{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600881", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nu ook stalboekje voor schapen", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nu-ook-stalboekje-voor-schapen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600881, "identifier": "mediaitem_600881", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nu-ook-stalboekje-voor-schapen-1.htm", "title": "Nu ook stalboekje voor schapen", "lead": "Kruiden en andere natuurlijke producten kun je gebruiken om vee gezond te houden. Het onlangs verschenen stalboekje voor schapen helpt schapenhouders bij het vinden van de juiste toepassing van kruiden en andere natuurproducten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/9/d/cid600881_shutterstock_17512753_schapen_grazen.jpg", "width": 604, "height": 436, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2019-04-26T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T16:02+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_schapenhouderij", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In de stalboekjes voor de veehouderij staan richtlijnen om het vee gezond te houden door middel van kruiden en andere natuurlijke producten. Je kunt de weerstand van dieren verhogen of dierziekten voorkomen met behulp van natuurlijke producten. De eerste versies van de stalboekjes kwamen in 2009 beschikbaar voor melkvee, varkens, pluimvee en vleeskalveren. De stalboekjes werden aanvankelijk gemaakt voor de biologische veehouderij, maar in aangepaste vorm zijn ze ook bruikbaar voor de gangbare veehouderij.<\/p>

Antibiotica terugdringen<\/h2>

Omdat er in de schapenhouderij nu ook vraag is naar methoden om het antibioticagebruik te reduceren, evenals meer inzicht in toepassing van natuurlijke middelen, is er ook een stalboekje schapenhouderij<\/a> uitgebracht. Het terugdringen van antibiotica vraagt om een ander management, waarbij goede voeding van een gezonde bodem, huisvesting en hygiƫne belangrijk zijn.<\/p>

Het stalboekje schapenhouderij geeft handvatten om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. De opstellers van het stalboekje willen ook dierenartsen informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk maken.<\/p>

Kruiden en natuurproducten<\/h2>

Het stalboekje kun je gebruiken als leidraad. Het laat zien welke kruiden en natuurproducten op basis van de beschikbare kennis een effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. Naast algemene informatie over het gebruik van natuurproducten bevat dit stalboekje ook suggesties over mogelijk in te zetten natuurproducten voor veelvoorkomende gezondheidsproblemen, als aanvulling op algemene managementmaatregelen. <\/p>

Door de ontwikkelingen op de markt biedt het stalboekje een momentopname en niet een compleet overzicht. Het streven is in de toekomst het stalboekje te vernieuwen.<\/p>

Meer informatie over het op een natuurlijke manier gezond houden van dieren vind je in het dossier 'Natuurlijk gezond' van Groen Kennisnet. <\/p>

(Bron foto: Shutterstock<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18900848, "identifier": "element_18900848", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [{ "item": "Stalboekje schapen<\/a>, RIKILT Wageningen University & Research december 2018", "indentlevel": 0 }] } , { "id": 18900851, "identifier": "element_18900851", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [{ "item": "Natuurlijk gezond, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "identifier": "element_18900854", "type": "contentitemslist", "title": "Relevante berichten", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_600535", "title": "Meer kennis over natuurlijke veehouderij gewenst", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Meer-kennis-over-natuurlijke-veehouderij-gewenst-1.htm" }, "lead": "Natuurlijke veehouderij streeft naar een gezonde veehouderij op basis van robuuste veerassen, gezonde dieren en gezonde bodem. Dierenartsen en veehouders vinden dat ze er te weinig kennis over hebben.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/6/cid600535_cow-1374685_640.jpg", "width": 640, "height": 392, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-04T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_etalage_kennisbank", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600328", "title": "Stalboekjes voor konijnen en kalkoenen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stalboekjes-voor-konijnen-en-kalkoenen-1.htm" }, "lead": "Stalboekjes voor de veeteelt geven informatie om vee gezond te houden met met hulp van kruiden en andere natuurlijke producten. Er zijn nu ook stalboekjes voor konijnen en kalkoenen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/7/6/cid600328_turkeys-2940378_960_720.jpg", "width": 960, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-03-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "GKN2IMPORT", "gkn_gezelschapsdieren" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_gezelschapsdieren" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600142", "title": "Vernieuwd stalboekje pluimvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwd-stalboekje-pluimvee-1.htm" }, "lead": "Het stalboekje voor de pluimveehouderij, dat informatie bevat over kruiden en natuurlijke producten, is in 2015 al aangevuld en aangepast voor toepassing in de gangbare pluivmeehouderij. De nieuwe versie van 2017 is geactualiseerd op basis van de nieuwste informatie.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/b/f/cid600142_shutterstock_93016576_kip_pluimvee.jpg", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-25T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_dierenwelzijnsweb", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_dierenwelzijnsweb" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599125", "title": "Vernieuwd stalboekje melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Vernieuwd-stalboekje-melkvee-1.htm" }, "lead": "Het stalboekje natuurlijke melkveegezondheidszorg is vernieuwd. Het stalboekje geeft handvatten om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/8/cid599125_koe_stal_shutterstock_B2C0A34D6E6C7692.jpg", "width": 800, "height": 533, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-09-29T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport", "gkn_antibiotica" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_antibiotica", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "dww_carrousel", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_diergezondheid" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599101", "title": "Natuurlijk gezond met stalboekjes", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Natuurlijk-gezond-met-stalboekjes-1.htm" }, "lead": "Om het gebruik van antibiotica te verminderen werken veehouders en dierenartsen met natuurlijke middelen om hun dieren gezond te houden. Informatie vind je in de vrij toegankelijke stalboekjes, maar de kennis drong niet goed door in de sector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/d/5/cid599101_126029988.jpg", "width": 511, "height": 416, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2016-05-31T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T13:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_onderwijs", "dww_carrousel", "dww_diergezondheid", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "dww_varkens", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_greenport", "gkn_antibiotica", "gkn_hbo" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_antibiotica", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_greenport", "gkn_hbo", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_udv", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_productiedieren", "dww_melkvee", "dww_pluimvee", "dww_varkens", "dww_diergezondheid", "dww_productiedieren_overig", "dww_carrousel" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_596297", "title": "Stalboekje Vleeskalveren voor natuurlijke zorg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Stalboekje-Vleeskalveren-voor-natuurlijke-zorg-1.htm" }, "lead": "Voor melkvee, pluimvee en varkens waren ze er al: stalboekjes met handvatten om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand te bevorderen. Nu is er ook een uitgave gericht op vleeskalveren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/6/cid596297_90262437.jpg", "width": 1024, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2015-03-09T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T01:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_dierenwelzijnsweb", "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "GKN2IMPORT", "gkn_udv", "gkn_antibiotica" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "dww_diergezondheid", "dww_diervoeding", "dww_melkvee", "dww_productiedieren", "dww_productiedieren_overig", "gkn_dierenwelzijnsweb", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_antibiotica", "gkn_udv" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }