{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_600231", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Nieuwe toepassingen van fermentatie", "navtitle": "", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-toepassingen-van-fermentatie-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18334988", "title": "GKN Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334988&tsobjectid=18334988" }, { "identifier": "pagesection_18335139", "title": "GKN Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335139&tsobjectid=18335139" }, { "identifier": "pagesection_18334944", "title": "GKN Footer logo's", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334944&tsobjectid=18334944" }, { "identifier": "pagesection_18334966", "title": "GKN Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18334966&tsobjectid=18334966" }, { "identifier": "pagesection_18335177", "title": "GKN Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18335177&tsobjectid=18335177" } ], "metadata" : { "id": 600231, "identifier": "mediaitem_600231", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Nieuwe-toepassingen-van-fermentatie-1.htm", "title": "Nieuwe toepassingen van fermentatie", "lead": "Fermentatie, de omzetting van suikers of organische stoffen door micro-organismen, biedt veel mogelijkheden. Je kunt die micro-organismen inzetten in de voedingsindustrie of in de biobased economy. Er zijn nieuwe kansen voor een oeroude techniek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/2/cid600231_beer-foam-2738944_640.jpg", "width": 640, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2018-01-06T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-25T14:55+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_biobased_economy", "GKN2IMPORT" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_biobased_economy", "gkn_voeding", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Micro-organismen als bacteriën, schimmels en gisten kunnen enzymen produceren waardoor suikers organische stoffen omgezet worden in andere - voor ons nuttige - stoffen. Dat je micro-organismen in kunt zetten bij de voedselproductie, weten we al heel lang. Door de werking van melkzuurbacteriën wordt gesneden witte kool omgezet tot zuurkool dat beter houdbaar is. Gisten helpen bij de bereiding van brood, bier en wijn. En yoghurt wordt gemaakt met yoghurtbacteriën.<\/p>

E-nummers<\/h2>

Fermentatie is het proces waarbij die micro-organismen de suikers of andere stoffen omzetten. In het artikel 'Fermentatie is hot<\/a>' besteedt het Wagenings universiteitsblad Resource aandacht aan nieuwe toepassingen van deze oeroude techniek. Zo is het mogelijk om met de inzet van juiste bacteriën voedsel te conserveren zonder dat je stoffen hoeft toe te voegen die je als E-nummer op het etiket moet vermelden. Zo produceer je 'clean label' producten. Daarnaast kun je fermentatietechnieken inzetten om vitiamine B12 te maken, een vitamine die alleen in dierlijke producten voorkomt, of om extra smaak aan voedingsstoffen toe te voegen.<\/p>

Vliegtuigbrandstof<\/h2>

Ook in de Biobased Economy worden fermentatietechnieken ingezet voor de productie van chemische bouwstenen van plastics uit hernieuwbare grondstoffen of de productie van hoogwaardige biobrandstoffen. Zo is het mogelijk om met de juiste micro-organismen vliegtuigbrandstof te produceren uit landbouwresten of gft-afval.<\/p>

Steeds vaker maken de onderzoekers gebruik van een mix van verschillende soorten micro-organismen waardoor je meer mogelijkheden hebt. Zo kan de ene bacterie cellulose in plantenmateriaal omzetten in suikers waarna een andere bacterie die weer omzet in andere waardevolle stoffen. <\/p>

(Bron foto: Pixabay<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "id": 18882711, "identifier": "element_18882711", "type": "list", "title": "Publicaties", "url": "", "items": [ { "item": " Fermentatie is hot: nieuwe toepassingen van een oeroude techniek<\/a>, artikel Resource, 2017", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gefermenteerde zuivel: smakelijk en gezond<\/a>, artikel De Zelfkazer 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Fermented foods : products of science and craftsmanship, inaugerele rede Eddy Smid<\/a>, Wageningen University 2015", "indentlevel": 0 }, { "item": "Zoektocht naar fermentatieprocessen voor producten met minder zout<\/a>, filmpje YouTube 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "id": 18882716, "identifier": "element_18882716", "type": "list", "title": "Links", "url": "", "items": [ { "item": "Fermentatie<\/a>, voedingscentrum", "indentlevel": 0 }, { "item": "Gezonder varkensvoer met fermentatie<\/a>, nieuwsbericht Groen Kennisnet september 2015", "indentlevel": 0 } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } , { "type": "text", "html": "

<\/p>


<\/p>" } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }