een belangrijke maatschappelijke bijdrage.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/a/4/cid600693_shutterstock_1296518_meisje_kool.jpg", "width": 800, "height": 594, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-06-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plant", "gkn_dier", "gkn_leefomgeving" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bron <\/em>KennisOnline<\/a><\/p>

De multifunctionele landbouw (MFL) in Nederland ontwikkelt zich in rap tempo met een omzetverdubbeling in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Wageningen University & Research, gepresenteerd op 29 mei op de Dag van de Multifunctionele landbouw in Beesd.<\/p>

Omzet<\/h2>

In de reeks 'Kijk op multifunctionele landbouw' heeft heeft Wageningen University & Research in opdracht van LNV de omzetontwikkeling uitgebreid onderzocht. Uit het rapport 'Kijk op multifunctionele landbouw, Omzet 2007-201<\/a>8' blijkt dat de omzet in de multifunctionele landbouw in Nederland tussen 2013 en 2018 bijna is verdubbeld tot €887 miljoen. Ongeveer 25% van de Nederlandse boeren en tuinders pakt naast de akkerbouw, tuinbouw of veeteelt ook andere - maatschappelijke - activiteiten op als zorglandbouw, kinderopvang, boerderijeducatie, boerderijverkoop, natuurbeheer of recreatie. Deze boeren noemen we 'multifunctioneel'. Deze boeren worden vertegenwoordigd door LTO Multifunctionele landbouw, een apart platform binnen LTO Nederland.<\/p>

Circa 13.500 agrarische bedrijven – 1 op 4 - zijn actief in deze sector. Boerderijverkoop is met €271 miljoen de grootste activiteit, gevolgd door zorglandbouw (€250 miljoen) en recreatie (€221 miljoen). De agrarische kinderopvang realiseert €78 miljoen omzet en natuurbeheer €66 miljoen. Boerderijeducatie levert met minder dan €1 miljoen de kleinste bijdrage, maar vervult desalniettemin een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De grootste stijging werd gerealiseerd in de zorglandbouw. Daar werd €155 miljoen meer omzet behaald, terwijl het aantal zorgboerderijen met 15% steeg.<\/p>

Verdienmodel<\/h2>

MFL heeft een serieus verdienmodel voor boeren en tuinders. 25% van de boeren en tuinders is MFL en nog eens 10% wil MFL worden binnen nu en 5 jaar. MFL-boeren leveren een grote maatschappelijke bijdrage, zorgen voor het platteland, weten aan te haken bij de maatschappij en zijn van grote economische waarde. De vraag naar MFL-boeren groeit. Uit een inventarisatie van LTO Nederland blijkt dat het aantal MFL-boeren in Nederland de komende jaren zal gaan stijgen. LTO Nederland schat de totale omzetpotentie van MFL op €1,5 tot 2 miljard. Dat maakt dat MFL binnen en buiten de agrarische sector relevant is. Die relevantie neemt de komende jaren alleen maar toe.<\/p>

LTO Nederland gaat samen met LNV de potentie van de multifunctionele landbouw voor de agrarische sector verzilveren door het wegnemen van knelpunten en het creëren van ontwikkelruimte. Daarvoor stelt LNV op 29 mei het Platform Multifunctionele Landbouw in. Belangrijke knelpunten voor boeren zijn wet- en regelgeving, financiën en opvolging. Gemeenten, ministerie van LNV en VWS, Nederlandse vereniging van Banken, VLB, Wageningen University & Research, IPO en Rijksbouwmeester nemen plaats in het Platform. Arjan Monteny, voorzitter van LTO MFL, gaat dit Platform leiden.<\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18895846, "identifier": "element_18895846", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Kijk op multifunctionele landbouw, Omzet 2007-2018<\/a>, rapport Wageningen University & Research 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kijk op multifunctionele landbouw : omzet- en impact 2007-2013<\/a>, rapport Wageningen University & Research 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact 2013 en 2011<\/a> rapport Wageningen University & Research 2014", "indentlevel": 0 }, { "item": "Multifunctionele landbouw : docentenhandleiding<\/a>, Groene Kennis Coöperatie 2011", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18895852, "identifier": "element_18895852", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": " Belang van multifunctionele boer groeit; omzet multifunctionele landbouw bijna verdubbeld<\/a>, bericht KennisOnline 30 mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Multifunctionele landbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18895856", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_599318", "title": "Boerenijs als tweede bedrijfstak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Boerenijs-als-tweede-bedrijfstak-1.htm" }, "lead": "Om extra inkomsten te genereren kunnen melkveehouders hun zuivel verwerken tot ijs. Om boerenijsbereiders te ondersteunen via cursussen werkt de Bond van Boerderij-Zuivelbereiders samen met de Vereniging van Ambachtelijke IJsbereiders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/d/7/cid599318_ice-2305159_640.jpg", "width": 640, "height": 359, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-09-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599479", "title": "Partnerschap als basis voor multifunctionele landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Partnerschap-als-basis-voor-multifunctionele-landbouw-1.htm" }, "lead": "Agrarisch ondernemers die andere, nieuwe economische activiteiten willen ontplooien, kunnen veel bereiken op eigen kracht. Maar door samen te werken in partnerschappen kunnen ondernemers nog meer bereiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/0/7/cid599479_82623244.jpg", "width": 1024, "height": 739, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-01-09T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599000", "title": "De ideale boerderijwinkel kent zijn klanten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/De-ideale-boerderijwinkel-kent-zijn-klanten-1.htm" }, "lead": "De grootte en omvang van boerderijwinkels varieert sterk. Het succes hangt af van tal van factoren. Waar ligt de winkel? Wat is het assortiment? En hoe is de inrichting? Een goede winkeleigenaar kent zijn klanten en speelt er op in.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/e/cid599000_greengrocers-1111292_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1276, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-04-15T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_udv", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_tuinbouw", "gkn_greenport" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599096", "title": "Een toekomstvisie voor je bedrijf", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Een-toekomstvisie-voor-je-bedrijf-1.htm" }, "lead": "Wat betekenen de veranderingen in de maatschappij voor je bedrijf? En welke keuzes maak je? Om de juiste keuze te maken, is een toekomstvisie nodig. Maar hoe ontwikkel je die?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/4/7/cid599096_118362428.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-02-17T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_bloembollen", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT", "gkn_greenport" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_greenport", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }