{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601835", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Olie en eiwitten uit visafval", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Olie-en-eiwitten-uit-visafval-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 601835, "identifier": "mediaitem_601835", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Olie-en-eiwitten-uit-visafval-1.htm", "title": "Olie en eiwitten uit visafval", "lead": "Viskoppen, visgraten en andere restproducten van vis kun je vermalen tot vismeel. Maar je kunt er ook visolie en eiwitten uithalen die geschikt zijn voor menselijke consumptie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/4/e/cid601835_Salmon_waste_-_panoramio.jpg", "width": 1024, "height": 681, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-03-25T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T17:16+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Al ruim honderd jaar haalt het Duitse bedrijf Bioceval in Cuxahaven visafval en de restproducten van vis uit heel Europa om het te verwerken tot vismeel dat vervolgens gebruikt wordt in de deirvoederindustrie. Maar er is meer mogelijk, zo blijkt uit het artikel 'Van visafval naar levensmiddelen<\/a>'. In de fabriek van Lipromar worden visolie en eiwitten uit viskoppen, graten en andere resten gehaald. Het gaat bijvoorbeeld om de viskoppen van zalm die overblijven wanneer zalm is verwerkt tot zalmfilet. De geproduceerde zalmolie blijkt van hoge kwaliteit.<\/p>

Omega-3-vetzuren<\/h2>

Visolie bevat veel meervoudig onverzadigde omega-3-vetzuren. Die vetzuren passen in een gezond dieet. Daarom wordt de consumptie van vis ook aanbevolen. Maar wil je voldoende visolie binnenkrijgen, dan moet je wel de juiste vis eten. In Alaska koolvis of kabeljauw is het visoliegehalte niet meer dan 3%. De uit de zalmresten geproduceerde olie is daarom een waardevol product, zo is te lezen in het artikel. <\/p>

Eiwitten<\/h2>

Voor de productie van de olie worden alle visdelen vermalen tot een brij die verhit wordt tot 90°C. De daaruit gewonnen olie zit bomvol omega-3-vetzuren EPA en DHA. De olie wordt verkocht in flessen en is een pionierproduct. Uit de overgebleven brij worden eiwitten gehaald. Die in water oplosbare eiwitten worden bijvoorbeeld gebruik om er een zalmworst mee te maken, of als smaakstof toegepast. <\/p>" } , { "id": 18928727, "identifier": "element_18928727", "type": "text", "title": "Van visafval naar levensmiddelen", "url": "https://edepot.wur.nl/542116", "html": "" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

(Bron foto: Wikimedia Jens Cederskjold)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18928731, "identifier": "element_18928731", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Van visafval naar levensmiddelen<\/a> Artikel Voedingsmiddelenindustrie 2021", "indentlevel": 0 }, { "item": "VIP Valorisatie Reststromen Vis (VRV)<\/a>, rapport IMARES Aquaculture 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Valorisatie van reststromen uit de visserij: knelpunten en opportuniteiten<\/a>, ILVO mededeling 2014", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18928736, "identifier": "element_18928736", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Lipromar<\/a>, Website", "indentlevel": 0 }] } , { "identifier": "element_18928739", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_601326", "title": "Ontwikkeling Europese aquacultuur stagneert", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Ontwikkeling-Europese-aquacultuur-stagneert-1.htm" }, "lead": "De EU heeft verschillende subsidieprogramma’s voor de ontwikkeling van de aquacultuursector. Maar dat heeft niet geleid tot een hogere visproductie binnen de EU-lidstaten. In de periode van 2008 tot 2017 nam de productie af van 667.733 naar 648.935 ton. Viskwekers worden in hun ontwikkeling met name gehinderd door bureaucratie en door lokale wetten en regelingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/9/6/cid601326_shutterstock_35494996_zeeboerderij_Griekenland.jpg", "width": 714, "height": 516, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2020-12-12T08:48+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600134", "title": "Te weinig duurzame vis in blik", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Te-weinig-duurzame-vis-in-blik-1.htm" }, "lead": "70% van het visassortiment in de Nederlandse supermarkten draagt het MSC- of ASC- keurmerk. Maar het aandeel duurzame vis in het versvak (81%) of diepvriesvak (92%) is veel hoger dan op het conservenschap (42%).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/e/cid600134_shutterstock_103127231_NL_netten_visserij.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_duurzame_visserij", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_duurzame_visserij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599553", "title": "Omega-3 vetzuren uit algen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Omega-3-vetzuren-uit-algen-1.htm" }, "lead": "Meervoudig onverzadigde omega-3-vetzuren passen in een gezond dieet. Je vindt die vetzuren in noten, plantaardige oliën, maar vooral in visoliën. Vissen maken die oliën niet zelf. Ze zijn rijk aan omega-3 door het eten van algen. We kunnen die oliën ook zelf uit algen halen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/a/cid599553_AlgaeParc_Marte_hofsteenge.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2017-06-30T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_etalage_home", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }