{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_588793", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Omschakeling naar biologisch ingrijpende stap", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omschakeling-naar-biologisch-ingrijpende-stap-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 588793, "identifier": "mediaitem_588793", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omschakeling-naar-biologisch-ingrijpende-stap-1.htm", "title": "Omschakeling naar biologisch ingrijpende stap", "lead": "De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering is een ingrijpende stap. Vakblad Management&Techniek laat in een reeks artikelen zien waarom die omschakeling ingrijpend is. Het is tijdrovend, en het vraagt van ondernemers een andere manier van denken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/1/d/588754_fullimage_pumpkin-1738782_640.jpg", "width": 1600, "height": 1200, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "ALT tekst Pompoen GKN testafbeelding", "photographer": "Naam fotograaf", "photographer_hyperlink": "www.fotograaf.nl", "photo_license": "cc by-sa", "photo_license_hyperlink": "www.ccbysa.nl", "source_info": "Overige bron informatie", "source_info_hyperlink": "www.overigbroninfo.nl" }, "publication_date": "2021-07-29T01:57+02:00", "lastmodified_date": "2021-09-16T16:31+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "author": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "contactperson": { "title": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er kunnen diverse redenen ten grondslag liggen aan de omschakeling naar biologische bedrijfsvoering. Dat kunnen ideologische redenen zijn, maar ook economische. Zo loont het om bij fruitteelt om te schakelen naar biologische teelt omdat er kansen in de markt zijn. Er is een tekort aan biologisch fruit voor verwerking, schrijft vakblad Management&Techniek in het eerste artikel in het dossier 'Kansen voor bioteelt<\/a>'. Ook andere overwegingen kunnen een rol spelen. Gezondheisdsklachten zetten melkveehouder Herman D’Hauwe bijvoorbeeld aan het denken.<\/p>

Biologisch pitfruit<\/h2>

Het eerste artikel in dit dossier 'Al gedacht aan biologisch pitfruit voor de industrie' gaat in op die kansen voor biologische fruitteelt. Er is ruimte op de markt, maar de overschakeling is iets waar je wel goed over na moet denken, schrijft het vakblad. Overschakelen vraagt een gedegen voorbereiding. Het artikel meldt dat het drie jaar duurt voor je biologisch fruit kunt verkopen. En in je bedrijfsvoering zul je verschillende aanpassingen moeten doorvoeren.<\/p>

Stappenplan<\/h2>

Het vakblad besteedt in een vierde artikel nog aandacht aan een biologisch akkerbouw en groentebedrijf dat eind jaren negentig al is overgeschakeld. Met 45 hectare pompoenen levert dit bedrijf pompoenen in heel Europa. En in het laatste artikel gaat het vakblad in op het project ‘Bio zoekt Boer<\/a>’ dat nu acht jaar bestaat. Het artikel verwijst daarbij naar de website waar veel informatie te vinden is over omschakeling, onder andere een stappenplan.<\/p>

Publicaties<\/h2>