{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601708", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Omschakeling op biologische teelt vanuit het hart", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omschakeling-op-biologische-teelt-vanuit-het-hart-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601708, "identifier": "mediaitem_601708", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omschakeling-op-biologische-teelt-vanuit-het-hart-1.htm", "title": "Omschakeling op biologische teelt vanuit het hart", "lead": "Ruim twintig jaar geleden namen Gert en Lieve Casters een gemengd bedrijf over met akkerbouw en varkens. De varkens zijn ingeruild voor fruit. Nu schakelt het paar over op een biologische teeltwijze. Dat past beter hun visie als bedrijfsleiders.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/7/1/cid601708_apples-490475_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-01-18T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:14+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_fruitteelt", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Gert en Lieve Casters hebben het bedrijf in Vlaamse Neerwinden ruim twintig jaar geleden van de ouders van Gert overgenomen. Toen was het een gemengd bedrijf met varkens en akkerbouw. Maar in het dorpscentrum zagen ze geen toekomst voor het houden van varkens. Om rekening te houden met buren begonnen ze met het telen van aardbeien en appels. Maar de combinatie met akkerbouw leek toch lastig. Ze besloten zich meer te richten op de teelt van fruit. <\/p>

Omschakelproces<\/h2>

Nadat Casters in Nederland enkele cursussen over biologische fruitteelt gevolgd had, besloot het echtpaar om te schakelen naar biologische teelt. Milieu en klimaataspecten worden belangrijker, zegt Casters. Je moet als teler inspelen op wat de samenleving vraagt. Hoewel ze altijd al een schoon en goed product teelden, met lage residuwaarden, konden ze zich hiermee in de winkel niet onderscheiden. Het fruit kwam gewoon tussen de massa terecht. Door om te schakelen naar een biologische product kun je je wel onderscheiden, is het idee. <\/p>

Het omschakelproces kost tijd. In de winter van 2017-2018 heeft het paar zich gestort op het 'biogebeuren'. Ze namen contact op met 'Bio zoekt Boer' een organisatie die potentiële overschakelaars naar biologische landbouw ondersteunt. Ze maakten een omschakelplan, spraken met andere biologische boeren die ook in omschakeling waren en in de winter van 2018-2019 hebben ze de knoop doorgehakt. <\/p>

Hart en ziel<\/h2>

Hoewel ze dachten al veel te weten, bleek dat ze nog veel nieuwe informatie te verwerken kregen. Ze rekenden het bedrijf door om een goede financiële afweging te kunnen maken, maar ze hebben de beslissing ook met hun hart gemaakt, zeggen ze. \"Wij werken met hart en ziel aan ons fruit. Wij zijn heel trots op wat wij telen. We denken dat we die trots nog meer kunnen tonen wanneer we omschakelen naar de biologische teeltwijze. ”Het is een andere manier van telen, zeggen ze, die past binnen hun visie als bedrijfsleiders. \"We moeten het evenwicht behouden tussen de land- en tuinbouwer en de burger, en inspelen op de vraag van de consument\"<\/p>

Op het moment dat vakblad Boer&Tuinder in een artikel<\/a> aandacht aan het bedrijf besteedde, was het bedrijf nog in omschakeling. Maar Casters kreeg al positieve reacties van kennissen uit het dorp, zoals van de ouders van klasgenoten van hun kinderen. In de klas is ook aandacht besteed aan de fruitteelt.<\/p>

Van 18 tot en met 22 januari 2021 wordt de <\/em>Biokennisweek<\/a> georganiseerd. Groen Kennisnet besteedt in deze week extra aandacht aan biologische landbouw, met elke dag een bericht over een specifiek onderwerp.<\/em><\/p>

(Bron foto: Marco Roosink<\/a> via Pixabay<\/a>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18925087, "identifier": "element_18925087", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Omschakelen uit liefde voor het vak<\/a> artikel Boer&Tuinder mei 2019", "indentlevel": 0 }, { "item": "Oriënteer jij je stapsgewijs naar biologische veehouderij?<\/a>, artikel Management&Techniek, april 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Starten met biolandbouw<\/a> Startersbrochure voor nieuwe landbouwers Bioforum juli 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18925092, "identifier": "element_18925092", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Bio zoekt boer,<\/a> website", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische bedrijfsvoering<\/a>, Wiki Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Biologische landbouw Dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 } ] } , { "identifier": "element_18925097", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601104", "title": "175 miljoen voor omschakeling naar duurzame landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/175-miljoen-voor-omschakeling-naar-duurzame-landbouw-1.htm" }, "lead": "De minister wil boeren ondersteunen bij de omschakeling naar een andere, meer duurzame bedrijfsvoering. Via het omschakelprogramma wordt in totaal € 175 miljoen beschikbaar gesteld. Nog dit jaar gaat het om € 10 miljoen, volgend jaar om € 65 miljoen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/e/0/cid601104_countryside-3826331_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-11-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_agrikennis", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601245", "title": "Biologische sierteelt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Biologische-sierteelt-1.htm" }, "lead": "Consumenten kiezen vaker voor biologische producten. Dat geldt ook voor de aankoop van sierteeltproducten, maar het aanbod is nog beperkt. In een factsheet zet BioNext informatie op een rij over biologische sierteelt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/9/8/cid601245_john-mark-smith-eHlVZcSrjfg-unsplash.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-06-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601015", "title": "Duurzame landbouw nog ver weg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Duurzame-landbouw-nog-ver-weg-1.htm" }, "lead": "Voor een duurzame landbouw is er nog een lange weg te gaan, stelt promovendus Meino Smit. Wil je voldoen aan het Klimaatverdrag van Parijs, dan moet het gebruik van fossiele brandstoffen met 90% terug. Dat vraagt forse veranderingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/a/e/cid601015_shutterstock_18909031_boer_akker_onkruid_handwerk_groententeelt.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-10-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600716", "title": "10% groei biologische landbouw in Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/10-groei-biologische-landbouw-in-Nederland-1.htm" }, "lead": "In 2018 is het areaal biologische landbouw in Nederland met 10% gegroeid van 60500 ha naar 66600 ha. De biologische akkerbouw is met een toename van 7% het sterkst gegroeid. Het aandeel biologische landbouw van de totale Nederlandse landbouwgrond blijft met 4% nog wel achter op het EU-gemiddelde van 7%.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/e/d/cid600716_shutterstock_284250092_koe_gras_NL.jpg", "width": 910, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-09-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T15:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_leefomgeving", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }