{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600382", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nog veel onderzoeksvragen over LED-belichting in de glastuinbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nog-veel-onderzoeksvragen-over-LED-belichting-in-de-glastuinbouw-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600382, "identifier": "mediaitem_600382", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nog-veel-onderzoeksvragen-over-LED-belichting-in-de-glastuinbouw-1.htm", "title": "Nog veel onderzoeksvragen over LED-belichting in de glastuinbouw", "lead": "Belichting met LED heeft de toekomst, denken veel tuinders. Maar de teeltproeven met LED roepen nu nog veel vragen op. En op dit moment vinden telers LED nog te duur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/9/cid600382_tomaten_led.JPG", "width": 745, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-09-20T12:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_glastuinbouw", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_glastuinbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In vergelijking met de gebruikelijk SON-T belichting die nu nog veel in de glastuinbouw gebruikt wordt, is belichting met LED duurzamer. LED-belichting heeft een hogere efficiency in lichtopbrengst en een langere levensduur. Bovendien kun je het lichtspectrum aanpassen op de behoefte van het gewas.<\/p>

Toch laat vakblad Onder Glas in het artikel 'Voortdurende zoektocht naar specifieke lichtrecept per gewas<\/a>' zien dat er nog veel vragen te beantwoorden zijn, voordat LED breed toegepast wordt, hoewel er afgelopen jaren al veel onderzoek is uitgevoerd met teelt onder LED-belichting.<\/p>

Duurzamer<\/h2>

Zo is het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk al acht jaar bezig met proeven in tomaat met 100% LED. Er zijn gigantische stappen gemaakt, zegt teeltmanager Rick van der Burg in het artikel. Hij is ervan overtuigd dat LED meerwaarde heeft als je denkt aan kasklimaat, CO₂-benutting en productie: \"SON-T kent zijn beperkingen.\"<\/p>

Maar LED vraagt wel een andere manier van telen, want in veel gevallen gedraagt het gewas zich anders onder deze vorm van belichting. In een proef met Juanita tomaten blijkt dat LED-belichting de smaak indirect beïnvloedt. Door de belichting worden er meer assimilaten onder in het gewas gemaakt. Tomatenteler Ted Duijvestijn denkt dat LED perspectief heeft omdat je zo duurzamer teelt, maar hij vindt op dit moment LED nog te duur in vergelijking met SON-T.<\/p>

Teeltstrategie<\/h2>

In een proef met winteraardbeien blijkt LED nog niet goed te werken. De proef met doordragers onder LED's roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. Ook een proef met de teelt van komkommers in de winter onder LED levert nog niet het resultaat op wat gehoopt is, schrijft het vakblad.<\/p>

Het gewas blijkt zich onder LED-belichting anders te gedragen en vraagt een aangepaste snoeistrategie en een andere klimaat- en watergeefstrategie. Teler Kees Hendriks is ervan overtuigd dat je met LED efficiënter kunt telen, maar het omslagpunt is nog niet bereikt. \"Het is nog steeds te duur,\" zegt hij.<\/p>

(Bron foto: Jan Nijman<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18886462, "identifier": "element_18886462", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": "Voortdurende zoektocht naar specifieke lichtrecept per gewas: meer onderzoek vereist om telers te overtuigen: LED-proeven<\/a>, artikel in Onder Glas, juni 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Lichtmetingen op komkommerbedrijven met LED-tussenbelichting: begeleiden en monitoren van energie-innovaties in de praktijk<\/a>, rapport Wageningen University & Research, 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Welk spectrum moet een teler kiezen als hij LED-belichting overweegt: gerichter onderzoek effect lichtkleuren vergt bezinning<\/a>, artikel Onder Glas, april 2018", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18886466, "identifier": "element_18886466", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "LED-belichting in de glastuinbouw, dossier Groen Kennisnet", "indentlevel": 0 }, { "item": "Ervaringen van glastuinders met LED-belichting<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, februari 2018", "indentlevel": 0 }, { "item": "Tuinders kiezen voor LED-belichting<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, juni 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Led-belichting maakt aanpassing lichtkleur mogelijk<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet, april 2017", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }