{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_614872", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nieuwe video’s Praktijkcluster Paard", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-videos-Praktijkcluster-Paard.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 614872, "identifier": "mediaitem_614872", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-videos-Praktijkcluster-Paard.htm", "title": "Nieuwe video’s Praktijkcluster Paard", "lead": "In de Kennisbank van Groen Kennisnet kan je nu een uitgebreide collectie aan informatieve video’s over paardenverzorging vinden. Leer in de video’s van Instructies Paard alles over longeren, de paardenknoop en het energiesysteem van het paard.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/c/4/614869_fullimage_shutterstock_1505216_paard_aaien%20crop.jpeg", "width": 1083, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Adam Borkowski via Shutterstock", "photographer": "Adam Borkowski", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/borkowski", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-11-09T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-10T22:48+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "gkn_home", "gkn_dier", "Nieuws", "Dutch", "gkn_paardenhouderij", "gkn_onderwijs", "gkn_practoraat" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_paardenhouderij", "gkn_practoraat", "gkn_onderwijs" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Paarden", "target_audience_abstract": "Groen Onderwijs, Dierverzorgers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Instructie video’s<\/h2>

Hoe moet je een paard geleiden? Hoe werkt het longeren met hulpteugels? En hoe werkt het energiesysteem van je paard? Op deze vragen vind je de antwoorden in de video’s van Instructies Paard.<\/p>" } , { "identifier": "element_19884275", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Bekijk de video's van Instructies Paard in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://www.groenkennisnet.nl/zoeken/*?uitvoercode%2Fid=GKN_PAARDENHOUDERIJ&link%2Fomschrijving=Video&srt_direction=desc&srt=publicatiejaar" } } , { "type": "text", "html": "

Instructies Paard<\/h2>

Deze 17 kennisclips – video’s met een lengte van 2 tot 7 minuten – over paardenverzorging zijn ontwikkeld door Kiki Bleeker en Judith Antuma - van der Veen. Samen zijn deze docenten binnen het Hippisch onderwijs aan de slag gegaan om hun vakkennis op een toegankelijke wijze te delen. Hierdoor zijn deze video’s zowel geschikt voor het gebruik in het groen onderwijs door docenten en cursusleiders, maar ook voor de praktijk in de paardenhouderij.<\/p>

Praktijkcluster Paard<\/h2>

CIV Groen<\/a> is bezig met het opstarten van het praktijkcluster Paard. Het doel van Praktijkcluster Paard is om landelijke scholingsdagen te organiseren, leermateriaal en inzichten uit te wisselen en om aandacht voor maatschappelijke opgaven te vragen. In onderstaande video wordt alvast een tipje van de sluier gelicht. <\/p>" } , { "identifier": "element_19884238", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Presentatie Praktijkcluster Paard", "source": "Praktijkcluster Paard", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=2JroZJaxwRI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Vakpagina voor de Hippische Ondernemer<\/h2>

Het Groen Kennisnet team heeft voor de Hippische ondernemer een pagina met vakinformatie ingericht. Hier vind je achtergrondartikelen, een kennisbank gevuld met ruim 1300 bronnen uit de paardenhouderij en een overzicht aan leermaterialen<\/p>" } , { "identifier": "element_19900275", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Vakinformatie voor de hippische ondernemer", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Vakinformatie voor de hippische ondernemer", "url": "/nl/groenkennisnet/hippisch.htm" } } } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Bronnen<\/h2>" } , { "identifier": "element_19884251", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Presentatie Praktijkcluster Paard (video)", "link_url": "https://www.youtube.com/watch?v=2JroZJaxwRI" } } , { "identifier": "element_19890600", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Instructies Paard video's in de Kennisbank", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn3?q=Instructies+Paard&wq_flt=link%2Fomschrijving&wq_val=Video" } } , { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_19884328", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "CIV Groen: praktijkcluster Dier", "link_url": "https://civ-groen.nl/dier" } } , { "identifier": "element_19900365", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Vakinformatie voor de hippische ondernemer", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Vakinformatie voor de hippische ondernemer", "url": "/nl/groenkennisnet/hippisch.htm" } } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }